Bezrobocie w lutym bez zmian

Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl
Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl

Stopa bezrobocia pod koniec lutego wyniosła 12% – poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To powtórzenie wyniku z końca stycznia. Dane ministerstwa pokazują, że stopa bezrobocia utrzymała się w lutym na niezmienionym poziomie wobec stycznia.

Na koniec lutego w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 919,6 tys. osób. W porównaniu do lutego 2014 roku, liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 336 tys. osób. To największy spadek od 7 lat. Zdaniem ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, mamy długo oczekiwane ożywienie na rynku pracy, a Polska gospodarka jeszcze nigdy od rozpoczęcia transformacji nie zatrudniała tylu osób, co obecnie. Wg ministra, w nadchodzących miesiącach możemy spodziewać się dalszego spadku bezrobocia.

– Obecnie w Polsce pracuje ponad 16 mln ludzi – to rekord. Wskaźnik zatrudnienia nam rośnie, ale wciąż jest on na dużo niższym poziomie niż w krajach starej UE. Obecnie wynosi on u nas ok. 64%, a w UE ponad 68%. Celem dla Polski jest osiągnięcie wyniku 70% w 2020 roku. Średnia UE ma wzrosnąć do 75%. Sukces możemy osiągnąć na dwa sposoby – można stworzyć i promować rozwiązania systemowe, również te obejmujące zachęty podatkowe, które zmotywują część bezrobotnych do aktywniejszego poszukiwana legalnego zatrudnienia, a pracodawców – do oferowania im wyższych stawek za pracę. Z drugiej strony, dobry wynik statystyczny można też osiągnąć nie robiąc nic, po prostu czekając aż na skutek emigracji zarobkowej zmniejszy się baza ludzi w wieku produkcyjnym. Miejmy nadzieję, że resort pracy poważnie rozważa tylko pierwszy scenariusz – komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.

W 2015 roku bezrobocie poniżej 10%?

W 2015 roku resort pracy będzie miał do dyspozycji ponad 5,5 mld zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. To o pół miliarda więcej niż w zeszłym roku i prawie miliard więcej niż dwa lata temu. Zdaniem szefa resortu pracy, bezrobocie rejestrowe w 2015 roku może spaść poniżej 10%. Aktywne formy walki z bezrobociem, to m.in dofinansowywanie miejsc pracy dla organizujących je przedsiębiorców.

– Pieniądze na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu pochodzą ze składek pracowników płaconych przez pracodawców. Następnie transferowane są one do funduszu pracy, z którego finansuje się akcje mające na celu obniżenie kosztów pracy. To pewnego rodzaju paradoks, że czynnik zwiększający koszty zatrudnienia przeznaczany jest na jego obniżanie. W mojej opinii ma on skuteczność tylko „statystyczną”, a nie przyczynia się do tworzenia trwałych miejsc pracy – stwierdza Łukasz Piechowiak.