1.9 C
Warszawa
piątek, 28 lutego, 2020

Prawo

Podatki

Kariera

Zarządzanie

Gospodarka

Waluty

Handel

Tagi Forum Obywatelskiego Rozwoju

Artykuły, wypowiedzi i informacje o: Forum Obywatelskiego Rozwoju

77877

Wzrost konsumpcji sprzyja ministrowi finansów

0
Realizacja tegorocznego budżetu państwa sprawia dobre wrażenie. Nawet spadek inwestycji krótkoterminowo sprzyja wykonaniu założeń budżetowych, choć w dłuższej perspektywie jest bardzo niekorzystny. Ministrowi finansów sprzyja jednak przede wszystkim wzrost konsumpcji gospodarstw domowych. -Wzrost tej konsumpcji zapewnia...
Relacja z debaty bilateralnej

Jak Szwajcaria osiągnęła sukces? Idee dla Polski – Relacja z debaty bilateralnej

W poniedziałek 28 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, z inicjatywy Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej,   Ambasady Szwajcarii oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju odbyła się bilateralna debata, podczas której zaproszeni eksperci próbowali wyjaśnić, dlaczego to właśnie Szwajcaria...
868432181_migranci_raport_ceed_5.png

CEED Kulczyk Research Institute: Unia Europejska musi na nowo wypracować politykę migracyjną

0
Unia Europejska nie była przygotowana na napływ uchodźców, który nastąpił w latach 2015–2016, i w efekcie stanęła przed największym kryzysem w swojej historii. Obecnie nie ma już powrotu do kształtu Wspólnoty sprzed 2015 roku – wynika z najnowszego raportu...
Prokuratorzy zyskali dużą władzę nad sądami i niewinnymi obywatelami

Prokuratorzy zyskali dużą władzę nad sądami i niewinnymi obywatelami

0
Z inicjatywy ministra sprawiedliwości uchwalona została ustawa, dzięki której prokuratorzy uzyskali władzę nad sądem. Ograniczone zostały też prawa obywatelskie, jeżeli prokurator nie zgodzi się z wyrokiem sądu pierwszej instancji, to sprawa nie będzie rozpatrywana...
75650

Mediacje sposobem na zmniejszenie ilości bankructw

0
Co najmniej 589 firm ogłosiło upadłość od początku tego roku, jest to liczba większa niż w 2015 r. Bankructw mogło być mniej, a procedury sądowe mogłyby być znacznie krótsze. Nie trzeba też zaostrzać kar,...
75344

W górnictwie będą zwolnienia, zmniejszenie zatrudnienia to konieczność

0
W I półroczu koszt wydobycia tony węgla był o 30 zł wyższy od ceny sprzedaży. Restrukturyzacja górnictwa jest daleka od zakończenia, a to oznacza, że ograniczanie zatrudnienia jest nieuniknione. - Od 2013 r. górnictwo węgla...
75086

Powraca temat CETA: polscy rolnicy stracą, ale zyskają najbiedniejsi konsumenci

0
Temat ratyfikacji CETA przez UE szybko powrócił, po zmianie decyzji rządu belgijskiego. Co CETA zmieni dla polskich rolników? Prawdopodobnie spadną ceny żywności, ale zyskają na tym najbiedniejsi konsumenci. O wynikach międzynarodowych badań dotyczących skutków liberalizacji...
74756

Jakie będą skutki ograniczenia liczby aptek przez rząd

0
Posłowie PiS przygotowali projekt ustawy, która ma ograniczyć liczbę aptek w Polsce. Uzasadnienie projektu ustawy jest zaskakujące, a jej uchwalenie będzie niekorzystne dla konsumentów, bo wzrosną ceny. Jeżeli ustawa ma przeciwdziałać dominacji na rynku aptek...
74477

Będziemy coraz więcej oddawać państwu, bo kwota wolna pozostaje bez zmian

0
Budżet państwa na rok przyszły jest bardzo napięty. Finansowanie programu 500+ jest bardzo kosztowne, dlatego kwota wolna pozostanie bez zmian. Ponieważ wynagrodzenia rosną, to podatnicy oddadzą państwu więcej ze swych dochodów. O spełnieniu obietnicy wyborczej,...
74389

Roczne płatne urlopy dla wszystkich! To zły pomysł PO

0
Roczne płatne urlopy dla 50-latków, to zły pomysł, który proponuje Platforma Obywatelska. Inny zły pomysł to bezzwrotne dopłaty dla wynajmujących mieszkania, gdy dla rozwoju tego rynku i obniżki czynszów potrzebne jest zniesienie nadmiernej ochrony...
74330

W Polsce rośnie ryzyko kryzysu finansowego, takiego jak na Węgrzech i w Słowenii

0
Program 500+ nadwyrężył finanse publiczne, a skutki tego widać w przygotowanej przez rząd ustawie budżetowej, w której założono, że dług publiczny wyniesie 997 mld zł. Rośnie ryzyko kryzysu finansowego, takiego jak na Węgrzech i...
Nieoprocentowane kredyty: to bardzo niebezpieczny pomysł

Nieoprocentowane kredyty: to bardzo niebezpieczny pomysł

0
Co stanie się jeżeli NBP obniży stopy procentowe do zera? Doprowadzi to do spadku kursu złotego. Mniej będzie bankructw, ale bardzo rzadkie stanie się rozpoczynanie działalności gospodarczej. Zerowe stopy bardziej osłabiają fundamenty wzrostu gospodarczego...
Rzońca: jesteśmy u szczytu koniunktury

Rzońca: jesteśmy u szczytu koniunktury

0
Na to, że jesteśmy u szczytu koniunktury wskazuje dziś sytuacja na rynku pracy. Mamy najniższy odsetek zwolnień, nigdy jeszcze tylu Polaków nie pracowało. – Spowolnił nam jednak trochę wzrost gospodarczy, za co odpowiadają inwestycje...
Nie ma wygranych na obniżeniu wieku emerytalnego

Nie ma wygranych na obniżeniu wieku emerytalnego

0
Często politycy, jak chcą kogoś chronić, to mu szkodą. Jeżeli plany polityków wejdą w życie, kobiety w Polsce będą najmłodszymi emerytkami w Unii Europejskiej. – Jeżeli kobieta będzie pracowała do 60 roku życia, to...

A. Łaszek (FOR): Rosnący dług publiczny zniechęca zagranicznych inwestorów i osłabia złotego

0
Pod koniec czerwca br. szacunkowa wartość długu publicznego wyniosła 975 mld zł, co daje 25,5 tys. zł. na każdego mieszkańca Polski. Do tego dochodzą jeszcze zobowiązania emerytalne państwa, których wartość tylko ze strony Zakładu...
Politycy chcą pomagać tylko wielkim przedsiębiorstwom z epoki socjalizmu

Politycy chcą pomagać tylko wielkim przedsiębiorstwom z epoki socjalizmu

0
W strategii wicepremiera Morawieckiego zapisano pomysł aktywizacji przemysłu stoczniowego, ale ta branża ma się świetnie. W ciągu ostatniej dekady zwiększyła eksport o 90 proc., a jego wartość to 1,2 mld zł. O co więc...
Słabnie odporność polskiej gospodarki na zagrożenie kryzysem

Słabnie odporność polskiej gospodarki na zagrożenie kryzysem

0
Odporność polskiej gospodarki na kryzysowe sytuacje słabnie ze względu na zmienione prognozy zadłużenia kraju. W ciągu ostatnich czterech miesięcy rząd w sposób bardzo istotny zweryfikował swoje przewidywania. Jakie mogą być tego skutki, o tym...
Obietnice emerytalne: politykom najłatwiej ukryć dług w ZUS-ie

Obietnice emerytalne: politykom najłatwiej ukryć dług w ZUS-ie

0
Ukryty dług publiczny w przeliczeniu na mieszkańca Polski to 85 tys. zł. Politycy dług ukrywają najchętniej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego przyszłe emerytury są już bardzo zagrożone, a realizacja obietnic obniżenia wieku emerytalnego tylko...
Słabną nadzieje na wzrost wynagrodzeń

Słabną nadzieje na wzrost wynagrodzeń

0
Z najnowszych danych GUS wynika, że inwestycje przedsiębiorstw spadły o 4,9 proc. Jest to potwierdzenie złych wiadomości z I kw. Konsekwencje będą takie, że pogarszają się perspektywy wzrostu wynagrodzeń. - Wzrasta niepewność związana z polityką...
66880

Emerytury będą głodowe

0
Każdy chciałby pracować jak najkrócej. Wiadomość o ewentualnym obniżeniu wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. cieszy Polaków. Tylko dlaczego nikt nie chce zobaczyć ciemnych stron tego pomysłu? Czy rzeczywiście wolimy żyć tym, co...
Ukryty dług publiczny rządu jest szczególnie niebezpieczny

Ukryty dług publiczny rządu jest szczególnie niebezpieczny

0
W ciągu roku każdemu Polakowi państwo zabiera tysiąc złotych, aby spłacać dług publiczny. Szczególnie niebezpieczną jego częścią jest dług ukryty. Dług ukryty jest ponad 3-krotnie wyższy od długu jawnego i związane są z nim...
Nie ma rozwoju, ale jest wielki plan wicepremiera

Nie ma rozwoju, ale jest wielki plan wicepremiera

0
W planie gospodarczego rozwoju przygotowanym przez wicepremiera M.Morawieckiego pojawiają się coraz większe kwoty, ale realia są takie, że inwestycje przedsiębiorstw słabną. - Z danych przygotowanych przez GUS wynika, że tempo inwestycji osłabło, a bez inwestycji...
1476608805_rzonca_gospodarka_eksport.png

A. Rzońca (FOR): gospodarka w ciągu najbliższych dwóch lat powinna rosnąć w tempie przekraczającym...

0
Polska gospodarka jest dobrze zrównoważona. Ekonomistów niepokoi jedynie niepewność dotycząca otoczenia politycznego, prawnego i finansowego, która sprawia, że krajowe przedsiębiorstwa wstrzymują inwestycje. Zdaniem Andrzeja Rzońcy, przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polski oraz doradcy FOR, w ciągu najbliższych dwóch lat...
Rośnie olbrzymia władza ministra nad prywatnymi przedsiębiorstwami

Rośnie olbrzymia władza ministra nad prywatnymi przedsiębiorstwami

0
Projekt nowej ustawy wprowadza konfiskatę przedsiębiorstw. Całe przedsiębiorstwa będa mogły być konfiskowane przez Skarb Państwa, który stanie się ich właścicielem na czas postępowania karnego, a więc w toku postępowania, które przecież może zakończyć się...
64954

Nowe kary dla uczciwych przedsiębiorców

0
Przedsiębiorcy będą karani za przestępstwa swych pracowników, tak wynika z projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który dotyczy tzw. konfiskaty rozszerzonej. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to może prowadzić do karania uczciwych współwłaścicieli....
Co teraz mają zrobić frankowicze?

Co teraz mają zrobić frankowicze?

0
Prezydencki projekt ustawy dla frankowiczów dotyczy jedynie spreadów. I określa co dalej mają zrobić frankowicze jeżeli chcą zyskać tę część pieniędzy, która jest związana ze spreadami. Ci, którzy juz całkowicie spłacili kredyt mieliby odzyskać kwotę...
Samotność wicepremiera Morawieckiego

Samotność wicepremiera Morawieckiego

0
Działania rządu stymulują wzrost konsumpcji, czyli podążamy w innym kierunku niż ten, na którym zależy wicepremierowi M. Morawieckiemu. Podstawowe założenie tzw. planu Morawieckiego to wzrost inwestycji opartych na polskim kapitale. Bez wzrostu oszczędności wzrost inwestycji...
Podatek przeciw wzrostowi wynagrodzeń i obniżkom cen

Podatek przeciw wzrostowi wynagrodzeń i obniżkom cen

0
6 lipca 2016 r., Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z ustawą, opodatkowany będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży towarów dokonywanej na rzecz konsumentów, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej...
Brexit to początek dominacji etatyzmu w Europie

Brexit to początek dominacji etatyzmu w Europie

- Upraszczając można powiedzieć , że Wielka Brytania i Niemcy mają lepsze pomysły na gospodarkę niż Francja, Włochy czy też Grecja. Teraz po wyjściu Wielkiej Brytanii państwa reprezentujące podejście etatystyczne i dalsze gospodarce wolnorynkowej...
Politycy trzymają władzę w dużych spółkach

Politycy trzymają władzę w dużych spółkach

0
Wiele największych firm w Polsce to nadal spółki z udziałem Skarbu Państwa. Spółki powinny być odpolitycznione, aby były lepiej zarządzane. Jednak politycy nie chcą tego zrobić. Za rządów PO-PSL prywatyzacja była zmarginalizowana, teraz nie...

GORĄCY TEMAT

zus

Na skróty do kieszeni płatnika – ZUS może żądać od pracodawcy...

0
Grudniowa uchwała Sądu Najwyższego dała ZUS-owi potężny oręż do walki ze świadczeniami pobranymi nienależnie przez pracowników. Tym razem jednak wymierzyła go przeciwko pracodawcom. Z uchwały...
rekrutacja

Pracodawco, przed wymierzeniem kary wysłuchaj pracownika!

0
Dlaczego w interesie pracodawcy leży prawidłowe przeprowadzenie wysłuchania pracownika przed wymierzeniem kary? Po pierwsze, pozwala ustalić obiektywne okoliczności naruszenia obowiązków. Po drugie, w razie...
pit podatki

Wynajmujesz mieszkanie lub prowadzisz firmę i opłacasz ryczałt? To już ostatni...

0
Czas pierwszych rozliczeń ze skarbówką już za pasem. Do najbliższego poniedziałku 2 marca podatnicy, którzy w minionym 2019 roku wynajmowali mieszkanie, opłacali ryczałt z...
city scape and network connection concept

Do 2023 roku ponad 10% połączeń mobilnych na świecie będzie obsługiwanych...

0
Szybkość połączeń 5G będzie 13-razy większa niż przeciętnych połączeń mobilnych 66% globalnej populacji (5,3 miliarda ludzi) będzie miało dostęp do Internetu Na świecie...

Tylko co 10. polski eksporter inwestuje za granicą

0
Wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosła na koniec 2018 r. 92,5 mld PLN. Według raportu „Zagraniczna ekspansja inwestycyjna polskich przedsiębiorstw – tendencje, perspektywy”...