Develia i Grupo Lar zbudują ponad 600 mieszkań w Warszawie w ramach współpracy joint venture

Andrzej Oślizło
Andrzej Oślizło, prezes Develii

Develia zawarła umowę współpracy joint venture ze spółkami Grupo Lar Holding Polonia i Lar Management Polonia, należącymi do hiszpańskiej grupy kapitałowej Grupo Lar. W ramach umowy deweloperzy będą współpracować przy realizacji 3 inwestycji w Warszawie. Projekty będą realizowane w oparciu o doświadczenie obu partnerów, a za zarządzanie operacyjne odpowiedzialny będzie zespół Grupo Lar.

W ramach umowy joint venture powstanie łącznie ponad 600 mieszkań w 3 inwestycjach zlokalizowanych na Ursynowie, Saskiej Kępie i Białołęce w Warszawie. Pierwszy projekt, w ramach którego powstanie ponad 180 lokali zostanie wprowadzony do sprzedaży w I kwartale 2022 r. Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia współpracy o kolejne inwestycje deweloperskie w Warszawie.

– Umowa joint venture jest naszą odpowiedzią na problem z dostępnością atrakcyjnych gruntów w Warszawie. Jest to obecnie jedno z największych wyzwań dla deweloperów, biorąc pod uwagę, że popyt na mieszkania utrzymuje się od wielu miesięcy na wysokim poziomie i przewyższa podaż. Dzięki współpracy z Grupo Lar, która posiada 3 zabezpieczone grunty pod inwestycje, będziemy w stanie znacząco zwiększyć bank ziemi i ofertę w stolicy, a co za tym idzie sprzedaż mieszkań, zgodnie z założeniami strategii – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Łączne zaangażowanie kapitałowe Develii oraz Grupo Lar Holding Polonia wyniesie 125 mln zł, przy czym zaangażowanie Develii zostało określone na 80%, a zaangażowanie Grupo Lar Holding Polonia na 20%.

Umowa joint venture została zawarta pod warunkami zawieszającymi, a głównym warunkiem jest uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację. Środki finansowe będą angażowane przez spółki wraz z realizacją inwestycji od momentu uzyskania zgody UOKIK na transakcję.