Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Doktor nauk ekonomicznych, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Rady Dialogu Społecznego. Należy do Financial Affairs Committee oraz Entrepreneurship & SME Committee w BUSINESSEUROPE. Członkini Komitetu Monitorującego NSRO 2007-2013, a w jego ramach Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. MŚP. Członkini Komitetu Monitorującego PO IG. Członkini Zespołu ds. Strategii Europa 2020 przy Ministerstwie Gospodarki i High Level Group on Administative Burdens w Komisji Europejskiej (2010-2014).

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek jest autorką realizowanych przez Konfederację Lewiatan badań przedsiębiorstw, m.in. sektora MŚP oraz dużych firm. Odpowiada za przygotowywanie analiz makroekonomicznych polskiej i światowej gospodarki, analiz sytuacji na rynku pracy, w sektorze przedsiębiorstw oraz prognoz gospodarczych. Opracowuje również analizy ekonomiczne do opinii Konfederacji dotyczących projektów regulacji prawnych.

Zajmuje się badaniem warunków rozwoju przedsiębiorstw, w tym innowacyjnością, analizą i oceną ich funkcjonowania.