CBRE stworzyło narzędzie do oceny funkcjonowania centrów handlowych

Warszawa

Jak działa centrum handlowe w Polsce? Jak radzą sobie jego najemcy? Jak bardzo zróżnicowane są czynsze i obroty, w zależności od kategorii najemców? Firma CBRE opublikowała drugą edycję raportu „Retail Index 2.0”, który analizuje kluczowe wskaźniki, służące do oceny efektywności typowego centrum handlowego w Polsce, a także prezentuje unikatowe w skali rynku narzędzie analizy porównawczej dla indywidualnego projektu handlowego, w stosunku do ogólnej sytuacji na rynku.

Retail Index 2.0 analizuje czynsze, opłaty serwisowe, obroty i wskaźniki rentowności w typowych centrach handlowych w Polsce. Zespół ekspertów firmy CBRE, na potrzeby raportu przeprowadził analizę bazy danych 62 centrów handlowych w Polsce oraz blisko 7 000 umów najmu. Tym samym, zakres badania obejmował niemal 20% powierzchni centrów handlowych w całym kraju. Znalazły się w nim zarówno najbardziej atrakcyjne centra handlowe, jak również centra handlowe typu ‘convenience’ zlokalizowane w miastach regionalnych. Zgodnie z wynikami analizy przeciętne centrum handlowe ma powierzchnię 31 000 mkw., średnia stawka czynszu to 15,5 euro/mkw./mc, a obroty utrzymują się na poziomie 2 060 euro/mkw./rok.

Agata Czarnecka, Associate Director w Dziale Doradztwa i Badań Rynku, CBRE, mówi:

„Przeanalizowaliśmy bazę centrów handlowych, aby sprawdzić jak dane służące do analizy efektywności działania obiektów handlowych zmieniły się w trakcie ostatnich kilku lat i jaki mają na to wpływ zmieniające się warunki rynkowe. Oferowane stawki czynszu różnią się
w zależności od branży w jakiej działa najemca, ale również zależą od wielkości miasta, w którym centrum handlowe jest położone. Pomimo zróżnicowania w typie powierzchni oraz oferowanych czynszach, głównymi najemcami pozostają wciąż marki z branży odzieżowej, których lokale stanowią 30% powierzchni oraz sklepy spożywcze, które zajmują 24% powierzchni w obiektach handlowych.”

Magdalena Frątczak, Senior Director w Dziale Powierzchni Handlowych, CBRE, dodaje:

„Wiedza na temat istniejących warunków rynkowych i sytuacji naszych Klientów jest podstawą do prowadzenia efektywnej działalności doradczej naszej firmy. Wiemy, iż na co dzień nasi Klienci podejmują ważne decyzje biznesowe, dlatego też stworzyliśmy pakiet narzędzi, który będzie pomocny w ich podejmowaniu. Mamy nadzieję, że raport „Retail Index 2.0” dostarczy interesujących i wiarygodnych danych dla wszystkich, a narzędzie, które zostało stworzone w oparciu o raport, pozwoli ocenić funkcjonowanie projektu handlowego wszystkim aktywnie działającym na rynku.”

Publikacja „Retail Index 2.0” jest drugą edycją tego raportu przygotowaną przez ekspertów z polskiego biura CBRE. Merytoryczną wartość publikacji podnosi fakt, że jest ona wynikiem synergii wiedzy i doświadczenia ekspertów z różnych działów firmy CBRE, takich jak: Powierzchnie Handlowe, Rynki Kapitałowe, Zarządzanie Aktywami, Wyceny, Doradztwo
i Badania Rynku. Dzięki temu, iż raport jest przygotowywany także w biurach CBRE w Czechach, Słowacji, Włoszech i Hiszpanii istnieje możliwość analizy danych również w kontekście międzynarodowym.