Dealerzy samochodowi ocenili współpracę z ubezpieczycielami

samochody salon samochodowy leasing

Współpraca z ubezpieczycielami jest stałym elementem funkcjonowania biznesu dealerskiego.  Chodzi tu głównie o wykonywanie przez autoryzowane serwisy bezgotówkowych napraw samochodów po wypadkach. Kolejna seria wyników Badania Ankietowego Rynku Dealerskiego 2022 przeprowadzonego przez Związek Dealerów Samochodów przedstawia kulisy funkcjonowania dealerów w kontekście współpracy z ubezpieczycielami właśnie przy likwidacji szkód komunikacyjnych.

Pierwsze pytanie z dwóch dotyczących umów z ubezpieczycielami brzmiało „Czy posiadasz stałą umowę w zakresie stawki roboczogodziny z poniższym ubezpieczycielem?”. W tym pytaniu można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź, co wynikało oczywiście z dużej ilości podmiotów na rynku. Tutaj bez zaskoczenia, najwięcej firm, bo aż 71.4% zawarło umowę o stawce roboczogodziny z PZU, czyli największym takim przedsiębiorstwem na naszym rynku. Pozostałymi firmami, z którymi dealerzy na stałe współpracowali w tym zakresie były kolejno Allianz (65.55%), Warta (63.03%), ERGO Hestia (62.18%), Generali (52.1%), Benefia (46.22%), Compensa (44.54%), Uniqa (19.33%), Link4 (15.97%), InterRisk (15.97%) oraz na ostatnim miejscu Proama (5.04%). Umowę z innymi ubezpieczycielami, niewymienionymi na liście do wyboru posiadało jedynie 4.2% dealerów, a z żadnym ubezpieczycielem nie posiadało umowy dotyczącej RBH 7.2% autoryzowanych sprzedawców.

Drugie pytanie w kategorii umów dotyczyło z kolei współpracy na każdym innym polu niż ustalenie stawki roboczogodziny, czyli w praktyce porozumień w zakresie stawek, rabatów oraz pozostałych kwestii możliwych do uregulowania w zakresie umowy. Tutaj już zdecydowanie mniej przedsiębiorców z branży zdecydowało się zawarcie kontraktu. Pomimo tego, że była to mniej popularna opcja formalizacji współpracy, to znowu na pierwszym miejscu znalazło się mimo wszystko PZU, 47.9% dealerów zdecydowało się na zawarcie takiej umowy. Pozostałymi ubezpieczycielami, z którymi autoryzowane salony na stałe współpracują są kolejno Warta (33.61%), Allianz (33.61%), ERGO Hestia (31.09%), Generali (26.05%), Compensa (21.85%), Benefia (20.17%), Link4 (8.4%), Uniqa (7.56%), InterRisk (5.04%) oraz ponownie na ostatnim miejscu Proama (3.36%). W przypadku pozostałych umów jedynie 6.7% wszystkich dealerów współpracowało z ubezpieczycielami innymi niż wymienionymi na liście, ale za to aż 39.5% nie posiadało dodatkowych umów w ogóle.

Kolejne pytanie jakie zostało zadane właścicielom salonów przez ZDS dotyczyło ich zadowolenia ze współpracy poszczególnymi ubezpieczycielami, wymienionymi w poprzednich pytaniach. Zastosowano tutaj „szkolny” system oceny od 1 do 6, gdzie oczywiście 1 jest oceną najniższą, a 6 najwyższą. W tym wypadku PZU utraciło pozycję lidera, a najwyższą średnią ocen uzyskała Warta z wynikiem 3.87. Następnymi najlepiej ocenianymi firmami były kolejno Compensa (3.78), Generali (3.76), Allianz (3.67), ERGO Hestia (3.57), Benefia (3.54), Uniqua (3.07), PZU (3.00), Interrisk (2.97), Proama (2.90) i na ostatnim miejscu Link4 (2.57).

Jak widać na wykresach „najpopularniejszymi” ubezpieczycielami, z którymi prawie wszyscy dealerzy mieli do czynienia byli PZU, ERGO Hestia oraz Warta. Z kolei po drugiej stronie stawki, trzema ubezpieczycielami, przy których największa część reprezentantów autoryzowanych salonów zaznaczyła odpowiedź „nie współpracowałem” były Proama, Interrisk oraz Uniqua.

Ostatnie prezentowane pytanie, najważniejsze i będące jednym z głównych powodów przeprowadzenia badania, dotyczy stosunku dealerów do pogłębiającego się problemu ograniczania świadczeń ubezpieczycieli w przypadku napraw powypadkowych. Jest to problem, który dotyka w coraz większym zakresie wszystkie warsztaty, zarówno te autoryzowane, jak i niezależne. Dealerzy, w przeprowadzonym badaniu, w zdecydowanej większości informują, że w przypadku coraz mocniejszego ograniczania omawianych świadczeń będą kierować poszczególne przypadki na drogę sądową (58.8% wszystkich odpowiedzi). Mniejszość ma zamiar zdecydować się na bezkonfliktowe rozwiązania polegające na zawieraniu stałych umów i regulowaniu współpracy (20.17%). Porównywalna liczba respondentów zaznaczyła odpowiedź „trudno powiedzieć” (19.33%), natomiast tylko 1.68% wszystkich osób biorących w badaniu uznało, że „nic nie planuje”.