Develia uplasowała obligacje o wartości 15,4 mln zł

Andrzej Oślizło, prezes zarządu firmy deweloperskiej Develia
Andrzej Oślizło, prezes zarządu firmy deweloperskiej Develia

Develia uplasowała w ofercie publicznej 3-letnie obligacje o wartości 15,4 mln zł. Na papiery dłużne jednego z liderów rynku deweloperskiego w Polsce złożono 345 zapisów i wkrótce obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Zakończona publiczna emisja obligacji była pierwszą emisją w ramach programu skierowanego do inwestorów detalicznych. Traktujemy ją jako rozpoznanie rynku i przy sprzyjających warunkach rynkowych będziemy rozważać kolejne emisje do tej grupy inwestorów, co pozwoli dalej dywersyfikować nasze źródła finansowania – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Oprocentowanie 3-letnich obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę 4,1 proc. Odsetki będą wypłacane co 3 miesiące. Przydział obligacji planowany jest 20 grudnia, debiut na rynku Catalyst 23 grudnia 2022 r., a wykup nastąpi 20 grudnia 2025 r. Funkcję organizatora konsorcjum pełnił Michael/Ström Dom Maklerski.

– Otoczenie rynkowe jest na tyle wymagające, że tylko największe i najbardziej wiarygodne spółki z branży deweloperskiej, do których bez wątpienia należy Develia, są obecnie w stanie pozyskiwać nowe środki z emisji obligacji od szerokiego grona inwestorów. Warto zauważyć, że transakcja z udziałem Develii należy do nielicznych w tym roku przypadków emisji, w których spółka otrzymuje nowe środki, bez konieczności angażowania inwestorów już posiadających jej obligacje – mówi Paweł Gosz, Partner w Michael/Ström Domu Maklerskim.

Emisja była prowadzona w ramach programu o wartości do 150 mln zł, na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 26 października 2022 r.

Develia w okresie od 2012 r. wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,3 mld zł, z czego 920 mln zł zostało już wykupionych. Aktualnie na Catalyst notowane są cztery serie o łącznej wartości 380 mln zł z terminami wykupów między majem 2023 r. a październikiem 2024 r.