Creotech Instruments podsumował 2022 rok

Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments
Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments

Creotech Instruments podsumował intensywny 2022 rok, w którym wygenerował przychody ogółem na poziomie 35,8 mln zł, z czego przychody netto ze sprzedaży wyniosły 21,7 mln zł. Osiągnięta marża brutto na wyniku ze sprzedaży, po wyłączeniu kosztów Badań i Rozwoju, kolejny rok z rzędu utrzymała się powyżej poziomu 22% i wyniosła 22,1% w porównaniu do 22,7% w 2021 roku. W celu realizacji kluczowych projektów Spółki, wydatki w obszarze B+R zwiększyły się o 78% r/r i wyniosły 20,2 mln zł. Pozwoli to na obsłużenie dodatkowych strumieni przychodów w kolejnych latach, a w krótkim terminie obciąża wynik EBITDA, który wyniósł -4,5 mln zł. Środki pieniężne na koniec 31.12.2022 roku wzrosły do 26,1 mln zł na co wpływ miał duży sukces oferty publicznej akcji Creotech Instruments w lipcu ubiegłego roku, kiedy Spółka w wymagającym otoczeniu rynkowym pozyskała około 40 mln zł i przeniosła notowania swoich akcji z NewConnect na Rynek Główny GPW. Rozwój segmentu kosmicznego i kwantowego jest obecnie priorytetem Spółki, a pierwsze wyniesienie na orbitę własnego satelity jest zaplanowane na I kwartał 2024 roku.

Rok 2022 był dla Creotech Instruments okresem bardzo intensywnego rozwoju na drodze do zrealizowania transformacji z zaawansowanego start-upu, w podmiot znacznie dojrzalszy, ze zweryfikowanym portfolio technologicznych produktów w każdym obszarze działalności. Jestem zadowolony, że udało nam się osiągnąć główne cele jakie postawiliśmy przed każdym segmentem Spółki, w tym poszczególnymi departamentami. Dokonaliśmy tego pomimo wysokiej niepewności gospodarczej, w tym środowiska inflacyjnego i zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw. Szybkie reagowanie i skuteczne dostosowanie się do zmieniającego otoczenia pozwoliło nam pozyskać szereg intratnych kontraktów, które przyczyniły się do wzmocnienia naszej pozycji na międzynarodowej arenie. Stajemy się pożądanym partnerem w dużych i międzynarodowych projektach, nie tylko w segmencie kosmicznym, ale również kwantowym, którego rozwój zapowiada się w kolejnych latach równie obiecująco. Wierzę, że rok 2023 pozwoli nam się dobrze przygotować do oczekiwanego wzrostu popytu na nasze produkty, a komercjalizacja oferty Creotech przyspieszy po umieszczeniu na orbicie okołoziemskiej naszego pierwszego satelity w I kwartale 2024 roku w ramach misji EagleEye, wieńcząc wieloletnie prace nad autorską platformą satelitarną HyperSat komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Creotech Instruments jako jedyna firma w Polsce osiągnęła zdolność do budowy mikrosatelitów, czyli satelitów o wadze od 10 kg do kilkudziesięciu kg. Krokiem milowym w rozwoju spółki jest projekt EagleEye, dotyczący opracowania mikrosatelity obserwacyjnego Ziemi. Jego wyniesienie na orbitę planowane jest w I kwartale 2024 roku na rakiecie amerykańskiej firmy SpaceX. Spółka jest też współrealizatorem projektu PIAST, w ramach którego planuje umieścić na orbicie konstelację trzech satelitów obserwacyjnych w 2025 roku, opartych na autorskiej platformie HyperSat. Ponadto firma bierze udział w pionierskim projekcie budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego konsorcjum Millenion. Wybór konsorcjantów nastąpił przez Komisję Europejską, a Creotech Instruments podpisał umowę wykonawczą jako jedyny przedstawiciel z Europy Środkowo–Wschodniej.

Przygotowujemy się obecnie do etapu przeskalowania naszej działalności, ponosząc znaczne inwestycje na kluczowe projekty i zmiany organizacyjne w Spółce, m.in. proces przenosin do nowej siedziby i zwiększenie mocy produkcyjnych naszego zakładu w Piasecznie. W samym 2022 roku zwiększyliśmy zatrudnienie z 149 osób do 180. Wszystkie te wysiłki są realizowane dzięki zakończonej z dużym sukcesem ofercie publicznej akcji, gdy na niestabilnych rynkach finansowych pozyskaliśmy blisko 40 mln zł, ustanawiając największą ofertę pierwotną w 2022 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta wiązała się także ze zmianą rynku notowań z NewConnect na Rynek Główny, co odbyło się z korzyścią dla płynności na akcjach Spółki, w tym zainteresowania ze strony zagranicznych inwestorów wyjaśnia dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

W 2022 roku przychody ogółem Creotech Instruments wyniosły 35,8 mln zł, co oznacza spadek o 15% względem 2021 roku. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 21,7 mln zł, a wygenerowana marża na wyniku ze sprzedaży osiągnęła 22,12%, czyli o 0,62 p.p. mniej niż w 2021 roku. EBITDA była ujemna i wyniosła -4,5 mln zł, co jest konsekwencją dużych kosztów związanych pracami badawczo-rozwojowymi, w tym kluczowymi projektami Spółki w obszarze własnych satelitów. Środki pieniężne wzrosły na koniec 31.12.2022 roku do poziomu 26,1 mln zł m.in. dzięki zakończonej z sukcesem oferty publicznej akcji w lipcu 2022 roku.

Największy wpływ na osiągnięte w 2022 roku wyniki finansowe miała podjęta decyzja o selektywnym podejściu w ubieganiu się o nowe kontrakty dla Creotech Instruments. Do tej pory Spółka starała się o wszystkie, możliwe na danym etapie rozwoju, kontrakty w których posiadała kompetencje. Począwszy od 2022 roku uznano, że priorytetem będzie intensyfikacja i finalizacja prac badawczych związanych z kluczowymi, własnymi projektami Spółki, a tym samym ograniczenie pozyskiwanych kontraktów w obszarach, które nie zbliżają nas do realizacji założonych celów, czyli rozwoju małych satelitów oraz systemów kwantowych. Ubiegły rok przyniósł także szereg zmian w zespołach, które realizują projekty B+R, m.in. wprowadziliśmy pionową strukturę sekcji kompetencyjnych, aby zwiększyć efektywność zarządzania kompetencjami naszej kadry inżynieryjnej i korzystniej alokować zasoby do poszczególnych projektów. Ponadto wprowadzony został system kontroli dostępu do informacji, rozwinięto dział jakości i grupę architektów systemów oraz wdrożono zaawansowane narzędzia do prowadzenia projektów. Wszystkie te zmiany były niezbędne dla obsługi oczekiwanych przez Spółkę strumieni przychodów w kolejnych latach, a także dla gotowości do realizowania zleceń rządowych komentuje Paweł Górnicki, Wiceprezes ds. Finansowych Creotech Instruments S.A.

Poza realizacją własnych projektów Creotech Instruments jest wielokrotnie wybierany do przedsięwzięć o międzynarodowej skali. Jedną z nich był udział w misji JUICE realizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną, która 14 kwietnia 2023 roku wyniosła na rakiecie Ariane 5 sondę, która ma dotrzeć do układu Jowisza w celu zbadania jego lodowych księżycy. Spółka odpowiadała za montaż elektroniki do dwóch instrumentów badawczych, które znajdują się na wyposażeniu sondy. Kolejnym projektem jest pozyskany kontrakt na budowę pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej, w którym Creotech Instruments będzie odpowiadał za dostarczenie elektroniki sterującej CPU komputera. W kwietniu 2023 roku Spółka przypieczętowała swój udział w tym prestiżowym projekcie i podpisała umowę z Komisją Europejską, zgodnie z którą budżet dla całego konsorcjum został ustalony na około 20 mln EUR, z czego około 2,2 mln EUR przypada dla Creotech. Celem jest zbudowanie do 2025 roku 100-kubitowego komputera kwantowego oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku. Szacuje się, że wartość globalnego rynku komputerów kwantowych już w 2026 roku ma przekroczyć 1 mld USD, w porównaniu z 472 mln USD w 2021 roku.

Pozyskanie przez nas kontraktu i podpisanie umowy to nie tylko duże wyróżnienie i prestiż, ale przede wszystkim potwierdzenie naszych kompetencji i gotowości do współtworzenia europejskiego rynku komputerów kwantowych na którym możemy stać się liderem w dostarczaniu wyspecjalizowanej elektroniki dla sektora. Około 10 mln PLN przysługujące nam z tytułu realizacji umowy, jako jedynemu podmiotowi wybranemu do tego projektu z Europy Środkowo-Wschodniej, jest jednym z pierwszych istotnych kroków dla uzyskania przez nas ekspozycji na ten dynamicznie rosnący segment w którym już, na tak wczesnym jego etapie, jesteśmy silnie obecni. Uważam, że segment kwantowy dla Creotech Instruments może stać się w kolejnych latach równie kluczowy, co segment kosmiczny dodaje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.