Dell Technologies: liderzy chcą dwukrotnie przyspieszyć wprowadzanie innowacji w czasie gospodarczej niepewności

Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell EMC w Polsce
Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell EMC w Polsce

W badaniu Dell Technologies wzięło udział 6600 respondentów z ponad 45 krajów, którzy w zależności od udzielonych odpowiedzi zostali podzieleni na takie kategorie jak: liderzy, naśladowcy, testerzy, obserwatorzy i spóźnialscy. Co ważne, tylko 18 proc. firm można sklasyfikować jako liderów lub naśladowców innowacji. Zgodnie z zebranymi danymi są oni ponad dwukrotnie bardziej gotowi do przyspieszenia procesów związanych z innowacjami w porównaniu do obserwatorów i spóźnialskich.

Warto podkreślić, że Innovation Index pokazuje stan organizacji w określonym punkcie w czasie, a same firmy mogą przygotować i stymulować ludzi, procesy i technologie do innowacyjności.

Ludzie jako potencjał innowacyjny

Organizacje potrzebują pomocy w rozwijaniu kultury innowacyjności – w której wszystkie pomysły mogą mieć znaczenie – i zachęcaniu do uczenia się na błędach. Polskie firmy też zdają sobie z tego sprawę i są pewne swoich zasobów. Stąd ponad 80 proc. respondentów z naszego rynku wierzy, że jednym z powodów, dla których pracownicy dołączają do ich organizacji jest właśnie możliwość wprowadzania innowacji. Jednocześnie, firmy muszą załatać związaną z tym lukę technologiczną.

Aż 53 proc. polskich respondentów – w porównaniu do 59 proc. globalnie ankietowanych osób – uważa bowiem, że jednym z powodów odejść pracowników jest brak możliwości wprowadzania innowacji. Z kolei 65 proc. wskazuje, że niektóre aspekty kultury organizacji, takie jak np. brak czasu na inne przedsięwzięcia poza codziennymi zadaniami czy też obawy przed konsekwencjami związanymi z nieskutecznym wdrożeniem danego pomysłu, powstrzymują ich od bycia tak innowacyjnymi, jak mogą być.

Autorzy raportu wskazują również na szereg kwestii, które mają usprawnić proces wprowadzania większej liczby innowacji oraz zniwelować ewentualnie bariery. Liderzy i naśladowcy innowacji wskazują w badaniu na następujące elementy, które pozwalają rozwinąć procesy wdrażania innowacji w ich organizacjach. 75 proc. podkreśla kwestię zaangażowania pracowników dzięki spójnej komunikacji. 69 proc. przeprowadza pilotaże. Z kolei 56 proc. organizuje m.in. hackathony, aby zachęcić do innowacji i wspólnego rozwiązywania problemów.

Innowacyjność oparta na procesach

Zespół badawczy Dell Technologies wskazuje również, że oprócz zmian dotyczących roli pracowników, firmy powinny również zastanowić się, w jaki sposób mogą udoskonalić swoje procesy związane z innowacjami.

Główną barierą wymienianą przez respondentów jest brak czasu, który uniemożliwia wprowadzanie innowacji, co wpływa na wyznaczania priorytetów przez managerów. 68 proc. uczestników badania twierdzi, że ich przełożeni skupiają się bardziej na codziennym zarządzaniu niż wdrażaniu innowacji. W tej sytuacji ambitni i zdolni pracownicy – bez wsparcia przełożonych – nie są w stanie rozwinąć w pełni swojego potencjału na rzecz organizacji, w której pracują. Należy zaznaczyć, że w przypadku firm w Polsce sytuacja wygląda znaczniej lepiej, bowiem tylko 39 proc. respondentów wskazuje na tę kwestię.

Zebrane dane w raporcie podkreślają także rolę strukturyzacji działań wokół innowacyjności, co w efekcie może przynieść znaczne korzyści. Może bowiem się wydawać, że innowacyjność pojawia się organicznie i spontanicznie – niemniej 63 proc. respondentów sklasyfikowanych jako liderów i naśladowców innowacji twierdzi, że procesy wdrażające zmiany w ich organizacjach opierają się na specjalnych projektach.

Rola technologii

Zdecydowana większość ankietowanych – 86 proc. – aktywnie szuka technologii, które pomogą w realizowaniu celów dotyczących wdrażania innowacji. Warto zaznaczyć, że aż 57 proc. respondentów wskazuje, że wykorzystywana w ich firmach technologia jest przestarzała. Wpływa to m.in. na ich obawy związane z potencjałem firmy do konkurowania z innymi podmiotami na rynku.

Zespół odpowiedzialny za badanie sprawdził również – w ramach takich katalizatorów technologicznych innowacji jak multicloud, edge, nowoczesna infrastruktura danych, praca zdalna oraz cyberbezpieczeństwo – gdzie organizacje osiągają korzyści oraz napotykają przeszkody. Stąd wśród najczęściej wymienianych przeszkód we wdrażaniu innowacji, oprócz złożoności danego obszaru, znalazły się:

  • rosnące koszty chmury;
  • trudności w integracji ogólnej architektury biznesowej z infrastrukturą IT;
  • czas i środki przeznaczane na migrację aplikacji biznesowych do nowych środowisk chmurowych;
  • obawy o cyberbezpieczeństwo – nie można wprowadzać innowacyjności w niezabezpieczonym środowisku;
  • brak infrastruktury IT do przetwarzania brzegowego.

Innowacyjna idea plus technologia równa się efekt i wpływ – to bardzo potężne równanie biznesowe. Jednak niektóre aspekty innowacyjności umykają organizacjom. Wydaje im się, że wszystko zależy od wielkiej idei, czekają na przełomowy moment, porównywalny do wynalezienia żarówki. Trzeba pamiętać, że to częściej skromne, praktyczne pomysły wpływają na produktywność, zyskowność i cel organizacji. Tym, bez czego nie ma mowy o skutecznym wprowadzaniu innowacji i jej wspieraniu to właściwe procesy i technologie. Wartość dodana pojawia się dopiero wtedy, kiedy spotykają się w jednej organizacji – mówi Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell Technologies w Polsce.