Dwie potężne inwestycje Tokai COBEX Polska oddane do użytku

Tokai COBEX Polska 2

W dniach 22 i 23 września Tokai COBEX oficjalnie oddał do użytku wielomilionowe inwestycje w swoich zakładach w Nowym Sączu i Raciborzu, zrealizowane z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii oraz przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego.Tokai COBEX Polska Tokai COBEX Polska3

Działania zrealizowane zostały w ramach strategii przedsiębiorstwa GROW, przy wsparciu Krakowskiego Parku Technologicznego i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele administracji rządowej i instytucji publicznych, lokalni samorządowcy, wykonawcy oraz cały zarząd Tokai COBEX. Premier RP Mateusz Morawiecki skierował do zarządu firmy list gratulacyjny, który odczytał w jego imieniu przybyły do Raciborza Wicewojewoda Śląski, Robert Magdziarz.

Inwestycje umożliwiają zrównoważony rozwój obu polskich zakładów. Skutkuje to zwiększeniem efektywności i wydajności produkcji oraz wiąże się z realnymi korzyściami dla środowiska naturalnego i lokalnej społeczności. Obejmują one zmniejszenie zużycia paliw (gazu) nawet o 30 procent, nowe miejsca pracy oraz odciążenie infrastruktury dróg publicznych nawet o 1 000 ciężarówek rocznie. Realizacja tychże inwestycji była także ważnym czynnikiem pobudzającym gospodarkę dla wielu lokalnych firm i podwykonawców, pracujących  na obydwu budowach.

– Dzięki inwestycjom w naszym procesie produkcyjnym i redukcji emisji,  produkujemy teraz bardziej ekonomicznie i z mniejszym wpływem na środowisko. – zapewnił Andrzej Hotloś, Prezes Zarządu Tokai COBEX Polska.