Do końca grudnia 2020 r. Budimex wybuduje Trasę Łagiewnicką w Krakowie za ponad 800 mln zł

0

Budimex w konsorcjum z Ferrovial Agroman SA zrealizuje jedną z najważniejszych w najbliższych latach inwestycji Krakowa – Trasę Łagiewnicką. Dziś inwestor zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy na finansowanie drogowego projektu.

Umowę ze spółką Trasa Łagiewnicka SA konsorcjum podpisało 17 marca 2017 roku. Jej wartość brutto to 802 mln zł.

Budowa Trasy Łagiewnickiej przebiegać będzie od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki. Jest to odcinek o długości 3,5 km. W ramach projektu powstanie również 2,5 km droga tramwajowa. Trasa połączy osiedle Ruczaj i ul. Zakopiańską z osiedlami Wola Duchacka i Kurdwanów. Budimex zrealizuje inwestycję w formule „projektuj i buduj”.

Trasa Łagiewnicka to jedna z najważniejszych inwestycji Krakowa najbliższych lat. Jej kluczowym elementem jest linia tramwajowa, która połączy osiedle Kurdwanów z ul. Zakopiańską. Co bardzo istotne, realizacja Trasy Łagiewnickiej otwiera drogę do budowy zachodniego odcinka tzw. III obwodnicy Krakowa z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką. Projekt przyczyni się do odciążenia ruchu w rejonie ścisłego centrum Krakowa – w tym w rejonie alei Trzech Wieszczów, umożliwi przejęcie ruchu międzydzielnicowego z centrum, co przełoży się na zmniejszenie emisji spalin. Dlatego cieszę się, że tak ważna dla mieszkańców Krakowa inwestycja może liczyć na wsparcie instytucji centralnych, a także Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wierzę, że współpraca w zakresie realizacji programu inwestycyjnego Krakowa zarówno z rządem RP, jak i międzynarodowymi instytucjami finansowymi będzie kontynuowana – podkreślił Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Zakres projektu:

 • budowa ulicy dwujezdniowej o długości ok. 3 500 m, o szerokościach jezdni 2×7,0m i 2×10,5m,
 • budowa obiektów inżynieryjnych, w tym tuneli prowadzących główne jezdnie trasy pod skrzyżowaniami, osiedlem domów jednorodzinnych oraz obszarem osadników odpadów poprodukcyjnych byłych zakładów Solvay, tzw. „Białych Mórz”,
 • budowa i przebudowa linii tramwajowej wraz z przebudową torowiska na pętli tramwajowej,
 • ­przebudowa i rozbudowa ul. Zakopiańskiej,
 • ­przebudowa linii kolejowej,
 • ­przełożenie koryta rzeki Wilgi,
 • zagospodarowanie terenów naziemnych (miejsca nad tunelami oraz w obrębie przebiegu inwestycji) tj. nasadzenia, wielopokoleniowy ogródek jordanowski w tematyce „Smoczego Skweru”, zagospodarowanie o charakterze parkowym, zespół sportowo- rekreacyjny, ciągi piesze i rowerowe,
 • budowa obiektu kubaturowego (budynek gł. sterowania  CZTO Centrum Zarządzania Trzecią Obwodnicą),
 • ­budowa urządzeń wyposażenia technicznego tuneli,
 • ­budowa odwodnienia drogi i tuneli,
 • ­przebudowa i budowa urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej,
 • ­nasadzenia zieleni.
Czytaj również:  Stan zawieszenia

Prace potrwają do końca grudnia 2020 roku.