BioMaxima SA inwestuje środki zarobione w 2020 roku, aby rozbudować zakład produkcyjny w Lublinie

Łukasz Urban Biomaxima
Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

Spółka BioMaxima SA podpisała 5 grudnia br. umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości oraz terminowej umowy najmu. Celem jest nabycie nieruchomości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowego zakładu produkcyjnego spółki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie. Zakup jest związany z realizacją planów dalszej rozbudowy potencjału produkcyjnego spółki. W nowych obiektach będzie wytwarzany nowy asortyment taki jak antybiogramy, testy molekularne oraz immunochromatograficzne. BioMaxima jest wiodącym polskim producentem i eksporterem diagnostyki laboratoryjnej.

Nabywana działka o powierzchni 4.000 m.kw zabudowana jest budynkiem produkcyjnym z częścią socjalno-biurową o pow. użytkowej 1043,9 mkw i terenem wolnym pod dalszą zabudowę. Strony przewidują, że warunki określone w umowie zostaną spełnione do dnia 23 kwietnia 2020 roku i do dnia 30 kwietnia zostanie zawarta umowa sprzedaży. Cena netto nabywanej nieruchomości wynosi 3.940.000,00 zł. BioMaxima SA w grudniu 2020 roku zapłaci sprzedawcy zaliczkę w kwocie 900.000,00 zł, podlegającą zaliczeniu na poczet ceny w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Pozostała kwota będzie płatna w uzgodnionych ratach do końca 2021 roku. Umowa przewiduje możliwość prowadzenia przez BioMaxima SA prac budowlanych już w okresie przejściowym, w którym sprzedający wynajmować jeszcze będzie część nieruchomości na cele swojej działalności do 31.12.2021. Spółka na terenie nabywanej nieruchomości zbuduje dwukondygnacyjny zakład produkcyjny o powierzchni 800-900 mkw.

Zarząd przewiduje, że inwestycja w budowę nowego budynku produkcyjnego finansowana będzie w 20 proc. środkami własnymi spółki a w 80 proc. długiem. Zapłacenie zaliczki przewidzianej w umowie nie wymaga zwiększenia zadłużenia spółki.

Chcemy przekuć sukces finansowy w bieżącym roku na dalszy strategiczny rozwój w nowych, atrakcyjnych obszarach biznesowych poza pandemią na przyszłość. W 2020 roku, nastąpiło niemal całkowite zagospodarowanie dostępnej rezerwy w naszych istniejących budynkach produkcyjnych. Dalszy rozwój bazy produkcyjnej na terenie naszej nieruchomości byłby niemożliwy lub bardzo kosztowny, stąd konieczność tej inwestycji – powiedział Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA.

Biomaxima po 31.12.2021 uzyska również niezbędny przy rosnącej skali biznesu, dodatkowy metraż powierzchni biurowej i magazynowej tj. łącznie 1043,9 mkw.

Nowa infrastruktura produkcyjna, której częścią będzie nabywana nieruchomość, zostanie przeznaczona do zapewnienia mocy wytwórczych dla produkcji systemów AST do oznaczania lekowrażliwości (MIC), w następstwie projektu rozwojowego który spółka zamierza ukończyć w grudniu 2021. Spółka jest obecnie jedynym producentem krążkowych systemów dyfuzyjnych w Polsce oraz jednym z sześciu wytwórców w Europie. Globalny rynek badania lekowrażliwości AST (krążkowe systemy dyfuzyjne, testy MIC, podłoża oraz systemy zautomatyzowanie) w 2017 roku został oszacowany na 2,71 miliarda USD i przewiduje się, że będzie rósł w średnim tempie 5,1 proc. rocznie osiągając w 2022 roku wartość 3,47 miliarda USD (BusinessWire, maj 2018).

W nowym budynku zostanie również umieszczona produkcja diagnostyki molekularnej, takiej jak genetyczne testy PCR, gdzie spółka planuje znacznie rozszerzyć zakres wytwarzanego asortymentu, oprócz zastosowań klinicznych (takich jak infekcje układu oddechowego, pokarmowego, oraz dróg płciowych), również dla przemysłu spożywczego oraz kosmetycznego. Oprócz tego nowa powierzchnia produkcyjna zostanie również wykorzystana do relokacji relokację obecnej produkcji szybkich testów immunochromatograficznych, aby umożliwić dalszy rozwój tego segmentu. W wyniku rekonfiguracji przestrzeni produkcyjnej po zakończeniu inwestycji, mocno zostaną zwiększone także zdolności produkcyjne w zakresie podłoży mikrobiologicznych.

Po okresie obserwowanego w połowie 2020 r. spadku zamówień na tradycyjną ofertę BioMaximy związanej z mikrobiologią i analityką medyczną, wynikającego z globalnego skupienia się na walce pandemią COVID-19, pojawi się zwiększony popyt na tradycyjną ofertę produktową spółki. Zarząd obserwuje niższe aniżeli ogólny spadek rynku na te produkty, obniżenie wartości sprzedaży tradycyjnych produktów spółki w roku 2020. Oznaczać to może korzystny dla firmy proces zwiększania penetracji rynku przez atrakcyjną ofertę oraz zapewnienie ciągłość produkcji wyrobów konkurencyjnych w stosunku do koncernów dominujących na rynku diagnostyki.

Liczymy także na wzrost przychodów ze sprzedaży naszych produktów związanych z mikrobiologią klasyczną oraz molekularną (testy PCR) do przemysłu, w szczególności przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Zwiększenie zapotrzebowania na produkty spółki wymaga zwiększenia przez nas zdolności produkcyjnych, do czego obecnie się przygotowujemy – dodaje Łukasz Urban.

W dniu 13 listopada 2020 r. emitent opublikował raport kwartalny. Przychody w III kwartale 2020 roku wyniosły 14.181 tys. zł. Spółka BioMaxima SA (jednostka dominująca) zanotowała w tym okresie 1.817 tys. zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) oraz zysk netto na poziomie 1.183 tys. zł. Po trzech kwartałach 2020 r., narastająco przychody spółki wyniosły 37.024 tys. zł., zysk operacyjny powiększony o amortyzację wyniósł 6.993 tys. zł, zaś zysk netto 4.613 tys. zł. Spółka opublikowała również wstępne wyniki za miesiąc październik 2020, informując, że osiągnęła zysk netto na poziomie 1.230 tys. zł., a zysk EBITDA wyniósł 1.596 tys. zł. Po 10 miesiącach 2020 r. zysk netto BioMaxima SA wynosi 5.843 tys. zł, przy EBITDA 8.589 tys. zł.