Dzięki budowie Centrum Logistycznego w Zakroczymiu, firma Inter Cars ma szansę zająć pozycję europejskiego giganta branży motoryzacyjnej

Uroczystość została zorganizowana na terenie budowanego centrum logistycznego ILS w Zakroczymiu, po to aby pokazać gościom magazyn i powstającą halę w całej swojej okazałości.

Uroczystość została zorganizowana na terenie budowanego centrum logistycznego ILS w Zakroczymiu, po to aby pokazać gościom magazyn i powstającą halę w całej swojej okazałości. 27 maja odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego pod budowę inwestycji.Wydarzenie to było kulminacyjnym punktem wspólnych działań wielu ludzi, przedsiębiorstw oraz instytucji. Centrum w Zakroczymiu jest wyjątkowym przedsięwzięciem, które mogło być zrealizowane tylko poprzez zintegrowane działanie różnych podmiotów. Dlatego też w uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in.:  m.in.: Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, Marek Karólewski, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Magdalena Biernacka, Starosta Nowodworski i Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski. Inter Cars SA reprezentował Krzysztof Oleksowicz, założyciel, członek zarządu spółki. Gospodarzem uroczystości był natomiast Wojciech Aleksandrowicz, Prezes ILS Sp. z o.o., operatora logistycznego Inter Cars SA.

Apetyt na więcej

Uroczystość otworzył Wojciech Aleksandrowicz, który powitał gości, a następnie oddał głos Krzysztofowi Oleksowiczowi. Rok temu obchodziliśmy rocznicę wielkich zmian, 25 lat temu Polska stała się wolnym krajem – rozpoczął swoje przemówienie założyciel firmy. – Wolnym nie tylko politycznie, ale również gospodarczo. W tym roku Inter Cars obchodzi 25-lecie, dlatego można śmiało powiedzieć, że jest dzieckiem wolności. Dzięki wolnej gospodarce, dzisiaj firma jest jedną z największych spółek w Europie. Być może to jednak wciąż za mało, być może za rok lub kilka lat nasze apetyty będą rosnąć i zaczniemy działać jeszcze dalej, nie tylko w Europie. Jest to możliwe, a fundamentem tych działań jest inwestycja w Zakroczymiu – kontynuował K. Oleksowicz.

Krzysztof Oleksowicz odniósł się także do wzorowej współpracy pomiędzy spółką a instytucjami samorządowymi i państwowymi.  Inter Cars SA po raz pierwszy skorzystała z pomocy publicznej, dzięki temu ta inwestycja jest tak duża i nowoczesna. Dlatego chciałbym podziękować władzom samorządowym za współpracę przy tworzeniu tego miejsca. Między nami były relacje partnerskie, dalekie od układu petent-urzędnik. Wspólnymi staraniami chcemy doprowadzić do sukcesu, z korzyściami dla każdej ze stron.

Rozwiązania na miarę XXI wieku

Następnie głos zabrał ponownie Wojciech Aleksandrowicz, który zaprezentował szczegóły dotyczące tej inwestycji.

Celem ILS, spółki należącej do Grupy Inter Cars, jest stworzenie strategicznego obiektu logistycznego opartego na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, które ma wyraźnie zwiększyć wydajność przepływu towarów. Będzie nim Europejskie Centrum Logistyczne ILS w Zakroczymiu. Centrum to przejmie na siebie przyjęcie towarów od dostawców, realizację zamówień, wydań, konfekcjonowania i zwrotów oraz obsługę przeładunków cross-docking. Centrum będzie pracować wydajniej nie tylko przez wzgląd na ulokowanie czynności logistycznych w jednym miejscu, ale również przez zastosowane rozwiązania techniczne. Nowy magazyn ma zwiększyć wydajność przepływu towarów i umożliwić świadczenie usług logistycznych, co  przełoży się na potencjał całej Grupy Inter Cars. Będzie głównym magazynem w całej logistyce firmy.

Europejskie Centrum Logistyczne będzie składało się z trzech hal o łącznej powierzchni magazynowej 40 000 m2.  Na potrzeby centrum zostanie wybudowana nowoczesna hala o powierzchni 30 000 m2, na jego potrzeby zaadaptowano dwie znajdujące się na terenie hale o powierzchni po 5000 m2. Powstanie także trzykondygnacyjny budynek biurowy o łącznej powierzchni użytkowej  3600 m2,  budynki gospodarcze, dyspozytornia oraz parking na prawie 600 miejsc.

Hala magazynowa ma posiadać kompletną, 4-poziomową zabudowę regałową, 17 000 miejsc paletowych i 18 000 miejsc półko­wych oraz system taśmociągów o łącznej długości ok. 11 km, który połączy się dodatkowo z dwoma nowoczesnymi sorterami. Wysokość hali sięgnie 10 m. Budowa hali została zaplanowana w taki sposób, aby od początku września 2015 r. w hali była możliwość montażu taśmociągów, sorterów oraz regałów. Zabudowę regałową dostarczy firma Wandalex S.A. Jej powierzchnia zajmie 14 370 m2 na jednym poziomie. Na wszystkich czterech kondygnacjach będzie to łącznie ponad 56 000 m2! Waga zabudowy regałowej to prawie 1800 ton.

W dwóch mniejszych halach magazynowych o powierzchni po 5000 m2 będą składowane towary łatwopalne, blachy oraz opony i felgi.

Wiara we własne siły

Dobra polityka jest dobra tylko wtedy, kiedy służy ludziom – powiedział Wicepremier Janusz Piechociński. A najlepiej służy wtedy, kiedy służy gospodarce. W ten sposób Minister Gospodarki odniósł się do współpracy pomiędzy Inter Cars a regionalnymi samorządcami.

(…) Nasza siła bierze się ze zrozumienia starej prawdy, że razem możemy więcej. (…) Ważna jest wiara we własne siły, która pomaga nam postrzegać biznes w ramach dobrych relacji i szacunku dla każdego, szacunku dla właściciela i menadżera, ale także szacunku dla pracownika.

Mimo że nie mieliśmy dotąd w zwyczaju wprowadzać do specjalnych stref ekonomicznych inwestycji z pogranicza spedycji, logistyki i handlu, to to Centrum w takiej strefie się znalazło. Ponieważ po pierwsze wspiera polską ekspansję gospodarczą w branży, która jest bardzo rozwojowa. Po drugie jest to wsparcie dla firmy kapitału polskiego, która ma odwagę myśleć o nowych rynkach –  dodał J. Piechociński.Uroczystość została zorganizowana na terenie budowanego centrum logistycznego ILS w Zakroczymiu, po to aby pokazać gościom magazyn i powstającą halę w całej swojej okazałości.

W trakcie wystąpienia Janusz Piechociński wręczył Odznaki za Zasługi dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej firmie Inter Cars SA oraz odrębnie Krzysztofowi Oleksowiczowi. Odznaka za Zasługi dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej przyznawana jest przez Ministra Gospodarki, jak sama nazwa mówi, w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju polskiej gospodarki. Odznaki przyznawane są za wybitne osiągnięcia w sferze innowacji, promocji polskiego przemysłu, wdrażania nowych technologii, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz wprowadzania efektywnych metod zarządzania. Wyróżnieni tą nagrodą menadżerowie mają znaczący wkład w ustanawianie wysokich standardów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a działalność ich firm pozytywnie wpływa na konkurencyjność naszej gospodarki.

Wspólnymi siłami

Uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego Centrum w Zakroczymiu była jednocześnie uroczystą inauguracją Podstrefy Zakroczym Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponieważ w tym wielkim projekcie działo wiele podmiotów, dlatego pod aktem podpisało się wiele osób. Sygnatariuszami byli: Krzysztof Oleksowicz, Wojciech Aleksandrowicz, Janusz Piechociński – Wicepremier, Marek Karólewski Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  Magdalena Biernacka, Starosta Nowodworski i Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski. W ten symboliczny sposób rozpoczęli wspólny projekt, który jest czymś więcej niż tylko komercyjną inwestycją. Jest to zaczątek rozwoju nie tylko północnego Mazowsza, ale także przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki.

Uroczystość została zorganizowana na terenie budowanego centrum logistycznego ILS w Zakroczymiu, po to aby pokazać gościom magazyn i powstającą halę w całej swojej okazałości. Europejskie Centrum Logistyczne ILS, jakie pojawia się dzisiaj na mapie Polski, to najlepszy przykład tego, jak polskie przedsiębiorstwa wyrastają na europejskich gigantów w ten sposób odniósł się do wydarzenia Maciej Kropidłowski, wiceprezes Citi Handlowy. Mam przy tym poczucie, że to dopiero początek dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej Inter Cars. Cieszę się, że jako Citi Handlowy możemy być partnerem finansowym naszego klienta – Inter Cars w tym ambitnym planie międzynarodowej ekspansji,  jaką konsekwentnie i skutecznie dzisiaj realizuje. Doskonale oddaje to istotę naszego programu Emerging Market Champions, w którym wspieramy rozwój polskich firm poza granicami Polski, na czym korzystają wszyscy – klient i polska gospodarka- podsumował M. Kropidłowski.