Dwa scenariusze rozwoju sytuacji w Korei i wpływu na gospodarkę

Mówiąc o roli Korei Północnej w rozwoju gospodarki w najbliższych latach, należy wziąć pod uwagę dwa scenariusze.

– Pierwszy jest bardziej pozytywny. Polega na wymianie ciętych uwag między przywódcami najważniejszych krajów – powiedział agencji eNewsroom.pl Tomasz Kaczor, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego – Uwzględnia on przejściowe zaognienia sytuacji, możliwe odpalenie rakiet bądź testy nuklearne. Realnie jednak nie powinno się dziać nic co wychodziłoby poza ten arsenał. W tej sytuacji można by oczekiwać sytuacji, gdzie rynki finansowe będą reagować okresowymi ucieczkami do bezpiecznych aktywów. To dlatego, że zazwyczaj przyzwyczajają się do aktualnych warunków, a wszelkie zaostrzenia z czasem powszednieją. Z punktu widzenia szerokiej gospodarczej aktywności taka prognoza nie ma istotnych negatywnych konsekwencji. Drugi, pesymistyczny, choć realny scenariusz zakłada już wojskową konfrontację z udziałem Korei Północnej. Reakcja rynków finansowych może być wtedy długotrwała i dotyczyć realnej gospodarki. Powinna ograniczyć się raczej do regionu – Korei Południowej i Japonii, gdzie niepewność otoczenia wpłynie negatywnie na inwestycje i konsumpcje. Pamiętajmy jednak, że są to duże gospodarki, które mogą oddziaływać na gospodarkę światową. Z drugiej strony, nawet taki scenariusz nie powinien mocno i na długo na nią wpłynąć – ocenił Kaczor.