Branża kinowa na progu bankructwa

kino 2

Kina zostały szczególnie dotknięte przez kryzys spowodowany covid-19. Przy pierwszej fali pandemii zamknięto je jako pierwsze, a zezwolono na otwarcie jako ostatnim. Od 7 listopada ponownie są zamknięte i pozbawione jakichkolwiek przychodów. W odróżnieniu od większości innych branż, kina po powrocie do działalności nie zdołały odbudować przychodów. Wpływy od czerwca do września 2020 roku były niższe o 80% w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku.

Przy drugiej fali pandemii kina, niezależnie od wielkości i modelu biznesowego, pozbawione zostały możliwości ubiegania się o zwolnienia ze składek ZUS, przedłużenia postojowego, czy uzyskania dopłat do pensji. A zwolnienie z czynszów dotyczy tylko kin w galeriach handlowych i nie obejmuje blisko 300 kin tradycyjnych działających w małych i dużych miejscowościach, realizujących 20% całego obrotu branży. Wysokość czynszów płaconych przez kina tradycyjne waha się od 10 do 50 tys. zł miesięcznie w zależności od wielkości miejscowości, a w wyjątkowych przypadkach wynosi nawet kilka razy więcej.

Kina w galeriach nie płacą czynszu w okresie administracyjnego zamknięcia, ale z kolei mają bardzo wysokie koszty stałe ze względu na rozbudowaną strukturę organizacyjną i infrastrukturę w całej Polsce.

– Bez pomocy państwa większość przedsiębiorców prowadzących kina nie będzie w stanie utrzymać zatrudnienia ani powrócić po pandemii do swojej działalności. Branża kinematograficzna to system naczyń połączonych. Skutki jej degradacji przełożą się na wiele branż związanych z kinem, które są ważną częścią polskiej kultury. Dotkną twórców, wykonawców, producentów i dystrybutorów – ostrzega Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.

Polska branża kinowa w liczbach:

  • Blisko 400 kin, które dysponują 1500 ekranami
  • Ponad 300 filmów, w tym ok. 50 polskich, wyświetlanych każdego roku
  • Przeszło 10 tys. pracowników
  • Ponad 60 mln sprzedanych biletów w 2019 roku, w tym 25% stanowiły wejściówki na polskie firmy
  • 1,5% przychodów ze sprzedaży biletów trafia do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
  • 2,1% przychodów ze sprzedaży biletów zasila organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – ZAiKS, ZAPA, SFP

W sektorach kultury i kreatywnych w Polsce pracuje ponad 300 tys. osób, co stanowi około 2% wszystkich zatrudnionych w gospodarce. Wkład kultury do PKB wynosi 3,5%, a więc niewiele mniej, niż wypracowują branże hotelarska i gastronomiczna. Kultura jest siłą napędową dla turystyki, hotelarstwa i gastronomii, co potwierdzają dane dotyczące organizacji festiwali filmowych czy muzycznych.