Dlaczego Polacy nie współdziałają w sferze biznesowej?

0

Według najnowszych danych opublikowanych przez CBOS, ponad połowa zbadanych respondentów (55 proc.) twierdzi, że nie ma z kim współdziałać w sferze biznesowej. Konfrontując te dane z zestawieniami dotyczącymi liczby i struktury młodych polskich przedsiębiorstw oraz oceną warunków prowadzenia w Polsce biznesu odpowiedz na pytanie „dlaczego tak jest?” wydaje się klarowna.

Czy chcemy współdziałać biznesowo?

W 2012 roku na pytanie „Czy zna Pan(i) jakąś osobę spoza swojej rodziny, z którą gotów (gotowa) był(a)by Pan(i) wspólnie prowadzić działalność gospodarczą (być wspólnikiem)? Respondenci w większości dawali odpowiedz przeczącą (55 proc.). Dla 5 proc. udzielenie takiej odpowiedzi nie było możliwe, natomiast 40 proc. odpowiedziało twierdząco. Co ciekawe sytuacja ta nie zmieniła się na przestrzeni ostatnich 10 lat, z wyjątkiem roku 2004, kiedy zarówno chęć podjęcia i nie podjęcia współpracy w sferze biznesowej deklarowało po 47 proc. badanych (możliwe, że miało to związek z euforią po wejściu Polski do Unii Europejskiej).

Analizując dane demograficzne należy stwierdzić, że gotowość do współpracy w sferze gospodarki spada wraz z wiekiem. Większymi optymistami w tym zakresie są ludzie młodzi. Przy czym częściej są to mężczyźni, którzy mieszkają w większych miejscowościach.

Czy zakładamy nowe firmy?

Z danymi CBOS korespondują dane ZUS, z których wynika, że w ub. roku w Polsce powstało tylko ok. 37 tys. nowych przedsiębiorstw. W poprzednich latach rejestrowano rocznie 80-100 tys. firm. Możemy zatem mówić o prawie 3-krotnym spadku liczby zakładanych przedsiębiorstw. Tylko połowa założonych w 2011 r. biznesów to firmy jednoosobowe, podczas gdy właśnie takie dominowały w ostatnich latach. Ok. 16 tys. nowo powstałych zatrudnia nawet do pięciu osób.

Jakie bariery w prowadzeniu firmy napotykamy?

Szukając odpowiedzi na pytania dlaczego tak mało osób deklaruje chęć współdziałania w sferze biznesu z innymi oraz dlaczego spadła liczba zakładanych firm należy wziąć pod uwagę bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.

Czytaj również:  Co RPP zobaczy w nowej projekcji?

Według danych zawartych w „Raporcie MŚP pod lupą” przygotowanym na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego przez TNS Pentor, prawie 70 procent małych i średnich firm uważa, że warunki do prowadzenia biznesu w Polsce są „trudne” bądź „bardzo trudne”. Ani jeden z przedsiębiorców ankietowanych w badaniu „MŚP pod lupą” nie określił ich jako „bardzo łatwe”. Zdaniem właścicieli małych i średnich firm w Polsce największe bariery utrudniające im prowadzenie działalności gospodarczej to: skomplikowane procedury administracyjne (według 35 proc. firm), niejasne i niespójne przepisy prawa (33 proc. odpowiedzi), a także wysokie podatki oraz mało przejrzysty system fiskalny państwa (29 proc.).