Cloud Technologies z dwucyfrową dynamiką sprzedaży w I kwartale 2024 r.

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.

Cloud Technologies mimo wysokiej bazy z 2023 roku, kontynuuje rozwój organiczny. W I kwartale sprzedaż danych do kluczowych klientów w walucie bazowej, czyli USD, nadal rosła w ujęciu r./r. W styczniu br. wzrosła o 15 % r/r., w lutym o 16% r./r., a w marcu o 12% r./r. Równolegle do rozwoju sprzedaży notowana na GPW spółka pracuje nad zwiększeniem zakresu wykorzystania posiadanych danych, m.in. na potrzeby nauki systemów sztucznej inteligencji, czemu służy program Data Seed.

– Mimo wysokiej bazy z ubiegłego roku wciąż zwiększamy sprzedaż danych i rośniemy z większą dynamiką niż cały rynek reklamy. Co istotne, zgodnie z prognozami eMarketera rynek reklamy cyfrowej zanotuje w tym roku znaczący wzrost. Wydatki na reklamę cyfrową na całym świecie będą rosły ponad pięć razy szybciej (13,2%) niż tradycyjne, a łączna wartość wydatków na reklamę osiągnie jeden z najwyższych poziomów w historii – 992 mld dolarów. Rynek nam więc sprzyja, a rosnąca aktywność reklamodawców z sektora e-commerce oraz zbliżające się wybory w USA pozwalają nam spodziewać się dalszych wzrostów i kolejnego bardzo dobrego sprzedażowo roku Cloud Technologies  – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies. 

Raportowany wskaźnik szacunkowej miesięcznej dynamiki sprzedaży danych obejmuje kluczowych klientów Cloud Technologies i jest wyrażony w USD. Natomiast w raportach okresowych, spółka prezentuje dane w PLN, a zatem na dynamiki mają wpływ różnice kursowe (w Q1 2024 średni kurs USD/PLN był o około 10% niższy niż w 2023 roku). Około 80% przychodów ze sprzedaży danych Cloud Technologies pochodzi z największego rynku reklamowego świata, czyli z USA, który jest jednym z najbardziej wymagających i konkurencyjnych rynków reklamy na świecie.

Według prognoz eMarketera globalne wydatki na reklamę online będą rosły co najmniej do 2027 roku w tempie dwucyfrowym, a udział reklamy online w całkowitych wydatkach na reklamy sięgnie 74%. Z kolei z danych z raportu agencji badawczej Grand View Research wynika, że prognozowana wartość światowego rynku AdTech, na którym działa Cloud Technologies, wzrośnie do 2,4 tryliona USD w 2030 roku, co oznacza CAGR na poziomie 13,7% w okresie 2023-2030. Cloud Technologies, która dzięki autorskiej technologii stworzyła chmurę danych z informacjami o 5 mld użytkowników z ponad 200 rynków na całym świecie, ma potencjał, by dalej rosnąć na tym perspektywicznym rynku.

W 2023 roku Cloud Technologies ponownie poprawiła wyniki sprzedaży danych osiągając w tym zakresie najlepsze poziomy w historii. Mimo bardzo wysokiej bazy (38,5 mln PLN w 2022 r.) roczne przychody ze sprzedaży danych wzrosły o 15,8% r./r. (23,5% w walucie bazowej, czyli USD), do 44,6 mln PLN. W raportowanym okresie wartość wskaźnika EBITDA wyniosła 27,6 mln PLN, co oznacza wzrost o 18,4% r./r. EBITDA kluczowego segmentu sprzedaży danych w minionym roku wzrosła o 18,7% r./r. i wyniosła 29,7 mln PLN. W 2023 roku marżowość EBITDA tego segmentu wyniosła 66,8 %.