Dom Maklerski INC z rozszerzoną licencją na prowadzenie działalności maklerskiej

Paweł Śliwiński, prezes Domu Maklerskiego INC
Paweł Śliwiński, prezes Domu Maklerskiego INC

Dom Maklerski INC uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w nowych obszarach. Rozszerzona licencja umożliwia m.in. wykonywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych na rachunek składającego zlecenie oraz sporządzanie analiz inwestycyjnych i rekomendacji.

– To ważne wydarzenie w rozwoju Domu Maklerskiego INC, które pozwoli nam rozszerzyć portfolio usług by dostarczać kompleksowe rozwiązania naszym Klientom. W szczególności dotyczy to dużych inwestorów i emitentów, którym możemy teraz zaoferować szersze spektrum obsługi transakcji na rynku kapitałowym oraz dostarczać im analizy inwestycyjne i rekomendacje. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes Domu Maklerskiego INC.

Komicja Nadzoru Finansowego podczas posiedzenia w dniu 19 maja br. postanowiła jednogłośnie udzielić zezwolenia DM INC na prowadzenie działalności maklerskiej w obszarach:

  • wykonywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie;
  • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
  • sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

Dom Maklerski INC od początku 2023 r. wspierał spółki w przeprowadzaniu transakcji emisji i skupu akcji o łącznej wartości 25 mln zł. Oznacza to, że w pierwszej części 2023 r. firma zrealizowała transakcje o większej wartości niż w całym ubiegłym roku. Największą z nich była zakończona na początku maja br. emisja akcji Genomtec o wartości 13,1 mln zł. Wcześniej DM INC wspierał m.in. skup akcji Stars.Space o wartości 5 mln zł.

– Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju Grupy INC, skupiamy się na rozwoju Domu Maklerskiego INC, który staje się wiodącym podmiotem w naszej organizacji. Jak widać jesteśmy aktywni zarówno w podstawowym obszarze przeprowadzania transakcji, a także otwieramy się na nowe obszary – transakcyjne, jak i usługi komplementarne jak depozytariusz dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych czy prowadzenie rejestru akcjonariuszy. – dodaje Paweł Śliwiński.