Bezrobocie najniższe od lat

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Stopa bezrobocia spadła w sierpniu do 11,7 proc. – szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji LewiatanSytuacja na rynku pracy, powoli, ale systematycznie się poprawia. Świadczą o tym ostatnie dane dotyczące bezrobocia, jak i zmian w zatrudnieniu w firmach 10+. Z jednej strony to efekt lepszej koniunktury gospodarczej, z drugiej zaś uruchomienia pieniędzy z Funduszu Pracy na aktywizacje zawodową. Poprawa będzie jeszcze bardziej widoczna, gdy obecne programy pilotażowe prowadzone w 4 regionach, dotyczące wsparcia w poszukiwaniu pracy osób długotrwale bezrobotnych, zostaną rozszerzone na całą Polskę.

Z badań „Monitoring kondycji sektora MMŚP w 2014 r.” przygotowanych przez Konfederację Lewiatan, a zrealizowanych w okresie od maja do lipca 2014 (ankietowanie CBOS) wynika, że w tym roku możemy liczyć na wzrost zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, w największym stopniu w przedsiębiorstwach przemysłowych, budownictwie oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Mikroprzedsiębiorstwa w roku 2014 i w przyszłym będą jeszcze ostrożnie zatrudniały nowych pracowników. Ale już ponad 30 proc. firm średnich planuje odważniej zwiększyć zatrudnienie tak w tym roku, jak i w 2015. Z naszych badań wynika, że przyszły rok powinien być jeszcze lepszy niż obecny, ponieważ przeciętnie w każdym dziale gospodarki ok. 20 proc. firm deklaruje wzrost zatrudnienia. Najwięcej ofert pracy będzie w produkcji, a przede wszystkim w sekcji informacja i komunikacja.

Wszystko wskazuje na to, że w 2014 roku uda się utrzymać bezrobocie poniżej 12 proc. Ważne będą dane z września i października, kiedy na rynek pracy wejdą młodzi ludzie, którzy zakończyli edukację i po wakacjach zaczną poszukiwać pracy.

Konfederacja Lewiatan