DESA S.A. ogłasza zamiar przeprowadzenia oferty publicznej

GPW

DESA S.A. („Spółka”, „Grupa DESA”), spółka holdingowa największej grupy  działającej na szybko rosnącym polskim rynku sztuki, ogłosiła dzisiaj zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji („Oferta”). Spółka planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie. Spółka będzie pierwszym przedstawicielem swojego sektora na polskiej giełdzie.

„Polski rynek obrotu dziełami sztuki od wielu lat dynamicznie rośnie – w całym 2020 obroty na rynku aukcyjnym wyniosły 380 mln zł i były o blisko 800% wyższe niż przed dekadą. Po trzech kwartałach tego roku jest to już 330 mln zł, co stanowi wzrost o 82% w porównaniu do trzech kwartałów ubiegłego, rekordowego roku. Jednocześnie rynek ten ma nadal ogromne możliwości rozwoju – wydatki na sztukę w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły w 2020 roku  w Europie Środkowo-Wschodniej poniżej 2 euro, podczas gdy w Niemczech jest to około 11 euro, we Francji około 60 euro, a w Wielkiej Brytanii około 173 euro. W opinii ekspertów oczekiwana średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) rynku dzieł sztuk i antyków w Polsce w latach 2020-2024 to ok 24%[1]. Jako lider polskiego rynku jesteśmy zarówno współtwórcami tych trendów, jak i ich beneficjentem. Zbudowaliśmy najbardziej kompleksowo działającą organizację na polskim rynku obrotu dziełami sztuki, jesteśmy wiodącym graczem w Europie Środkowo-Wschodniej i liczącym się na całym rynku europejskim. Nasza strategia nastawiona jest na dalszy dynamiczny wzrost. Chcemy by DESA Unicum uzyskała w perspektywie najbliższych lat pozycję jednego z pięciu największych domów aukcyjnych w Europie pod względem obrotów. Zamierzamy kontynuować szybki wzrost organiczny oraz rozwijać działalność poza granicami Polski, poprzez akwizycje podmiotów o profilu działalności zbliżonym do Grupy. Ogłoszony dziś zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji jest kamieniem milowym w historii Spółki – pozyskanie środków z IPO pozwoli nam na przyspieszenie realizacji strategii rozwoju i wykorzystanie możliwości jakie stwarza rosnący rynek obrotu dziełami sztuki w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej” mówi Juliusz Windorbski, Prezes Zarządu DESA S.A.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY

 • Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji Spółki oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji należących do głównych akcjonariuszy Spółki („Oferujący”).
 • Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą 85-95 mln zł.
 • Wpływy netto z Oferty zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizacji strategii rozwoju Spółki, w tym przede wszystkim przejęcia podmiotów mających wiodącą pozycję na rynku handlu dziełami sztuki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, generujących EBITDA w przedziale 5-15 mln zł, charakteryzujących się stałym wzrostem przychodów oraz o profilu działalności zbliżonym do Grupy oraz na finansowanie i refinansowanie zakupów dzieł sztuki w celu dalszej budowy portfela Keil Art.
 • Intencją Spółki i jej akcjonariuszy jest zapewnienie liczby akcji znajdujących się w wolnym obrocie, stanowiących ponad 25% wszystkich akcji, aby zagwarantować odpowiednią płynność obrotu na rynku wtórnym.
 • Zakłada się, że po przeprowadzeniu Oferty Spółkę i Oferujących obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji.
 • Głównymi akcjonariuszami Spółki są Juliusz Windorbski, Prezes Zarządu posiadający pośrednio (poprzez Art Financial Services sp. o o.o.) 67,2% akcji oraz Plio Limited, z siedzibą w Larnace, posiadająca 30% akcji. Pozostałe 2,8% akcji jest w posiadaniu pracowników i współpracowników Grupy DESA.
 • Juliusz Windorbski zamierza utrzymać kontrolny pakiet akcji po IPO.
 • Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej na terytorium Polski. W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone działania reklamowe mające na celu reklamowanie Oferty poza terytorium Polski. Działania te będą adresowane wyłącznie do wybranych międzynarodowych Inwestorów Instytucjonalnych mających siedziby poza terytorium Polski i będą przeprowadzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcjach, w których będą one podejmowane.
 • Przeprowadzenie Oferty uzależnione jest od zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz uzyskania stosownych zgód na dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na GPW.
 • Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej jest mBank S.A.

PRZEWAGI KONKURENCYJNE DESA S.A.

 1. Zdywersyfikowany, ustrukturyzowany i skalowalny model biznesowy, oparty o dynamicznie rozwijający się rynek sztuki
 • W opinii Zarządu, Grupa DESA, której spółką holdingową jest DESA S.A., jest jedynym podmiotem działającym na polskim rynku sztuki o tak wysokim stopniu zorganizowania i profesjonalizacji zarządzania oraz oferującym tak różnorodne usługi i produkty.
 • Głównymi obszarami działalności Grupy jest prowadzenie przez spółkę DESA Unicum domu aukcyjnego oferującego pośrednictwo w sprzedaży szerokiego spektrum dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich oraz krótko- i długoterminowe inwestowanie w dzieła sztuki oraz obiekty kolekcjonerskie prowadzone głównie przez spółkę Keil Art. Poza działalnością DESA Unicum oraz Keil Art, Grupa zapewnia kompleksową obsługę klienta na każdym etapie współpracy. Do głównych usług komplementarnych należą: produkcja i sprzedaż inkografii, serigrafii oraz limitowanych serii przedmiotów kolekcjonerskich z reprodukcjami dzieł sztuki (w ramach DESA Modern), specjalistyczne usługi logistyczno-spedycyjne w zakresie transportu, pakowania i magazynowania dzieł sztuki, pośrednictwo w ubezpieczeniu dzieł sztuki (Rea Art Logistics), usługi finansowe polegające na udzielaniu pożyczek na zakup lub pod zastaw dzieł sztuki (DESA Finance), przeprowadzanie wyceny i konserwacji dzieł sztuki, a także pośrednictwo w oprawie obrazów oraz inne usługi związane z obrotem dziełami sztuki takie jak doradztwo w zakresie inwestycji w dzieła sztuki czy zarządzanie kolekcjami (DESA Unicum).
 1. Dobrze rozpoznawalna marka DESA Unicum i pozytywny wizerunek na rynku sztuki
 • W opinii Zarządu marka „DESA Unicum” jest najbardziej znaną i uznaną marką na polskim rynku sztuki.
 • Wysoki poziom rozpoznawalności marki „DESA Unicum” pomaga Grupie pozyskiwać nowych klientów, zwiększać lojalność dotychczasowej bazy klientów, rekrutować wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz pozyskiwać znaczną ilość dzieł sztuki na aukcje.
 • Budowa wizerunku DESA Unicum jest dodatkowo wspierana przez nowoczesną siedzibę zaprojektowaną i zbudowaną specjalnie z myślą o prowadzeniu domu aukcyjnego oraz innych spółek z Grupy. Łączy ona funkcjonalności domu aukcyjnego, przestrzeni wystawowej, biur oraz magazynu dzieł sztuki.
 1. Wiodąca pozycja DESA Unicum na rynku aukcyjnym w Polsce umożliwiająca kreowanie nowych trendów
 • DESA Unicum to lider wśród domów aukcyjnych w Polsce, z udziałami w obrotach wynoszącymi 51,6%[2], którego historia sięga lat 50. XX wieku. W okresie od 2016 do 30 września 2021 r. na aukcjach DESA Unicum wylicytowano dzieła o wartości przekraczającej 700 mln zł. Na koniec 2020 roku DESA Unicum była 8. domem aukcyjnym w Europe[3] i 13. na świecie[4]. W 2020 roku DESA Unicum zorganizowała ok. 150 aukcji (stacjonarnych i online), podczas których wylicytowano obiekty o łącznej wartości blisko 200 mln zł.
 • W ciągu ostatnich kilkunastu lat DESA Unicum stopniowo profesjonalizowała i systematyzowała polski rynek aukcyjny, będąc pierwszym podmiotem wprowadzającym nowe typy aukcji. Doprowadziło to do segmentacji rynku i stworzenia szerokiego portfolio projektów aukcyjnych realizowanych przez poszczególne departamenty. Wśród specjalistycznych i innowacyjnych projektów rozwiniętych przez DESA Unicum wymienić należy przede wszystkim: Aukcje Sztuki Współczesnej (od 2006), Aukcje Fotografii (od 2006), Aukcje Młodej Sztuki (od 2008), Aukcje Prac na Papierze (od 2010), Aukcje Biżuterii Kolekcjonerskiej (od 2011), Aukcje Nowego Pokolenia po 1989 (od 2013), Aukcje Komiksu i Ilustracji (od 2014), Aukcje Grafiki (od 2015 ogólne, a od 2019 podzielone na grafikę dawną i współczesną), Aukcje Designu (od 2018), aukcje „Tylko Online” (od 2019).
 • DESA Unicum posiada również największą w Polsce bazę obiektów potencjalnie możliwych do sprzedaży. Baza zawiera obiekty, które w ciągu lat były w sprzedaży w DESA Unicum bądź zostały przyjęte do wyceny i oceny. Budowana jest też szeroka baza wiedzy o innych obiektach znajdujących się w prywatnych kolekcjach w Polsce oraz obiektach polskiej sztuki znajdujących się na świecie.
 • O wiodącej pozycji DESA Unicum na krajowym rynku aukcyjnym świadczyć mogą zrealizowane rekordy sprzedaży w poszczególnych kategoriach dzieł sztuki odpowiadających segmentom rynku. Na aukcji prowadzonej przez DESA Unicum padał rekord na najdrożej sprzedane dzieło sztuki w historii polskiego rynku aukcyjnego. Zespół rzeźb Magdaleny Abakanowicz „Tłum III” (50 figur) wylicytowano w dniu 21 października 2021 r. za 13,26 mln zł. W DESA Unicum wylicytowano 6 z 10 najdroższych obiektów w roku 2020. Ponadto, w historii działalności DESA Unicum (na dzień 30 września 2021 r.) zrealizowano 77 pojedynczych transakcji o wartości powyżej 1 mln zł oraz przeprowadzono 179 aukcji z obrotem aukcyjnym wynoszącym powyżej 1 mln zł, z czego 52 z nich przekroczyło 5 mln zł.
 1. Zdolność inwestowania w dzieła sztuki zapewniające atrakcyjne zwroty z kapitału oraz stanowiące wsparcie segmentu aukcyjnego
 • Grupa jest jedyną organizacją działającą na rynku handlu sztuką w Polsce, łączącą działalność aukcyjną oraz krótko- i długo- terminowe inwestowanie w dzieła sztuki realizowane głównie przez Keil Art. Prowadzenie w ramach Grupy podmiotu o takim profilu w istotnym stopniu redukuje uzależnienie Grupy DESA od podaży dzieł sztuki z rynku, zapewniając stałą możliwość organizowania częstych aukcji, nawet w przypadku spadku podaży dzieł sztuki na rynku i pozwalając na uzupełnianie oferty aukcyjnej DESA Unicum o atrakcyjne obiekty.
 • Zespół Keil Art na bieżąco monitoruje międzynarodowy i polski rynek sztuki w poszukiwaniu interesujących obiektów do zakupu. Zakupy dzieł sztuki dokonywane są głównie na rynku międzynarodowym z naciskiem na Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone oraz w coraz większym stopniu również na rynku polskim (zarówno pierwotnym, tj. od autorów, jak i wtórnym).
 • Keil Art decyduje o przeznaczeniu do sprzedaży konkretnych dzieł stopniowo, bazując na obserwacji aktualnych trendów rynkowych, tak by uzyskiwać możliwie wysokie stopy zwrotu. Takie podejście pozwala Grupie na osiąganie zwrotów z zainwestowanego kapitału. Od rozpoczęcia działalności inwestycyjnej w 2014 roku Keil Art odnotował wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) z inwestycji w nabywane dzieła sztuki w wysokości 18%.
 • Od rozpoczęcia działalności inwestycyjnej w 2014 roku do dnia 30 czerwca 2021 r., Keil Art zainwestował ok 236 mln zł w ponad 13 tysięcy obiektów (dzieł sztuki oraz przedmiotów kolekcjonerskich). Spośród nich sprzedanych zostało blisko 3 tys. obiektów, za łączną cenę wynoszącą około 135 mln zł.
 • Obecnie (dane na dzień 30 czerwca 2021 r.) portfel Keil Art obejmuje ponad 10.000 obiektów, których wartość rynkowa przekracza 200 mln zł (zgodnie z zewnętrznym raportem z wyceny w głównej mierze przygotowanym przez rzeczoznawcę będącego certyfikowanym członkiem Appraisers Association of America i zgodnie ze standardami Uniform Standards of Professional Appraisals Practice). Wśród osiadanych przez Keil Art dzieł sztuki znajdują się prace takich artystów jak Wojciech Fangor, Jan Matejko, Magdalena Abakanowicz, Jacek Malczewski, Mela Muter, Józef Chełmoński czy Tamara Łempicka.
 1. Baza lojalnych klientów i zdolność gromadzenia i wykorzystywania szerokiego zakresu danych rynkowych (data collection)
 • DESA Unicum posiada największą w Polsce bazę klientów i uczestników rynku sztuki. Obecnie liczy ona ok. 51 tysięcy rekordów (dane na 30 września 2021 r.) i obejmuje osoby, które dokonały co najmniej jednej transakcji za pośrednictwem DESA Unicum, wstawiły bądź sprzedały obiekt lub też wyraziły zainteresowanie ofertą i zadeklarowały chęć udziału w aukcjach.
 • DESA Unicum dysponuje także bazą danych zawierającą dane bezpośrednich uczestników rynku sztuki, jak również osób i podmiotów zaangażowanych w rynek sztuki pośrednio tzn. artystów, spadkobierców artystów, ekspertów, kuratorów, muzealników, niezależnych doradców ds. sztuki, właścicieli i pracowników galerii oraz inne osoby związane z szeroko pojętym rynkiem sztuki.
 • DESA Unicum posiada także sprofilowane bazy kolekcjonerów i pośredników (polskich i zagranicznych) zainteresowanych określonymi nurtami sztuki.
 • Od połowy 2019 r. dodatkowym kanałem utrzymania relacji z klientami oraz pozyskiwania nowych klientów stała się aplikacja mobilna, w której zostało założonych około 10 tysięcy kont użytkowników.
 • Biorąc pod uwagę specyfikę rynku, gdzie zbiór klientów sprzedających i kupujących wzajemnie się przenika, tak zbudowana baza pozwala na optymalizację procesów pozyskiwania obiektów oraz ich sprzedaży. Tym samym baza ta stanowi również zbiór odbiorców usług dodatkowych oferowanych przez Spółki z Grupy: wycenę i konserwację dzieł sztuki, oprawę obrazów, doradztwo w zakresie inwestycji w dzieła sztuki, zarządzanie kolekcjami, finansowanie nabywania dzieł sztuki, magazynowanie czy transport.
 1. Atrakcyjny oraz elastyczny profil finansowy ze stałym wzrostem przychodów i konsekwentnym generowaniem znaczących przepływów pieniężnych
 • Grupa DESA od wielu lat wypracowuje konsekwentne wzrosty przychodów oraz rosnącą rentowność i zdolność generowania środków pieniężnych, co umożliwia jej stały rozwój, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, budowanie szerokiego i kompetentnego zespołu oraz długoterminowe patrzenie na prowadzoną działalność i rozwój. Wysoki poziom rentowności Grupy DESA jest możliwy dzięki stałemu wzrostowi przychodów oraz udowodnionej efektywności w zakresie optymalizacji i silnej kontroli kosztów. Jednocześnie relatywnie stała baza kosztowa, w połączeniu ze wzrostem przychodów, pozwala na wykorzystanie efektu skali oraz dźwigni operacyjnej, dzięki czemu rosnące przychody bezpośrednio przekładają się na rosnącą wartość przepływów pieniężnych generowanych przez Grupę.
 • Przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły z 43,5 mln zł w 2018 r. do 72,4 mln zł w 2020 r. (CAGR w wysokości 29%), głównie dzięki zwiększeniu liczby prowadzonych aukcji oraz wartości dzieł sztuki sprzedawanych podczas aukcji, w tym będącymi własnością Keil Art oraz dynamicznemu rozwojowi rynku sztuki. W tym samym okresie, nastąpił wzrost EBITDA z działalności kontynuowanej z 11,6 mln zł w 2018 r. do 26,5 mln zł w 2020 r. (CAGR w wysokości 51%), wspierany stałą optymalizacją kosztów działalności operacyjnej, co przełożyło się na wzrost marży EBITDA z 26,7% do 36,7%.
 • W okresie trzech kwartałów 2021 roku Grupa DESA wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości blisko 48,9 mln zł (wzrost o 46,3%), EBITDA na poziomie 17,4 mln zł (+87%) i zysk netto w wysokości 9,9 mln zł (+260,8%).
 • Grupa DESA posiada także niskie zapotrzebowanie w zakresie bieżących nakładów inwestycyjnych oraz kapitału obrotowego (za wyjątkiem Keil Art w zakresie koniecznym do prowadzenia działalności inwestycyjnej w dzieła sztuki), co dodatkowo przyczynia się do wysokiej wartości przepływów pieniężnych generowanych przez Grupę i przekłada się na rosnące przepływy z działalności operacyjnej, które mogą być przeznaczone na dalszy rozwój działalności Grupy lub na dystrybucję do akcjonariuszy w przyszłości.
 1. Kadra menedżerska i zespół pracowników z wieloletnim doświadczeniem i znajomością rynku
 • Grupa DESA jest zarządzana przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę menedżerską, która dysponuje wszechstronną wiedzą na temat rynku sztuki oraz posiada szczególne i najszersze na rynku kompetencje w zakresie m.in. analizy rynku sztuki, zarządzania sprzedażą, opracowywania oferty produktowej i usługowej, marketingu oraz budowania i zarządzania zespołami zorientowanymi na osiąganie satysfakcji klienta oraz wynik. Zdecydowana większość osób wchodzących w skład najwyższej kadry zarządzającej jest związana z Grupą od wielu lat i była odpowiedzialna ze istotny rozwój Grupy w ostatnich latach.
 • Zespół pracowników Grupy tworzą wiodący eksperci w Polsce ze wszystkich dziedzin sztuki: od malarstwa, grafiki i rzeźby poprzez biżuterię i rzemiosło artystyczne po komiks, fotografię czy street art. Jest to jednocześnie najbardziej liczny zespół pracowników na polskim rynku sztuki.
 • Większość pracowników jest objętych indywidualnymi i grupowymi programami premiowymi.

STRATEGIA

Celem Grupy jest dalszy wzrost jej wartości poprzez, między innymi, kontynuację szybkiego wzrostu organicznego oraz akwizycje podmiotów o podobnym profilu działalności w Europie Środkowo-Wschodniej.

W perspektywie średnio i długoterminowej, celem Grupy jest umocnienie pozycji lidera wśród dom domów aukcyjnych w regionie Europie Środkowo-Wschodniej oraz osiągnięcie pozycji jednego z pięciu największych domów aukcyjnych w Europie pod względem obrotów.

Celem Grupy jest wzrost jej wartości poprzez między innymi:

 • działania ukierunkowane na profesjonalizację polskiego rynku sztuki
 • budowę holdingu świadczącego usługi na rynku handlu sztuką o geograficznym zasięgu działania obejmującym region Europy Środkowo-Wschodniej
 • aprecjację wartości polskich dzieł sztuki
 • rozwój nowych kierunków kolekcjonerskich
 • tworzenie i rozwijanie nowych inicjatyw biznesowych uzupełniających istniejący rynek sztuki
 • wyznaczanie standardów nowego cyfrowego rynku sztuki (NFT) oraz zdobycie i utrzymanie wiodącej pozycji w tej dziedzinie
 • tworzenie i rozwój nowych kanałów sprzedaży.

Wzrost organiczny

Strategia Grupy polega na aktywnym wzmacnianiu pozycji DESA Unicum jako największego domu aukcyjnego w Polsce, ciągłym rozwoju oferty usług Grupy w celu zwiększania poziomu satysfakcji klientów, umacnianie pozycji rynkowej, budowanie świadomości i wartości sztuki środkowoeuropejskiej, rozwijanie usług komplementarnych dla rynku sztuki i zwiększanie rozpoznawalności marki „DESA Unicum” w Polsce i poza Polską. Grupa dąży do tego żeby nie tylko rozwijać się wraz ze wzrostem rynku dzieł sztuki, ale również kreować nowe trendy i nowe kierunki kolekcjonerskie na rynku oraz zwiększać zainteresowania rynkiem sztuki, a tym samym wpływać na rozwój rynku sztuki w Polsce.

Spółka, między innymi, planuje rozbudowywać portfel inwestycyjny Keil Art (do wartości 200-250 mln zł według cen zakupu), zwiększać liczbę organizowanych aukcji stacjonarnych i online oraz wartość wystawianych na aukcjach obiektów, a także poszerzać zakres oferowanych usług.

We wrześniu 2021 r. Grupa uruchomiła platformę internetową do handlu przedmiotami designu codziennego i wyposażenia domu: DESA Home. Platforma ma na celu poprawienie dostępności designu wśród szerokiego kręgu odbiorców oraz umożliwienie zrobienia pierwszego kroku w kierunku zainteresowania sztuką. Platforma obecnie oferuje ok. 4-5 tys. obiektów, ale zamiarem Spółki jest jej systematyczny rozwój umożliwiający zaoferowanie do ok. 50 tys. obiektów.

Ekspansja poprzez akwizycje

Strategia Grupy zakłada także inwestycje w podmioty generujące EBITDA w przedziale 5-15 mln zł, charakteryzujące się stałym wzrostem przychodów oraz o profilu działalności zbliżonym do Grupy. Celem przejęć jest z jednej strony uzupełnienie oferty Grupy, a z drugiej – wykorzystanie know-how zdobytego przy budowaniu Grupy DESA przy rozwoju działalności przejętych podmiotów.

DYNAMICZNIE ROSNĄCY POLSKI RYNEK OBROTU DZIEŁAMI SZTUKI

Rynek sztuki jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów polskiej gospodarki. Wartość rynku aukcyjnego w Polsce stabilnie rośnie od 20 lat, niezależnie od wahań koniunktury gospodarczej. Wynika to w znacznej mierze z niższego poziomu jego rozwoju w porównaniu z rynkami zachodnioeuropejskimi oraz potencjału dalszego wzrostu, szybkiego bogacenia się i rosnących oszczędności polskiego społeczeństwa oraz rosnącej świadomości atrakcyjności tej formy inwestycji.

W 2020 r. obroty na polskim rynku aukcyjnym (wraz z opłatą aukcyjną) osiągnęły łącznie poziom 380 mln zł (wobec 295 mln zł rok wcześniej). Były jednocześnie ośmiokrotnie wyższe niż przed dekadą. Wylicytowano 21.942 obiektów podczas 467 aukcji (rok wcześniej było to 16.149 obiektów i 337 aukcji). Po trzech kwartałach 2021 roku obroty na polskim rynku aukcyjnym wyniosły ponad 330 mln zł i były o 82 proc. wyższe niż przed rokiem.

[1] Źródło: Artinfo.pl

[2] Dane na koniec 2020 r., wg. portalu Artinfo.pl

[3] Źródło: Artnet

[4] Żródło: Artprice.com, wszystkie okresy w sztuce poza kategorią „Dawni mistrzowie” (artyści urodzeni przed 1760 r.)