Beiersdorf AG – właściciel znanych w Polsce marek NIVEA i Eucerin – ogłosił wyniki po pierwszym kwartale 2015 roku

0

Beiersdorf AG – właściciel znanych w Polsce marek NIVEA i Eucerin – ogłosił kolejny wzrost rentowności. W pierwszym kwartale 2015 roku sprzedaż w ujęciu nominalnym zwiększyła się o 6,9% i wyniosła 1,706 mld euro wobec 1,596 mld euro rok wcześniej. Największy wzrost sprzedaży nastąpił w Europie Wschodniej i wyniósł aż 9,9%, do czego w największym stopniu przyczyniły się wyniki w Polsce oraz w Rosji.

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych, wzrósł do 255 mln €, w stosunku do 235 mln € w ubiegłym roku. Marża EBIT wzrosła natomiast do 15,0%.

Stefan F. Heidenreich, dyrektor generalny Beiersdorf AG
Stefan F. Heidenreich, dyrektor generalny Beiersdorf AG

“Wynik z działalności za pierwsze trzy miesiące roku 2015 był zgodny z prognozowanym. Nasza sprzedaż wzrosła w porównaniu z  ostatnim kwartałem ubiegłego roku, który był rekordowy. Osiągnięta przez nas skonsolidowana marża EBIT ustanowiła nowy rekord w historii Beiersdorf. Dzięki wydajnej pracy w pierwszym kwartale, w kolejnych  miesiącach nabierzemy rozpędu, by konsekwentnie podążać ścieżką wzrostu” – powiedział Stefan F. Heidenreich, dyrektor generalny Beiersdorf AG.

Segment działalności konsumentów

W segmencie działalności konsumentów osiągnięto organiczny wzrost sprzedaży o 0,7% w pierwszym kwartale roku 2015. W ujęciu nominalnym, sprzedaż wzrosła o 6,7% – z 1,323 mld euro w poprzednim roku do 1,411 mld euro. EBIT z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wzrósł z 193 mln do 204 mln euro, natomiast marża EBIT wyniosła 14,5%, w porównaniu z 14,6% w ubiegłym roku. Pozytywny wpływ na zeszłoroczny wynik miał jednak dochód jednorazowy w wysokości 10 mln euro.

Regionalne zróżnicowanie wyników w zakresie organicznego wzrostu sprzedaży:

Wzrost sprzedaży w Europie wyniósł 0,1%. Znaczący wzrost – aż o 9,9% w Europie Wschodniej – zniwelował spadek sprzedaży o 2,1% zanotowany w Europie Zachodniej. Podczas gdy istotny wzrost osiągnięto w Hiszpanii, Francji, a w szczególności w Rosji i Polsce, sprzedaż w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Szwajcarii spadła poniżej zeszłorocznego poziomu.

Wzrost sprzedaży Beiersdorf w regionie obu Ameryk wyniósł 7,8%. Szczególnie silny odnotowano w Ameryce Łacińskiej, gdzie sprzedaż Grupy zwiększyła się o 9,4%, w tym przede wszystkim po raz kolejny w Brazylii. W Ameryce Północnej sprzedaż wzrosła o 5,3%.

Czytaj również:  W Polsce otwarto największą fabrykę tytoniu do fajek wodnych w Europie

W regionie Afryki, Azji i Australii sprzedaż zmniejszyła się o 2,5% w stosunku do ubiegłego roku. Była to przede wszystkim konsekwencja mniejszej sprzedaży na rynku chińskim. Wyraźny wzrost sprzedaży osiągnięto natomiast w Indiach, Afryce Południowej i Turcji.

Segment działalności tesa

W segmencie działalności tesa, w ostatnim kwartale zanotowano organiczny wzrost sprzedaży o 0,4%. Sprzedaż w ujęciu nominalnym wzrosła o 8,1% – z 273 mln do 295 mln euro. Przyczynił się do tego przede wszystkim pozytywny trend w transakcjach realizowanych z klientami branży motoryzacyjnej. EBIT z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych zwiększył się o 20% – z 42 mln do 51 mln euro, natomiast marża EBIT wyniosła 17,2% (w ubiegłym roku: 15,5%).

Potwierdzenie prognozy Beiersdorf na rok 2015

Na poziomie Grupy, Beiersdorf przewiduje dalszy wzrost sprzedaży o 3-5% w roku finansowym 2015 przy nieznacznym wzroście marży operacyjnej EBIT w porównaniu z rokiem 2014.

W segmencie działalności konsumentów przewiduje się wzrost sprzedaży powyżej wzrostu rynkowego, tj. o 3-5%. Oczekiwana marża operacyjna EBIT będzie nieco wyższa niż w roku poprzednim.

Również w przypadku tesa spodziewany jest wzrost sprzedaży o 3-5%. Zakładany jest przy tym spadek marży operacyjnej EBIT nieznacznie poniżej ubiegłorocznego poziomu.