Bio Planet publikuje wyniki za 1 kwartał 2023 r.

Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet
Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet

Bio Planet S.A, jest liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce, a poprzez kolejne inwestycje i przejęcia umacnia swoją pozycję. W I kwartale 2023 r. Spółka zrealizowała 23% wzrost przychodów w stosunku do I kwartału 2022 r. Bio Planet S.A. posiada potencjał logistyczny i operacyjny do przyspieszenia wzrostu przychodów ze sprzedaży w kolejnych kwartałach 2023 r

„Od kilku miesięcy widzimy pozytywne efekty modelu biznesowego jaki przyjęliśmy. Przejęcie części aktywów dwóch spółek – NaturaVena oraz Smak Natury, pozwoliło nam na poszerzenie oferty oraz dotarcie do nowych klientów. W pierwszym kwartale 2023 r. uruchomiliśmy również obsługę dropshippingową dla pyszneeko.pl, a w przyszłości planujemy rozwijać tego typu usługi dla innych sklepów internetowych. Odnotowaliśmy również duży wzrost udziału w przychodach sieci sklepów ogólnospożywczych, z 8 do 18% oraz kolejny wzrost udziału eksportu w strukturze sprzedaży –4% w I kwartale 2023 r. w stosunku do 3% w 2022 r. Obecne wyniki są efektem zrealizowanych działań konsolidacyjnych.” – mówi Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

Przychody za pierwszy kwartał 2023 r. wyniosły 69 mln PLN i były aż o 23% wyższe niż w pierwszym kwartale 2022 r., kiedy wyniosły 56,3 mln zł. Przychody miesięczne były wyższe średnio o 4,2 mln zł w stosunku do 2022 r. Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2023 r. wzrosły o 26% w stosunku do kosztów operacyjnych w I kwartale 2022 r. co przełożyło się na zmniejszenie zysku na sprzedaży do poziomu 1,2 mln oraz na niewielkie zmniejszenie EBITDY do 2,8 mln zrealizowanej w I kwartale 2023 r.

„Liczymy na to, że rozpoczęty przez nas proces konsolidacji dostawców żywności ekologicznej przyniesie jeszcze lepsze efekty w postaci kolejnych wzrostów wolumenu naszej sprzedaży. W dalszej perspektywie będziemy efektywniej zarządzać marżą i wpływać pozytywnie na potencjał osiąganego zysku przez Spółkę. Przed nami rok pełen kolejnych wyzwań, a nasz zespół jest odpowiednio zmotywowany do pracy. Wierzę, że w kolejnych miesiącach uda nam się wypracować dobre rezultaty dla Spółki” – mówi Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

W pierwszym kwartale Spółka wprowadziła około 700 nowych produktów do oferty. Część z nich (około 300) to produkty, których dystrybucją zajmowała się wcześniej Spółka Smak Natury. Pozostałe 400 to nowości od dostawców od lat współpracujących z Bio Planet. Do oferty wprowadzono także 3 nowe produkty pod marką Bio Planet.

W styczniu 2023 r. Spółka po raz kolejny przedłużyła certyfikat na zgodność z Globalną Normą BRC wersja 8. Certyfikat BRC Global Standard for Food Safety jest dowodem poziomu kompetencji w zakresie systemu HACCP, higieny oraz bezpieczeństwa i jakości żywności. Certyfikacja świadczy także o zaangażowaniu firmy na rzecz bezpieczeństwa żywności i relacji z kontrahentami.

Bio Planet S.A. jest obecnie liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ok. 7,0 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże. Od 2007 roku produkty Bio Planet S.A. posiadają certyfikat AGRO BIO TEST, który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez Spółkę jako żywności ekologicznej (żywności bio).