EBC zgodnie z oczekiwaniami nie zmienił głównych stóp procentowych

0

Na posiedzeniu wyjazdowym w Rydze EBC zgodnie z oczekiwaniami nie zmienił głównych stóp procentowych (refinansowa: 0,00%, stopa kredytu w EBC: 0,25%, depozytowa: -0,40%).

EBC jednocześnie zdecydował, że skup aktywów (netto) zostanie zakończony w grudniu, a w okresie październik-grudzień zostanie zmniejszony do 15 mld EUR miesięcznie (z 30 mld EUR obecnie). Począwszy od stycznia 2019 EBC będzie tylko reinwestować środki z zapadających papierów. Dodatkowo EBC wzmocnił dotychczasowy forward guidance stwierdzając, że stopy procentowe pozostaną bez zmian przynajmniej do końca lata 2019 (wobec poprzednio „dłuższego okresu czasu”).

W komunikacie oceniono, że niższe tempo wzrostu gospodarczego utrzyma się w niektórych krajach strefy w 2q18, ale jest ono nadal spójne z celami polityki EBC. Jednocześnie niższa niż w 2017 dynamika PKB oznacza w ocenie banku normalizację tempa wzrostu. Czynnikiem osłabiającym kondycję europejskiej gospodarki może być podwyższona niepewność (głównie z powodu ryzyk geopolitycznych).

Wobec powyższego prognoza wzrostu PKB w 2018 została obniżona (do 2,1% z 2,4% w marcu, wykresy poniżej). Prognozy dynamiki PKB na 2019 i 2020 (odpowiednio 1,9% i 1,7%) nie zmieniły się.projekcja PKB EBC

Prognoza inflacji HICP została podniesiona w 2018 i 2019 (z 1,4% do 1,7%) głównie ze względu na droższą ropę, podczas gdy założenia na 2020 nie zmieniły się (1,7%).

Wypowiedzi M. Draghiego podczas konferencji prasowej dotyczące programu QE ,a także stóp procentowych, były ostrożne i warunkowe względem tego, czy napływające dane będą potwierdzać oczekiwania EBC.

Podsumowując, nadal zakładamy, że program QE (z wyłączeniem reinwestycji) zostanie wygaszony w 2018 zgodnie z intencją EBC, po ograniczeniu jego skali w samym 4q18. Jednocześnie uważamy, że podwyżki stóp pozostają odległą przyszłością i nie spodziewamy się ich wcześniej niż w końcu 2019.

Autor/Źródło: PKO Bank Polski

Czytaj również:  Pracownicze Plany Kapitałowe z perspektywy oszczędzającego i rynku finansowego