Branża hotelarska angażuje się w ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym

f5ec5fcffb_1017870293-dzieci-podroze1

CEO Magazyn Polska

Problem wykorzystywania seksualnego nieletnich nie dotyczy – wbrew powszechnemu przekonaniu – tylko biednych krajów azjatyckich. Wraz z rozwojem turystyki rośnie zagrożenie również w Polsce. Dlatego branża hotelarska podejmuje działania, które mają wzmocnić ochronę dzieci. Wprowadzenie odpowiednich procedur i szkoleń dla personelu już przynosi efekty.

Przez lata wydawało się, że problem wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce nas nie dotyczy, że to dotyczy tylko bardzo biednych krajów, że to dotyczy Azji. W związku z ogromnym wzrostem liczby turystów co roku, rośnie także zagrożenie – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Maria Keller-Hamela z Fundacji Dzieci Niczyje. – Bardzo ważne jest, żebyśmy wzięli pod uwagę kwestię ochrony dzieci w hotelach.

Fundacja Dzieci Niczyje chce zaangażować firmy hotelarskie w przeciwdziałanie temu zjawisku. Służyć temu mają m.in. wytyczne dotyczące ochrony dzieci i społecznego zaangażowania biznesu w tym obszarze oparte na Kodeksie Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem (ang. The Code of Conduct). Zobowiązuje on sieci hotelowe m.in. do ustanowienia wewnętrznej polityki mającej na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i uświadamiania personelu i turystów w tym zakresie.

Do tej pory często było tak, że hotel nie zwracał specjalnie na to uwagi. Bardzo ważne było zachowanie prywatności. Sami pracownicy hoteli mówili, że: „To nie mój interes. Dbam o to, żeby gość był zadowolony z naszej usługi, a jeżeli będę interweniował, to może to być źle odebrane przez mojego przełożonego, że ten gość już do nas nie wróci i biznes na tym straci” – mówi Maria Keller-Hamela. – Chcielibyśmy, żeby różne firmy hotelowe podpisały ten kodeks, żeby spełniały standardy, które polegają m.in. na tym, że wszyscy pracownicy hotelu są przeszkoleni w zakresie identyfikacji tego, co może być niepokojące, co może świadczyć o tym, że dochodzi do krzywdzenia dzieci.

Grupa Orbis od trzech lat prowadzi w tym zakresie program prewencji. Obejmuje on nie tylko współpracę z Fundacją Dzieci Niczyje i Policją, lecz także regularne szkolenia dla personelu i politykę informacyjną. Działania Grupy Hotelowej Orbis w ramach Kodeksu Postępowania stanowią jedno ze zobowiązań zawartych w programie Planet 21 grupy Accor na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W Orbisie istnieją dwie procedury. Jedna określa zasady postępowania pracownika w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, a druga – zasad postępowania w przypadku potwierdzenia takiej sytuacji – wyjaśnia Gilles Clavie, prezes zarządu i dyrektor generalny Orbis SA. – Obie te procedury funkcjonują w całej sieci hoteli w Polsce. Każdy pracownik, który ma kontakt z klientami, jest w tym zakresie szkolony, przynajmniej raz w roku.

Jak podkreśla Maria Keller-Hamela, takie inicjatywy już przynoszą efekty.

Mamy kilka przypadków, już nawet skazań prawomocnym wyrokiem sądu sprawców, którzy wykorzystywali dzieci i sprowadzali je do hotelu – mówi ekspertka z Fundacji Dzieci Niczyje.

Najlepszym efektem tej inicjatywy będzie uświadomienie społeczeństwu, że zagrożenie dla dzieci istnieje. I że jeśli coś takiego się przydarzy, to musimy być przygotowani do tego, by działać. To oczywiście nie rozwiąże problemu, ale przynajmniej w jakimś stopniu pozwoli działać prewencyjnie – mówi Clavie.