Novaturas publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas
Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas
 • Novaturas, największy operator turystyczny w krajach bałtyckich, opublikował prospekt emisyjny przygotowany w związku z rozpoczynającą się pierwszą ofertą publiczną akcji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Nasdaq w Wilnie.
 • Oferta jest przeprowadzana w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje Spółki zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.
 • Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje Spółki od 27 lutego do 7 marca po cenie maksymalnej ustalonej na poziomie 13,50 EUR oraz jej równowartości w polskich złotych (w przypadku inwestorów w Polsce), tj. 56.11 zł.
 • Inwestorzy indywidualni w Polsce mogą składać zapisy na akcje Spółki w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (Oferujący), a także w punktach firm wchodzących w skład Konsorcjum Detalicznego, tj. Domu Maklerskiego mBanku oraz Biura Maklerskiego Alior Bank.
 • Inwestorzy indywidualni na Litwie i w Estonii mogą składać zapisy na akcje Spółki w dowolnej instytucji finansowej będącej członkiem Nasdaq Vilnius, w której posiadają rachunek maklerski.
 • W dniach od 26 lutego do 8 marca prowadzona będzie budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Współprowadzącymi księgę popytu są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Trigon Dom Maklerski oraz Swedbank.
 • Oferta obejmuje 3.903.500 akcji, tj. 50% istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza – Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty.
 • W przypadku dużego popytu na akcje Spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 1.249.120 akcji, tj. do 16% istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się 50% akcji Spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66% akcji Spółki w przypadku uruchomienia dodatkowej puli.
 • Łączna wartość oferty publicznej, licząc wg ceny maksymalnej dla inwestorów indywidualnych, może sięgnąć prawie 53 mln EUR (niemal 220 mln zł) w przypadku, gdy ostatecznie ofertą objętych zostanie 50% istniejących akcji, lub blisko 70 mln EUR (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli. Łączna kapitalizacja Spółki, biorąc pod uwagę cenę maksymalną dla inwestorów indywidualnych, szacowana jest na ponad 105 mln EUR (prawie 440 mln zł).
 • Ostateczna liczba i ostateczne ceny oferowanych akcji zostaną ustalone 8 marca. W przypadku inwestorów instytucjonalnych, ostateczna cena może być wyższa niż maksymalna cena w zapisach dla inwestorów indywidualnych.
 • Przewiduje się, że inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć łącznie około 10% akcji, które zostaną ostatecznie zaoferowane.
 • Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 540 dni, natomiast akcje należące do CETO będą objęte lock-up’em przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW i Nasdaq. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji przez okres 360 dni.

– Naszym strategicznym celem jest utrzymanie pozycji lidera na atrakcyjnym rynku turystycznym Litwy, Łotwy i Estonii oraz dalsza ekspansja geograficzna na perspektywicznym rynku białoruskim. Dążymy do dalszego zwiększania skali działalności, utrzymując jednocześnie wysokie wskaźniki rentowności. Nasz model biznesowy charakteryzuje się wysokimi przepływami operacyjnymi i niskim nakładami inwestycyjnymi. Nie inwestujemy w aktywa trwałe, takie jak biura, hotele, samoloty czy autobusy, lecz skupiamy się na podstawowej działalności, a wypracowywanymi zyskami wolimy regularnie dzielić się z akcjonariuszami. Novaturas to zatem unikalne połączenie spółki wzrostowej i dywidendowej – powiedział Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas.

Przewidywany harmonogram oferty publicznej akcji Novaturas

26 lutego – 8 marca 2018 r. Roadshow oraz budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
27 lutego – 7 marca 2018 r. Przyjmowanie zapisów po cenie maksymalnej wśród inwestorów indywidualnych
8 marca 2018 r. Publikacja informacji o ostatecznej liczbie i cenach akcji oferowanych
około 21 marca 2018 r. Pierwszy dzień notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie i na Nastaq w Wilnie