Dobre krajowe dane z rynku pracy

warszawa biznes

Dane o wzrośnie zatrudnienia oraz płac zaskakują w czerwcu pozytywnie. To miłe zaskoczenie pośród rosnącej fali negatywnych rewizji co do wzrostu PKB oraz zwiększających się zagrożeń wokół gospodarki Polski. Trzeba przy tym jednak pamiętać o naturze danych z rynku pracy – nie są one wyprzedające, a raczej opóźnione w stosunku do aktywności gospodarczej. Tym niemniej sugerują, że konsumpcja, dodatkowo wsparta programem 500+, powinna nadal pokazywać się od dobrej strony.

autor: Łukasz Bugaj, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA