DM BOŚ podwyższa wycenę akcji BioMaxima do 36,4 zł

gpw giełda

W raporcie z dnia 30 listopada 2022 roku DM BOŚ podwyższył wycenę akcji BioMaxima do 36,4 zł z 33,9 zł wcześniej.

Uzasadniając podwyższenie wyceny analitycy DM BOŚ podkreślili, że:

„Uważamy, że Spółka należy do nielicznych wygranych w pandemii, czyli spółek które pozostają obiecującymi inwestycjami również po jej opanowaniu.”

W sprawozdaniu za III kw.2022 roku BioMaxima poinformowała, że sprzedaż produktów AST (testy badające wrażliwość na antybiotyki) i szybkich testów wzrosła odpowiednio 166% i 48% w ujęciu rok/rok.

Obecnie trwa budowa nowego zakładu produkcyjnego spółki, który według planu zostanie uruchomiony w I poł. 2023 roku; wg. Zarządu otwiera dodatkowy potencjał przychodów Emitenta ze sprzedaży uzyskany dzięki nowym mocom produkcyjnym w segmentach mikrobiologii, oznaczania lekowrażliwości (AST), szybkich testów oraz diagnostyki molekularnej docelowo w okresie 3 lat od rozpoczęcia produkcji, na poziomie pomiędzy 45 a 75 mln zł rocznie.

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA po trzech kwartałach 2022 roku osiągnęła 133.696 tys. zł łącznych przychodów, które wykazują dynamikę 238,6% w stosunku do 9 miesięcy roku 2021. Natomiast zysk netto Grupy za ten okres wyniósł 28.571 tys. zł, co daje dynamikę 346,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.