Dlaczego warto dostosować się do wymagań normy ISO 22000?

Norma ISO 22000 umożliwia usystematyzowanie norm wdrożonych wcześniej w firmie, które dotyczą bezpieczeństwa żywności. Wdrażając ją automatycznie analizuje się efektywność pozostałych rozwiązań, takich jak np. ISO 9001:2000 czy ISO 9001:2008. Norma ta opiera się na strukturze normy zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiach HACCP. Najważniejszym celem jej wdrożenia jest kontrolowanie przez przedsiębiorstwo, które funkcjonuje w łańcuchu żywnościowym, zagrożeń jakie mogą się pojawić.

Czym dokładnie jest certyfikat ISO 22000?

ISO 22000 jest międzynarodowym standardem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Można z powodzeniem stosować go w całym łańcuchu żywnościowym. O otrzymanie takiego certyfikatu, który potwierdza zgodność z przyjętymi normami mogą starać się plantatorzy oraz producenci i przetwórcy żywności. Mogą otrzymać go również firmy zajmujące się transportem, pakowaniem i dystrybucją żywności. Co ważne, standard ISO 22000 stosuje się również w przypadku dostawców usług i produktów niespożywczych, takich jak np. środki czystości. Normy wdraża się we wszystkich przedsiębiorstwach działających w tej branży, bez względu na ich wielkość.

Otrzymanie tego certyfikatu jest dowodem wdrożenia oraz realizowania w przedsiębiorstwie wszystkich procesów, które mają na celu zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa żywności.

ISO 22000

Zalety otrzymania certyfikatu ISO 22000

Główną i najważniejszą zaletą otrzymania certyfikacji i rejestracji przedsiębiorstwa na zgodność z normami ISO 22000 jest pokazanie zaangażowania firmy w jakość oraz bezpieczeństwo żywności. Wpływa to pozytywnie na postrzeganie przedsiębiorstwa zarówno przez klientów, jak i kontrahentów. Udowadnia wolę nieustannego doskonalenia swoich usług. Otrzymanie takiego certyfikatu świadczy również o tym, że w firmie stosuje się efektywny system zarządzania bezpieczeństwem żywności, co potwierdził zewnętrzny audyt.

Wymieniając zalety otrzymania certyfikatu ISO 22000 trzeba także wspomnieć o możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej w działaniach marketingowych. Takie firmy są bowiem zdecydowanie lepiej postrzegane na rynku i mają większą szansę na dotarcie do nowych klientów. Otrzymanie tego certyfikatu, a co za tym idzie także wdrożenie systemu przynosi ogromne korzyści także dla funkcjonowania samego przedsiębiorstwa.

Stosowanie wytycznych pozwala zredukować koszty poprzez zmniejszenie liczby odpadów poprodukcyjnych oraz zwrotów, które bardzo często są dużym obciążeniem finansowym dla firmy. Daje także możliwość efektywniejszego zarządzania ryzykiem.

Jak można starać się o certyfikat ISO 22000?

Przed przystąpieniem do procesu certyfikacji należy dokładnie sprawdzić wymagania standardu ISO 22000. W tym celu przeprowadza się wewnętrzne audyty w przedsiębiorstwie. Jeśli wykryją one nieprawidłowości w tym zakresie, to konieczne jest usunięcie błędów. Dopiero, gdy audyt wewnętrzny potwierdzi gotowość do rozpoczęcia procesu certyfikacji, to firma może przystąpić do audytu zewnętrznego. Musi być on przeprowadzony przez akredytowaną firmę zewnętrzną, która posiada odpowiednie kwalifikacje.

Certyfikacja ISO 22000 przebiega w sposób dwuetapowy. Pierwszym z nich jest dokładny przegląd dokumentacji przedsiębiorstwa. Drugi etap ma za zadanie sprawdzić funkcjonowanie systemu zarządzania. Audytor przede wszystkim skupia się na polityce bezpieczeństwa żywności, jaka stosowana jest w konkretnym przedsiębiorstwie oraz wszelkich procedurach, jaki są  z nią związane. Sprawdza również cele programów zarządzania pod kątem tego, są one mierzalne oraz osiągalne. Weryfikuje również, czy metody pracy są zgodne z obowiązującymi procedurami oraz wyznaczonymi celami.

Jeśli audyt przebiegnie poprawnie, to kończy się wydaniem certyfikatu ISO 22000. Bardzo ważną rolę odgrywają także audyty przeglądowe. Mają one ocenić, czy wdrożony system zarządzania jest nadal skuteczny oraz czy nadal spełnia wymagania ISO 22000.

ISO 22000

Czym różnią się od siebie normy ISO 22000:2018 a ISO 22000:20005?

ISO 22000:2018 to nowe normy, które z nieco większym naciskiem traktują podejście oparte na ryzyku. Zaktualizowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności dają przedsiębiorstwom, które je wdrażają jeszcze więcej korzyści. Są one zauważalne na każdym etapie łańcucha produkcji i dystrybucji żywności. Nowe normy znacząco poprawiają kontrolę działań związanych z bezpieczeństwem żywności. Ułatwiają także rozwój całego rynku.

Nowe normy zdecydowanie większy nacisk kładą nie tylko na prawidłowe zarządzanie ryzykiem, ale i na przywództwo i zaangażowanie kierownicze. Dokładnie precyzują one także zasady cyklu planowania, wykonywania, sprzedawania oraz działania. Wprowadza dwa odrębne, ale ściśle współpracujące ze sobą cykle. Jeden z nich obejmuje zasady zarządzania, a drugi zasady HAACP.

Dlaczego warto ubiegać się o certyfikat ISO 22000?

Norma ISO 22000 jest na tyle uniwersalna, że doskonale może znaleźć zastosowanie w różnych organizacjach, bez względu na ich wielkość. Jej wdrożenie jest wskazane szczególnie w przypadku firm, które chcą zintegrować system zarządzania jakością z systemem bezpieczeństwa żywności. Korzyści z jej wdrożenia mogą czerpać zarówno firmy zajmujące się produkcją, jak i przetwórstwem produktów spożywczych. Do norm mogą odnosić się także sprzedawcy detaliczni, hurtowi, firmy cateringowe czy przedstawiciele hoteli i restauracji.

Norma ISO 22000 może usprawniać procesy związane zarówno z produkcją żywności, jak i podziałem obowiązków oraz odpowiedzialności w przedsiębiorstwie. Jej wdrożenie daje szansę na rozwój na rynkach zagranicznych. Jest to szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw, którym trudno jest do nich dotrzeć. Poprawia również ogólny wizerunek firmy.

Firmy, które wdrożyły procedury ISO 22000 cieszą się międzynarodowym uznaniem, zarówno klientów, jak i dostawców. Certyfikat ten świadczy bowiem o przeprowadzeniu rzetelnych i dokładnych kontroli, co znacząco zwiększa szanse na podjęcie współpracy.