Branżowa jakość kredytów spłacanych przez mikro-przedsiębiorców

0

Wśród 2,2 mln aktywnych gospodarczo mikro-przedsiębiorców zarejestrowanych w bazie CEiDG 50% stanowią firmy usługowe, 23% handlowe, 14% budowlane i 9% produkcyjne. Natomiast wśród mikro-przedsiębiorców z czynnymi kredytami bankowymi nadreprezentację mają firmy handlowe i produkcyjne (30% i 15%). Wynika to przede wszystkim ze specyfiki ich działalności, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wykorzystywanych aktywach, a tym samym w zapotrzebowaniu na finansowanie kredytem bankowym. W firmach produkcyjnych duży udział mają aktywa trwałe (głównie rzeczowe), natomiast w handlu – aktywa obrotowe (głównie zapasy). Branżowa jakość kredytów spłacanych przez mikroprzedsiębiorców

Czytaj również:  Luka w finansowaniu potrzeb kredytowych MŚP w strefie euro to ponad 400 mld EUR