Columbus Energy S.A. publikuje wyniki po II kwartałach 2018 r.

0

Columbus Energy S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, będąca liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce, zakończyła pierwsze półrocze 2018 r. skonsolidowanym zyskiem netto sięgającym 1,51 mln zł, a jej przychody z działalności operacyjnej wyniosły w tym okresie 21,3 mln zł. Spółka pracuje nad dalszym unowocześnieniem poprzez doinwestowanie obszaru IT oraz Business Intelligence, a także poprzez rozbudowę kadry zarządzającej o doświadczonych managerów.

Drugi kwartał oraz całe pierwsze półrocze 2018 r. było bardzo dobrym okresem dla Columbus Energy S.A., w którym kontynuowany był proces transformacji organizacji w kierunku nowoczesnej i skutecznej organizacji. Spółka intensywnie pracowała nad finalną zmianą finansowania abonamentowego jej klientów na elastyczne, tańsze i w 100% finansowane przez instytucje bankowe tak, aby jeszcze bardziej zwiększyć konkurencyjność swojego produktu na rynku instalacji domowych. Ważnym elementem rozwoju Emitenta jest rozszerzanie oferty finansowania montaży instalacji oraz wzrost ilości podmiotów finansowych współpracujących z Columbus Energy S.A., co pozytywnie wpływa na zwiększanie konwersji, a także ilości montowanych instalacji. Prowadzone działania rozwojowe zakończyły się sukcesem w postaci wprowadzenia z dniem 1 lipca 2018 r. nowej i komplementarnej oferty. Zarząd Spółki jest przekonany, że przyjęty kierunek jej rozwoju i podejmowane działania przełożą się na dalszy wzrost sprzedaży oraz wzrost rentowności.

„Na rynku fotowoltaiki domowej oprócz Columbus Energy nie ma organizacji o takim zasięgu terytorialnym, posiadającej tak wysoką kulturę organizacji i tak szeroką sieć sprzedaży. Zbudowaliśmy produkt, który dzisiaj jest komplementarny i daje wielki komfort klientowi indywidualnemu, który po roku użytkowania instalacji fotowoltaicznej może ją po prostu zwrócić. Zbadaliśmy satysfakcję dotychczasowych klientów i jesteśmy pewni, że mało kto będzie chciał taką instalację zwrócić. W sierpniu powinniśmy dojść do 600 zakontraktowanych klientów, montujemy już ponad 1MWp instalacji domowych miesięcznie i z kwartału na kwartał będzie się to sukcesywnie zwiększać. Cel, jaki chcemy osiągnąć, czyli 10.000 instalacji w jednym roku jest możliwy już w 2020 roku. Rynek jest ogromny, bo 1 milion domów chce mieć instalację fotowoltaiczną, więc lata pracy przed nami. Na szczęście odskoczyliśmy drobnej konkurencji zarówno jakością produktu, ofertą, skutecznością procesowania umowy, czy kosztem finansowania. Jeśli utrzymamy standardy wzrostu i będziemy dobrze zarządzać skalowaniem biznesu powinniśmy osiągnąć ten cel według planu.” – podkreśla Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Czytaj również:  Virgin Mobile zakończył proces migracji klientów na własną platformę IT

Spółka liczy na wysokie zainteresowanie rynku ofertą związaną z termomodernizacją domów, bowiem planowane jest uruchomienie nowego programu „Czyste Powietrze”. Duży potencjał produktowy został także dostrzeżony w segmencie elektromobilności, czyli ładowarek do samochodów elektrycznych, które staną się naturalnym produktem w ofercie Columbus Energy S.A. dla klientów biznesowych jako komplementarny element pracujący z systemami fotowoltaicznymi.