Dla 60% osób stawiających dom to cena decyduje o wyborze ekipy budowlanej

budowa domu

Znalezienie dobrych fachowców może być kluczem do sprawnej i bezproblemowej budowy domu. Połowa inwestorów szukających ekipy budowlanej zwracała uwagę na referencje poprzednich klientów. 6 na 10 osób kierowało się przede wszystkim ceną oferowanych usług. Najczęściej budowę realizowało kilku wyspecjalizowanych wykonawców – wynika z Raportu o budowie domów w Polsce, przygotowanego przez Oferteo.pl.

W niniejszym materiale znajdują się informacje na temat:

  • liczby wykonawców pracujących przy budowie domu;
  • czynników wpływających na wybór ekipy budowlanej;
  • czasu poświęconego na jej poszukiwanie;
  • okresu oczekiwania na podjęcie prac przez fachowców.

Blisko co 10 Polak buduje dom samodzielnie

W trakcie budowy domu pomoc wyspecjalizowanej ekipy wydaje się być konieczna. Jednak, jak wynika z Raportu o budowie domów Oferteo.pl , 9%  osób stawiających dom w 2022 roku, postanowiło całość prac wykonać samodzielnie, bez wynajmowania firmy budowlanej.

Jednocześnie dla zdecydowanej większości pomoc fachowców była niezbędna. Część osób decydowała się na skorzystanie z usług jednego generalnego wykonawcy. Odsetek inwestorów, którzy budowali dom w taki sposób, stanowił 20%. Częściej, bo w 71% przypadków, decydowano się na wynajęcie kilku różnych wyspecjalizowanych fachowców – wynika z danych Oferteo.pl, największego polskiego serwisu łączącego poszukujących usług z ich wykonawcami.Ilu wykonawców

O 17 p.p. więcej osób patrzyło na cenę przy wyborze fachowców

W 2022 roku najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wybór fachowców były kwestie finansowe (60%). Opinie poprzednich klientów były ważne dla 50% inwestorów. Dla porównania, w 2021 roku odnotowano odwrotną kolejność. Najczęstszym kryterium wyboru ekipy budowlanej były  na pierwszym miejscu referencje poprzednich klientów, a na drugim – cena. Odpowiedzi takich udzieliło wtedy odpowiednio 49 oraz 43% ankietowanych.

Dla 44% osób budujących dom istotnym czynnikiem przy wyborze ekipy było również wrażenie, jakie wykonawca wzbudził w trakcie pierwszego kontaktu. Wiele osób zwracało również uwagę na dostępność fachowców w określonym terminie (41%) lub kierowało się poleceniami od znajomych lub rodziny (40%). Czynnikami, które w mniejszym stopniu wpływały na wybór danej ekipy budowlanej, były opinie w internecie (22%) oraz wcześniejsza znajomość danej firmy (7%).

Jakie czynniki decydowały o wyborze ekipy

Dane te są zbliżone do tych z zeszłego roku – wyjątkiem jest cena. W 2022 roku odsetek osób, dla których czynnik finansowy miał decydujący charakter wzrósł o 17 p.p.

W połowie przypadków poszukiwanie ekipy trwało poniżej 1 miesiąca

Poszukiwanie fachowców potrafi przysporzyć wiele problemów, co może skutkować odkładaniem realizacji projektu w czasie. Najczęściej, bo w 25% przypadków, proces znalezienia odpowiedniej ekipy zajmował między 2 a 4 tygodnie. Podobny odsetek osób (24%) poszukiwał ekipy krócej niż 14 dni.

Dla kolejnych respondentów okres poszukiwania trwał między 1 a 2 miesiące (23%). Rzadziej wybierano fachowców przez okres między 2 a 3 miesiące (13%). W niektórych przypadkach proces ten zajął od 3 do 6 miesięcy (9%) oraz powyżej pół roku (6%).

Ile czasu zajął PanuPani wybór ekipy, która miała rozpocząć budowę

Najczęściej oczekiwanie na rozpoczęcie prac trwało poniżej 2 miesięcy

Samo znalezienie fachowców nie oznacza jeszcze, że budowa rozpocznie się od zaraz. Najczęściej okres oczekiwania na podjęcie prac przez ekipę trwał od 1 do 2 miesięcy. Takiej odpowiedzi udzieliło 25% osób budujących dom. Podobna liczba respondentów (24%) zdeklarowała, że realizacja projektu wystartowała po okresie od 2 do 4 tygodni od znalezienia wykonawców.

Mniejszy odsetek inwestorów musiał czekać na rozpoczęcie budowy do 2 tygodni (18%). Rzadziej okres ten wynosił między 2 a 3 miesiące (14%) oraz od 3 do 6 miesięcy (11%). W skrajnych przypadkach na fachowców trzeba było czekać powyżej pół roku (7%).Jak długo musiał Panmusiała Pani czekać, aż wybrana ekipa mogła rozpocząć pracę

Źródło danych

Dane pochodzą z badania przeprowadzonego techniką CAWI, w ramach Raportu o budowie domów w Polsce, przez serwis Oferteo.pl w styczniu 2023 roku.

Próba badawcza wyniosła 465 osób, które w 2022 roku budowały dom.