Comarch największym polskim dostawcą systemów ERP

Comarch

Comarch potwierdził pozycję największego krajowego dostawcy oprogramowania ERP, a jego udział w rynku stale się umacnia, zwłaszcza w porównaniu z globalnymi graczami. W raporcie IDC „Poland Enterprise Application Software Market Analysis and 2022 Vendor Shares” firma zajęła drugie miejsce wśród dostawców systemów ERP, a pierwsze wśród polskich producentów. Comarch posiada obecnie blisko 24% rynku, generując przychody na poziomie 75,84 mln USD. Spółka utrzymała również pozycję lidera w segmencie małych firm, zdobywając 52,4% rynku.

W 2022 roku Comarch jako jedyny z trzech największych producentów systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem zwiększył swój udział w krajowym rynku tych rozwiązań – z 22,5% do 23,6%.system ERP

Comarch oferuje szereg produktów i modeli cenowych, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb danej organizacji. Jesteśmy też bardziej elastyczni w porównaniu do globalnych systemów ERP i mamy nad nimi przewagę cenową. Koszty utrzymania systemów Comarch ERP są niższe głównie dzięki rozbudowanej sieci Partnerów oraz wycenianiu naszych licencji i usług w PLN, a nie obcych walutach, co chroni Klientów przed wahaniami kursów walut – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch i dyrektor Sektora ERP.

Jak rozwija się polski rynek systemów ERP?

Analitycy z IDC oszacowali, że całkowita wartość rynku rozwiązań informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce w 2022 roku wynosiła 321,67 mln USD, co stanowi spadek o 3,6% w porównaniu z 2021 rokiem. Ocenia się, że jest to spowodowane przede wszystkim wahaniami kursów walut związanymi z wojną w Ukrainie. W raporcie czytamy, że „pomimo różnych napięć, rynek pozostaje silny, napędzany stosunkowo pozytywnym stanem gospodarki – PKB Polski wzrósł o 5,1% w 2022 r. – oraz licznymi inicjatywami transformacji cyfrowej polskich organizacji”.

– Mimo zawirowań geopolitycznych i gospodarczych polski rynek oprogramowania dla przedsiębiorstw ma nadal duże możliwości rozwoju. W czasach niepewności, organizacje na nowo weryfikują efektywność swoich procesów biznesowych i częściej decydują sie na ich cyfryzację. To co jest obecnie najbardziej poszukiwane to rozwiązania zapewniające stabilność, bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami, jednocześnie umożliwiające elastyczne działania i dynamiczne dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości – komentuje Edyta Kosowska, Product Manager IDC Europe.

Autorzy raportu wśród głównych czynników wpływających na polski rynek systemów ERP wymieniają:

  • transformację cyfrową zapoczątkowaną podczas pandemii Covid-19, w wyniku której polskie przedsiębiorstwa kontynuują inwestycje w celu digitalizacji procesów i poprawy konkurencyjności,
  • rozwój systemów ERP – obecnie przedsiębiorstwa koncentrują się na zakupie oprogramowania nowej generacji, opartego na chmurze, które szybko można skalować w odpowiedzi na rozwój firmy,
  • nadchodzący obowiązek raportowania do Krajowego Systemu e-Faktur, co sprawia, że producenci oprogramowania muszą dostosować swoje systemy do przepisów, a przedsiębiorstwa mogą wykorzystać moment konieczności spełnienia wymogów regulacyjnych, jako okazję do wprowadzenia zmian zwiększających efektywność biznesową,
  • niedobór wykwalifikowanych pracowników w niektórych obszarach i rosnąca presja na podnoszenie wynagrodzeń sprawia, że firmy chętnie inwestują w rozwiązania IT zwiększające efektywność, w tym rozwiązania do automatyzacji procesów oparte o Robotic Process Automation (RPA) czy sztuczną inteligencję,
  • rozwój technologii generatywnej sztucznej inteligencji – oczekuje się, że w przyszłości będzie on miał znaczący wpływ na rynek ERP.

Jednocześnie obserwuje się zewnętrzne czynniki, wpływające na popyt na oprogramowanie, takie jak niepewność gospodarcza i spadek wzrostu PKB w Polsce w 2023. Może to spowodować konieczność odroczenia w czasie inwestycji w oprogramowanie IT. Dodatkowo spowolnienie gospodarcze doprowadziło do wydłużenia cykli sprzedaży rozwiązań ERP, na co producenci również muszą być gotowi.