Cele Develii na 2023 rok – utrzymać ubiegłoroczny poziom sprzedaży i przekazań

Andrzej Oślizło, prezes zarządu firmy deweloperskiej Develia
Andrzej Oślizło, prezes zarządu firmy deweloperskiej Develia

Develia planuje w 2023 roku sprzedaż na poziomie 1450-1650 mieszkań, czyli porównywalną do ubiegłorocznej. Spółka będzie dążyć do przekazania 1900-2050 lokali, utrzymując poziom z 2022 roku. Develia zgodnie z realizowaną strategią będzie kontynuować dezinwestycję nieruchomości komercyjnych.

– W ubiegłym roku, pomimo istotnego pogorszenia się warunków rynkowych, osiągnęliśmy najważniejsze z założonych celów i jesteśmy z tego wyniku zadowoleni. Sprzedaliśmy 1636 mieszkań, zgodnie ze zaktualizowanym celem, oraz przekazaliśmy nabywcom klucze do 2016 lokali. Ważnym sukcesem naszego zespołu była także finalizacja transakcji sprzedaży budynku Sky Tower oraz przygotowanie przedwstępnej umowy sprzedaży biurowca Wola Retro i jej podpisanie na początku tego roku – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. – W tym roku chcemy utrzymać sprzedaż na podobnym poziomie jak w 2022 roku, pomimo spowolnienia na rynku i wysokiej bazy w I kwartale 2022 roku. Powinno to pozwolić na dalsze zwiększanie udziału Develii w rynku mieszkaniowym. Liczymy też, że ten rok, dzięki możliwej poprawie sytuacji makroekonomicznej w strefie euro, przyniesie odbicie w segmencie najmu instytucjonalnego – w naszej ocenie jego perspektywy w Polsce pozostają bardzo dobre. Jednak wpływ na rozwój tego rynku będzie miała także stabilność legislacji dodaje Andrzej Oślizło.

W 2023 roku spółka planuje wprowadzić do oferty i rozpocząć budowę 1850-2050 mieszkań. Aktualny bank gruntów Develii to blisko 8 tys. lokali – taki poziom pozwoli spółce realizować kolejne projekty.

Zarząd Develii stawia sobie za cel podpisanie pierwszych umów dotyczących realizacji projektów PRS i sprzedaż funduszom 600-800 lokali. Uzupełnieniem oferty Develii dla rynku PRS będzie platforma do zarządzania najmem, którą spółka tworzy wspólnie z firmą The Heart, zajmującą się venture building.

Zgodnie ze strategią na lata 2021-2025 zarząd Develii podejmuje także kolejne kroki, które pozwolą spółce zmniejszyć  zaangażowanie w segmencie komercyjnym. W styczniu br. deweloper podpisał przedwstępną umowę sprzedaży biurowca Wola Retro w Warszawie ze spółką należącą do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group. Cenę sprzedaży ustalono na 69,8 mln euro (ok. 328,6 mln zł).

– Do końca kwietnia planujemy sfinalizować transakcję sprzedaży biurowca Wola Retro w Warszawie. Środki pozyskane z jego sprzedaży przeznaczymy na spłatę kredytu związanego z projektem w kwocie 131,8 mln zł oraz dalszy rozwój w sektorach mieszkaniowym i PRS, które oferują większe zwroty z inwestycji. Dzięki dodatkowej gotówce będziemy także gotowi, aby skorzystać z potencjalnych szans rynkowych – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii. – Naszym celem na 2023 rok jest także podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży budynku Arkady Wrocławskie – dodaje Paweł Ruszczak.