Big Data nie tylko dla dużych

0

Big Data przestaje obecnie być specjalistyczną technologią wykorzystywaną wyłącznie przez duże firmy i tym samym trafia do głównego nurtu technologicznego. IDC przewiduje, że rynek BDA (Big Data & Analytics) osiągnie wartość 150 miliardów dolarów do końca 2017 roku, odnotowując roczny wzrost powyżej 12%.

Rodzime firmy coraz częściej deklarują zamiar inwestycji w rozwiązania z zakresu zaawansowanej analizy wielkich zbiorów danych. Kierunek rozwoju wskazują przedsiębiorstwa z najbardziej rozwiniętych rynków technologicznych. Jak wynika z badania SAS, 83% firm ze Stanów Zjednoczonych przeznaczyło w ostatnim czasie środki na projekty Big Data, a pozostałe planują taką inwestycję w perspektywie najbliższych lat. Idzie to w parze z rozwojem kluczowych technologii, takich jak: rozwiązania mobilne, chmura i zaawansowana analityka. Według prognoz IDC inwestycje w tych obszarach będą wkrótce stanowić prawie 75% wydatków na wszystkie technologie informatyczne w biznesie.

Zrozumieć Big Data

Mimo coraz większych nakładów poniesionych na rozwiązania BDA (Big Data & Analytics), jedynie co trzecia firma z listy Global Fortune 500 wie, jak wykorzystać potencjał posiadanych danych. To zaskakujący wynik, gdyż sprzedaż towarów i usług, prowadzona w oparciu o analizę dostępnych informacji, to najbardziej efektywny model biznesowy. Analityka umożliwia dokładną segmentację portfela klientów, a tym samym stworzenie produktów „szytych na miarę”, odpowiadających potrzebom danej grupy docelowej. Analityka Big Data nie tylko usprawnia proces decyzyjny, ale także w znacznym stopniu wpływa na rozwój nowych produktów i usług. Oznacza to, że firmy, które efektywnie wykorzystują dostępne dane, zyskają znaczącą przewagę w stosunku do swojej konkurencji. Z tego względu posiadane informacje stanowią dziś strategiczny zasób każdego przedsiębiorstwa.

Największym wyzwaniem stojącym przed organizacjami, które chcą budować swoją ofertę i pozycję rynkową z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i dostępnych zbiorów danych, jest konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych i procedur wewnętrznych, które umożliwią bezpieczny i efektywny sposób zarządzania informacją w ramach całej organizacji. W cyfrowych czasach interpretacja gromadzonych danych nie może być już wyłącznie domeną wyspecjalizowanych zespołów analitycznych. Preferowanym kierunkiem rozwoju jest tzw. demokratyzacja analityki, czyli uproszczenie dostępu do metod analitycznych i bardziej powszechne wykorzystanie narzędzi przez różne grupy użytkowników mówi Łukasz Leszewski, Lider zespołu Business Intelligence & Data Management w SAS Polska.

Czytaj również:  Think global, Go global, czyli FinTech & InsurTech Digital Congress 2018

Big Data w banku, placówce medycznej i organizacji trzeciego sektora