DB Energy wypracowało ponad 16 mln zł przychodów w II kwartale roku obrotowego 2022/2023

db energy

Spółka DB Energy w II kwartale roku obrotowego 2022/2023 (IV kw. 2022 roku) osiągnęła ponad 16,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, blisko 1,3 mln zł zysku EBITDA (vs -0,3 mln zł r/r) i 0,3 mln zł zysku netto (wobec -1,1 mln zł r/r). Firma w tym okresie realizowała główne prace w obszarze inwestycyjnym dla Schumacher Packaging oraz Żabka Polska. Na wyniki wpłynęło także rozliczanie oszczędności w modelu ESCO dla Słodowni Soufflet. Spółka obserwuje rosnące zainteresowanie energooszczędnymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorstw i pozytywnie ocenia swoje długoterminowe perspektywy rynkowe.

Za nami udany II kwartał roku obrotowego 2022/2023, Grupa Kapitałowa DB Energy intensywnie się rozwija, co potwierdzają projekty, które obecnie realizujemy. W minionym okresie przeprowadzaliśmy projekt modernizacji elektrociepłowni oraz instalacji wysokosprawnej kogeneracji o łącznej wartości 65 mln zł dla Schumacher Packaging. Realizowaliśmy także projekt inwestycyjny dla Żabka Polska o szacowanych nakładach 16 mln zł – komentuje Łukasz Feldman, CFO DB Energy.

Obecnie Grupa DB Energy realizuje i rozlicza pięć projektów w modelu ESCO, których nakłady inwestycyjne na realizację wynoszą łącznie 35 mln zł, mowa o nakładach poniesionych oraz przyszłych nakładach inwestycyjnych. Ponadto Spółka jest zaangażowana w kilka procesów ofertowych, które mogą skutkować zawarciem umów na realizację projektów ESCO w kolejnych miesiącach br. w ramach współpracy z SUSI Partners.

Od października 2020 roku finansujemy projekty w modelu ESCO wraz z naszym partnerem – szwajcarskim funduszem SUSI Partners. Zakładamy, że umowa o współpracy będzie się dalej rozwijać. Jak dotąd, wykorzystaliśmy ok. 1/3 środków z udostępnionej kwoty 20 mln euro. Liczymy, że po wykorzystaniu pełnej puli tych środków, nie będzie problemu z jej zwiększeniem. Z kolei przy mniej kapitałochłonnych projektach samodzielnie pokrywamy nakłady inwestycyjne, a na koniec II kwartału 2022/2023 Grupa DB Energy dysponowała wolnymi środkami finansowymi w kwocie 8,5 mln zł – dodaje Łukasz Feldman.

DB Energy realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie operatywności, przez ich projektowanie i realizację w modelu generalnego wykonawcy lub ESCO. Spółka w swojej historii przeprowadziła już ponad 1,2 tys. projektów, identyfikując możliwe oszczędności o wartości ponad 4,8 mld zł. W ostatnich kwartałach firma odnotowuje znaczny wzrost zainteresowania energooszczędnymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorstw.