Liczba ubezpieczonych wzrosła o 10%, młodzi pracownicy częściej korzystają ze świadczeń

lekarz

Coraz więcej pracodawców decyduje się na zakup polisy zdrowotnej dla pracowników. Tylko od grudnia 2022 r. liczba ubezpieczonych w TU Zdrowie wzrosła o ponad 10%. Wyraźny jest też wzrost odsetka osób korzystających ze świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Od czerwca ubiegłego roku do marca tego roku zwiększył się on o ponad 4 p.p. (punkty procentowe). Eksperci TU Zdrowie wskazują jednocześnie na wyraźną zmianę generacyjną – szczególnie młodzi pracownicy zaczęli bardziej dbać o swoje zdrowie i zdecydowanie częściej korzystają z usług medycznych niż ich równolatkowie jeszcze np. dekadę wcześniej.  

Dostęp do prywatnej opieki medycznej jest jednym z najbardziej docenianych benefitów pracowniczych, dlatego liczba firm przystępujących do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego rośnie z roku na rok, co potwierdzają także eksperci TU Zdrowie.

Na przestrzeni ostatnich lat zauważamy, że coraz więcej ubezpieczonych korzysta ze świadczeń zdrowotnych w ramach polisy i robią to coraz częściej. Ma na to wpływ wiele czynników. Po pierwsze – rośnie świadomość zdrowotna Polaków, po drugie – publiczna opieka zdrowotna wciąż boryka się z długiem zdrowotnym będącym efektem pandemii, a tym samym długimi kolejkami do specjalistów. Nie bez znaczenia są też zmiany generacyjne, gdyż dwudziestolatkowie przystępujący do ubezpieczenia dziesięć lat temu mają dziś rodziny, które włączają do ubezpieczenia, a z wiekiem sami coraz bardziej zaczynają się interesować swoim zdrowiem – tłumaczy Bernard Kucharski, Zastępca Dyrektora Sprzedaży TU Zdrowie.

W grupie 15 – 34 lata mamy więcej ubezpieczonych niż rok temu, sytuacja jest odwrotna w grupie wiekowej 54 – 74 lata. W grupie 30 – 49 lat mamy ok. 50% wszystkich ubezpieczonych. Co ciekawe, widzimy, że młodzi pracownicy i wykonują zlecane badania diagnostyczne częściej niż ich starsi koledzy jeszcze dekadę temu. Możemy domniemywać, że nie wynika to z tego, że są w gorszej kondycji, ale że dziś młodzi ludzie mają większą świadomość zdrowotną, dbają o profilaktykę, a poza tym mają większy dostęp do niepublicznej opieki zdrowotnej i nie mają czasu na stanie w kolejkach do lekarzy w ramach NFZ – mówi Teresa Domańska, Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w TU Zdrowie.

Do częstszego korzystania ze świadczeń zdrowotnych zachęcają również sami pracodawcy, którzy zapewniają zatrudnionym programy badań profilaktycznych w miejscu pracy albo w placówkach partnerskich. Ubezpieczeni w TU Zdrowie, którzy w ramach badań są kierowani na dalszą diagnostykę, korzystają z możliwości, jakie daje im polisa zdrowotna.

Zmiana struktury wiekowej i częstotliwość korzystania ze świadczeń brane są pod uwagę przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. Na wysokość składki ubezpieczeniowej nakłada się bowiem wiele czynników, z których najważniejszym jest oczywiście zakres ubezpieczenia. To o tyle logiczne, że im więcej świadczeń będzie obejmował pakiet, tym wyższa będzie składka. Kolejnymi elementami, oprócz wspomnianej struktury wiekowej, które wpływają na składkę, są także opcje dodatkowe, takie jak np.: programy zdrowotne ofertowane przez TU Zdrowie, jak np. „Mój Dietetyk” czy „Mój Ortopeda” i wysokość Górnej Granicy Odpowiedzialności (GGO), czyli maksymalnej kwoty refundacji – dodaje Teresa Domańska.