BioMaxima S.A. realizuje plan inwestycyjny

0

BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, kontynuuje realizację przyjętego planu inwestycyjnego. Emitent zakończył pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto na poziomie jednostkowym w kwocie 0,63 mln zł, a jego przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 14,64 mln zł.

Spółka zwiększyła sprzedaż o ponad 22% w ujęciu rdr. oraz utrzymała wynik netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2016 r. W pierwszej połowie 2017 roku zostały wprowadzone zmiany w strukturze zespołów handlowych w kraju, co ma zapewnić bardziej efektywną pracę w terenie poza segmentem mikrobiologii. Jednak BioMaxima S.A. koncentruje obecnie swoje działania na realizacji przyjętego programu inwestycyjnego, który przełoży się na osiągane wyniki finansowe oraz wartość Spółki. Suma planowanych nakładów inwestycyjnych Emitenta w najbliższych dwóch latach wyniesie blisko 18 mln zł. Spółka otrzymała kilka dofinansowań, których łączna kwota przekracza 6,5 mln zł, oczekiwane są decyzje dotyczące przyznania kolejnych 3 mln zł dofinansowania. W przeciągu najbliższych dwóch kwartałów BioMaxima S.A. zbuduje Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz zakład produkcyjny. Planowane inwestycje Emitenta w Lublinie umożliwią mu wypracowywanie coraz lepszych wyników finansowych.

„Połączenie z Biocorp dające duży wzrost przychodów z mikrobiologii i eksportu umożliwiło stabilizację wyniku Spółki zarówno na koniec 2016 roku, jak i w pierwszym półroczu 2017 roku, wobec niższej wartości sprzedaży krajowej spoza segmentu mikrobiologii. Podejmujemy działania korygujące w obszarze sprzedaży w kraju, które powinny przynieść efekty jeszcze w 2017 roku. W bieżącym kwartale, po rozpoczęciu budowy w Lublinie, zaprezentujemy potencjał, który niosą ze sobą planowane inwestycje. Realizacja tego ambitnego programu inwestycyjnego umożliwi nam zarówno polepszenie rentowności Spółki, jak i wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej na obsługiwanych rynkach. BioMaxima będzie przesuwała się w kierunku własnych, innowacyjnych technologii.” – wyjaśnia Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Czytaj również:  Polska doceniona na forum ONZ. Projekt połączenia szkół szerokopasmowym internetem zdobył w Genewie prestiżową nagrodę

Spółka intensywnie pracuje nad rozbudową portfolio oferowanych produktów o pozycje, które umożliwią wzmocnienie jej pozycji rynkowej. Obecnie prowadzone są prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem testów MIC do badania lekooporności, które następują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przewidywany termin opracowania technologii testów został wyznaczony na połowę 2018 r. i wydaje się on być niezagrożony. BioMaxima S.A. kończy też prace w zakresie własnego analizatora biochemicznego, a ich finalizacja ma nastąpić już w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym. Emitent będzie tam również opracowywać całą gamę innowacyjnych szybkich testów na choroby infekcyjne.