CI Games zakończyła proces bookbuildingu i ustaliła ostateczną cenę emisyjną oraz wielkość emisji akcji serii I

Marek Tymiński prezes City Interactive

CI Games SA zakończyła proces bookbuildingu i ustaliła ostateczną wielkość emisji na poziomie 21 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I, oferowanych po cenie emisyjnej 1,2 zł. W jej ramach spółka może pozyskać od profesjonalnych inwestorów 25,2 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na produkcję gier w zakresie marek Lords of the Fallen oraz Sniper Ghost Warrior. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu akcji był Trigon Dom Maklerski.

– Z sukcesem zamknęliśmy proces budowania książki popytu na akcje nowej emisji w obrębie wszystkich oferowanych akcji serii I. Zainteresowanie ze strony inwestorów było bardzo duże. Szczególnie cieszę się ze znaczących pakietów, które trafią do inwestorów instytucjonalnych, co jest zgodne z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami i tym co ostatnio komunikowaliśmy – informuje Marek Tymiński, prezes CI Games.

Pozyskane z emisji środki spółka przeznaczy na produkcję naszych gier w zakresie dwóch marek – Lords of the Fallen oraz Sniper Ghost Warrior.

Po skutecznie przeprowadzonej emisji nie będziemy dążyć do podpisania umowy współwydawniczej, dzięki czemu utrzymamy zdecydowaną większość zysku z gry Lords of the Fallen 2 po stronie Spółki – dodaje Marek Tymiński.

CI Games dokona formalnego przydziału akcji 3 września.

Akcje Serii I były oferowane w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki i z zastrzeżeniem ograniczonego prawa pierwszeństwa.  Minimalna wartość zapisu wynosiła 0,5 mln zł. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w oferowaniu akcji będzie Trigon Dom Maklerski.