Creepy Jar bije kolejny rekord sprzedaży. Stan gotówki w kasie zwiększył się o 5.5 mln zł

Pieniądze finanse oszczędności emerytura

Do 30,6 mln zł wzrosły przychody Creepy Jar na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku. To o ponad 560% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Stan gotówki w kasie na koniec kwartału zwiększył do 24 mln zł.

Niespełna 7.6 mln zł wyniosły przychody ze sprzedaży Creepy Jar w minionym kwartale. To blisko 3-krotnie więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Świetne wyniki to konsekwencja wprowadzenia do gry GREEN HELL trybu kooperacji (CO-OP MODE UPDATE). Niewielka strata netto w trzecim kwartale 2020 r. (275 tys. zł), to następstwo ujęcia w księgach rachunkowych niegotówkowych kosztów związanych z „Programem Motywacyjnym na lata 2020-2022”. – Operacja księgowa ma charakter niepieniężny, a faktyczną kondycję spółki w minionym kwartale pokazują przepływy pieniężne netto w wysokości 5.5 mln zł i gotówka w kasie, która zwiększyła się do 24 mln zł z 18.5 mln zł na koniec drugiego kwartału. Dodatkowo na koniec września mieliśmy 3.6 mln zł należności krótkoterminowych. Liczymy też, że dodatni wpływ na wyniki 2020 r. będzie miała także pozytywna interpretacja w zakresie opodatkowania dochodów z IP BOX – podkreśla Krzysztof Kwiatek, prezes Creepy Jar.

Na wyniki finansowe Creepy Jar w 2020 r. będzie miała również wpływ premiera GREEN HELL na Nintendo Switch, która miała miejsce w październiku bieżącego roku oraz promocja cenowa gry związana z okresem świątecznym. – Nie znamy jeszcze wyników sprzedaży na Switchu, ale odbiór gry jest bardzo dobry. Wydaje nam się, że potencjał gry na wszystkie trzy główne konsole sumarycznie bardzo wysoki. – podsumowuje Krzysztof Kwiatek. Premiera GREEN HELL na konsole Xbox i PlayStation spodziewana jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 roku.