e-pity 2014 już dostępne. Uwaga na zmiany w rozliczeniach

podatki pit

Wprowadzone w tym roku zmiany w prawie podatkowym zmuszają do zachowania ostrożności przy sporządzaniu deklaracji podatkowych za 2014 r. Przed przystąpieniem do wypełnienia PIT-a warto zwrócić uwagę przede wszystkim na zmienione zasady rozliczania ulgi na dzieci oraz nowe obowiązki płatników. Program e-pity 2014 ułatwi poprawne wypełnienie deklaracji w myśl najnowszych przepisów.

Nowe zasady z pewnością ucieszą podatników korzystających z ulgi z tytułu wychowywania trojga lub większej liczby dzieci. W tym roku obowiązuje wyższa niż w 2013 r. kwota odliczenia – na trzecie  dziecko ulga wzrosła o 331,92 zł, a na czwarte i kolejne dzieci po 475,92 zł rocznie. Podatnicy mogą więc odliczyć od podatku z tytułu wychowywania jednego lub dwójki dzieci po 1112,04 zł rocznie za każde z nich, w związku z trzecim dzieckiem 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne – 2700 zł.

Korzystną zmianą dla rodziców i opiekunów jest również prawo do zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci. Przysługuje on podatnikom, których zarobki są na tyle niskie, że nie mogą całości lub części kwoty ulgi odliczyć od podatku w deklaracji PIT-36 lub PIT-37. O zwrot wystąpić mogą również osoby, które – korzystając z innych ulg podatkowych – wyczerpią kwotę podatku do zapłaty przed odliczeniem ulgi na dzieci. W konsekwencji wprowadzonych zmian, od rozliczenia za 2014 r., niewykorzystana kwota ulgi nie przepada. Podatnicy występujący o zwrot tej kwoty muszą wypełnić dodatkowy załącznik do deklaracji podatkowych – nowy druk PIT/UZ.

Osoby składające PIT/UZ powinny kontrolować, czy mają prawo do zwrotu w pełnej wysokości wyjaśnia Adam Mielcarski, wiceprezes e-file sp. z o.o., producenta aplikacji e-pityNie może on bowiem przekraczać kwoty zapłaconych w danym roku składek ZUS i zdrowotnych, odliczanych przez podatnika w zeznaniach PIT-36 lub PIT-37. W przypadku małżonków limit ustalany jest na podstawie sumy składek zapłaconych przez nich oboje.

Uwaga na ulgę na internet

Uważać powinny także osoby korzystające z ulgi na Internet. Już od zeszłego roku można z niej skorzystać wyłącznie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Jeżeli podatnik korzystał po raz pierwszy z odliczenia w zeznaniu za rok 2013 (składanym z początkiem 2014 r.), ostatni raz może skorzystać z ulgi w zeznaniu za rok 2014 (składanym na początku 2015 r.). W latach kolejnych ulga nie będzie mu przysługiwać.

Nowe obowiązki pracodawców

W 2015 r. zmieniają się również zasady wysyłki druków przez płatników PIT. Wszyscy, którzy są zobowiązani sporządzić informację podatkową lub roczne obliczenie podatku dla więcej niż 5 podatników muszą wysłać do urzędu skarbowego informacje podatkowe w formie elektronicznej.

Wychodząc naprzeciw nowym obowiązkom podatników e-file wprowadza możliwość wysyłki PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-R, PIT-4R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym bezpośrednio z programu do rozliczeń rocznych. Wersja dla płatników PIT z 3 darmowymi deklaracjami oraz poradnikami i opisem zmian znajduje się na stronie http://www.e-pity.pl/platnik

W programie wypełnić można również wszystkie inne deklaracje i e-deklaracje podatkowe: PIT-37, PIT-36 i 36L, PIT-28, 28/A i /B, PIT-38 i 39, załączniki PIT/B, /D, /M, /O, /UZ, /Z, /ZG, PIT-2, 2K, 2A, druki PIT-3, PIT-12, PIT-19A oraz formularze ORD-ZU, ZAP-3, NIP-7, IFT-1, 1R, IFT-3, 3R i IFT/A. Wypełnione formularze można przesłać bezpośrednio z programu z pomocą e-podpisu lub korzystając z danych uwierzytelniających podatnika, jak również wydrukować i przekazać do urzędu w formie tradycyjnej – pocztą lub osobiście.

Wypełniając PIT-a w programie można użyć poręcznego kreatora lub aktywnych deklaracji. Dane osób, które korzystały z aplikacji w poprzednich latach zostaną wczytane z komputera użytkownika i skopiowane do wszystkich deklaracji i załączników. Program e-pity jest darmowy i pozwala na samodzielne wpisanie nr KRS organizacji, której chcemy przekazać 1%. Aplikacja działa na systemach Windows, Mac OS i Linux oraz w wersji on-line z opcjonalnym zapisem deklaracji na wirtualnym dysku Google Drive.

Wszyscy, którzy jeszcze przed końcem roku chcą policzyć swój podatek lub przygotować się do szybkiego złożenia deklaracji w pierwszych dniach stycznia 2015 r. najnowszą wersję programu e-pity do rozliczeń za 2014 r. mogą pobrać ze strony www.e-pity.pl