Branża cyfrowa chce przyśpieszenia prac nad cyfryzacją radia

radio

Powołanie międzyresortowego zespołu ds. wdrożenia w Polsce cyfrowego radia, przyjęcie rozporządzenia, które określi minimalne wymagania techniczne dla cyfrowych odbiorników radiowych oraz opracowanie wspólnej, ogólnopolskiej koncepcji marketingowej promocji radia cyfrowego w Polsce – oto część postulatów, jakie polska branża cyfrowa kieruje do regulatorów rynku, w tym m.in. Ministerstwa Cyfryzacji, KRRiT oraz Polskiego Radia.

Związek Cyfrowa Polska, który zrzesza największe w Polsce firmy z branży nowoczesnych technologii opracował specjalny raport „DAB+: postęp cyfryzacji radia w Polsce na tle światowym i europejskim. Analiza sytuacji i rekomendacje”, który zwraca uwagę na  najważniejsze i najpilniejsze kwestie w drodze do wdrożenia w naszym kraju radia cyfrowego.

Korzyści z cyfryzacji radia

Zdaniem Związku, cyfryzacja radia powinna być elementem cyfrowej transformacji całego państwa. Dlatego – jak twierdzą autorzy raportu – Polska powinna iść śladem innych europejskich krajów i wdrożyć działania, które przyśpieszą ten proces w naszym kraju. Jak tłumaczy prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik, cyfrowe radio to nie tylko więcej miejsca w eterze czy lepsza jakość dźwięku, ale przede wszystkim szansa dla konsumentów na dostęp do nowoczesnych usług oferowanych w ramach darmowego sygnału cyfrowego. – Korzyści z radia cyfrowego z całą pewnością docenią słuchacze, ponieważ sygnał cyfrowy przyczyni się do bardziej urozmaiconej oferty oraz umożliwi dostęp do większej ilości informacji – mówi Michał Kanownik. I dodaje: – Poza tym skoro mamy aspiracje inwestowania w gospodarkę cyfrową, to cyfryzacja radia powinna być tego naturalną konsekwencją.

Z kolei dla przedsiębiorców z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii cyfryzacja radia będzie szansą na dodatkowe zaistnienie na rynku poprzez oferowanie nowoczesnych, cyfrowych odbiorników radiowych.

Droga do cyfryzacji radia

Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski
Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski

Jak zwraca uwagę w swoim raporcie Cyfrowa Polska, aby przyśpieszyć proces cyfryzacji radia należy pilnie przyjąć rozporządzenie określającego minimalne wymagania techniczne dla cyfrowych odbiorników radiowych w technologii DAB+.  Dziś bowiem nie wszystkie dostępne w sprzedaży cyfrowe odbiorniki radiowe gwarantują, że konsumenci będą mogli odbierać w przyszłości sygnał cyfrowy. Powód? Zostały one bowiem wyprodukowane w technologii DAB. Tymczasem w Polsce, aby móc słuchać cyfrowego radia trzeba posiadać radioodbiornik wyposażony w nowocześniejszą technologię – DAB+. – Niewiedzę konsumentów wykorzystuje nieuczciwa konkurencja, która sprzedając odbiorniki w technologii DAB wprowadzają ich w błąd – przestrzega Michał Kanownik.

Autorzy raportu przy tej okazji zauważają, że pomimo braku obowiązywania standardów wymagań technicznych, liczba radioodbiorników cyfrowych w polskich gospodarstwach domowych, a przy tym i potencjalnych słuchaczy radia cyfrowego, systematycznie zwiększa się. Od 2013 r. do dziś ich łączna sprzedaż przekroczyła już ponad 100 tys. sztuk.  Producenci elektroniki przewidują, że ogłoszone w tym roku przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji konkursy na lokalne multipleksy radia cyfrowego, a co za tym idzie rozszerzenie oferty programowej, przyczynią się do znaczącego wzrostu popytu na cyfrowe radioodbiorniki.

W rekomendacjach dla rozwoju radia cyfrowego w naszym kraju, Cyfrowa Polska proponuje też powołanie specjalnego międzyresortowego zespołu roboczego z udziałem rynkowych ekspertów, którzy opracują wspólnie propozycję strategii wdrożenia radia cyfrowego w Polsce wraz z wyznaczeniem horyzontów czasowych oraz warunków granicznych, po których mogłoby nastąpić wyłączenie radia analogowego. W ocenie autorów raportu, trzeba też jak najszybciej określić priorytety budowania zasięgu nadawania radia cyfrowego oraz uwzględnić w pierwszej kolejności pokrycie sygnałem głównych samochodowych szlaków komunikacyjnych – autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych.

Zadaniem przedstawicieli polskiej branży cyfrowej potrzebna jest również koncepcja marketingowa promocji radia cyfrowego, która byłaby stworzona i prowadzona wspólnie przez nadawców, producentów odbiorników, sprzedawców i organów administracji państwowej, jak np. resort cyfryzacji czy UKE.  Promocja radia cyfrowego powinna zostać zakwalifikowana jako kampania społeczna – zaznacza Cyfrowa Polska w raporcie.