Dobre perspektywy dla rynku nieruchomości inwestycyjnych w Europie

Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO
Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO

Perspektywa wzrostu dla rynku nieruchomości komercyjnych w Europie jest duża pomimo zawirowań politycznych i niepewności jaką niosą za sobą Brexit oraz zbliżające się wybory w krajach Europy Zachodniej. Polska i region Europy Środkowo-Wschodniej odnotowują najlepsze od dekady wyniki, wartość transakcji w regionie przekroczyła 11 mld euro w 2016 r. – wynika z raportu „European Property Market Brief” przygotowanego przez AXI IMMO Group i Gerald Eve International.

Raport „European Property Market Brief” to efekt pracy ponad 800 specjalistów zrzeszonych w ramach Gerald Eve International, aktywnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie. Publikacja zawiera opinie, a także twarde dane pozwalające na porównanie sytuacji, oszacowanie ryzyk i możliwości inwestycyjnych na rynkach biurowym i magazynowym.  Partnerzy projektu przeanalizowali uwarunkowania i perspektywy rozwoju rynków w 12 krajach i 24 różnych miastach.

Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO
Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO

Raport, który przygotowaliśmy z naszymi partnerami w ramach Gerald Eve International to rzetelne źródło wiedzy pochodzącej od lokalnych ekspertów z głębokim zrozumieniem lokalnych rynków. Specjaliści zgodnie przyznają, że sytuacja geopolityczna wpływa na decyzje inwestorów, ale dobra koniunktura gospodarcza i wzrosty na rynku najmu, zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, niwelują ryzyka. Stabilne przychody z wynajmu nieruchomości komercyjnych w Europie kuszą inwestorów z całego świata – komentuje Renata Osiecka, Partner Zarządzająca AXI IMMO.

Stawki czynszów na rynku biurowym i magazynowym

Publikacja „European Property Market Brief” umożliwia m.in. prześledzenie obecnych trendów dotyczących rynku najmu i aktywności inwestycyjnej w sektorze biurowym i magazynowym. Na rynku biurowym w 17 na 24 analizowanych miast spodziewany jest wzrost czynszów lub utrzymanie się stawek za powierzchnie biurowe na dotychczasowym poziomie, ze względu na ograniczoną liczbę inwestycji w budowie oraz rosnący popyt związany z ekspansjami firm. Spadki prognozowane są jedynie w Warszawie i Stambule. Wśród miast przedstawionych w raporcie najwyższe średnie czynsze na poziomie 1365 euro/mkw. za rok występują w Londynie, najniższe w Antwerpii (155 euro/mkw. za rok), na Górnym Śląsku (162 euro/mkw. za rok) i w Brnie (167 euro/mkw. za rok).

Na rynku magazynowym wzrost czynszów za powierzchnie typu prime przewidywany jest w 10 miastach, w tym m.in. w Pradze, Brnie, na Górnym Śląsku i w Barcelonie. Natomiast, wśród badanych miast nie ma żadnego, gdzie w 2017 r. oczekiwany jest spadek czynszów. Najwyższe czynsze utrzymują się, podobnie jak w sektorze biurowym, w Londynie (179,90 euro/mkw. za rok), następnie w Dublinie (102 euro/mkw. za rok). Najniższe stawki czynszów w zestawieniu notowane są na Górnym Śląsku (43,20 euro/mkw. za rok), we wschodnim Lyonie i w Belfaście (46 euro/mkw. za rok).

Rynek inwestycyjny

Ze względu na utrzymującą się wysoką aktywność najemców i perspektywy wzrostu stawek czynszów za wynajem powierzchni rośnie aktywność inwestorów na rynkach nieruchomości komercyjnych w większości badanych krajów, pomimo atmosfery niepewności politycznej związanej z wdrożeniem procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz wyborów we Francji i Niemczech. W 22 z 24 analizowanych miast spodziewany jest wzrost zainteresowania inwestorów produktami logistycznymi.  Na wszystkich badanych rynkach stopy zwrotu z inwestycji typu prime wykazują tendencję zniżkową lub utrzymują się na stabilnym poziomie. Specjaliści podkreślają, że poza kapitałem ze starego kontynentu oraz USA na rynku inwestycyjnym widoczne są fundusze z Azji i Bliskiego Wschodu.