EBOR zamierza nabyć akcje Griffin Premium RE.. w ramach oferty publicznej

Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..
Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..
  • Griffin Premium RE.. N.V. („Spółka”), pierwsza spółka działająca w formule zbliżonej do REIT, skoncentrowana na rynku nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych w Polsce, zawarła umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) dotyczącą nabycia akcji Spółki w ramach trwającej oferty publicznej.
  • EBOR może nabyć akcje reprezentujące nie mniej niż 5% oraz nie więcej niż 10% udziałów w Spółce za równowartość do 20 mln euro.
Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..
Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..

– Bardzo cieszymy się z podpisanej umowy z tak ważną instytucją, jaką jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, oraz z faktu, że EBOR rozważa udział w IPO pierwszej spółki, która działa w formule REIT na polskim rynku w segmencie biurowym i biurowo-handlowym. Zainteresowanie Banku potwierdza, że nasza oferta jest atrakcyjna dla inwestorów poszukujących stabilnych, regularnych, przewidywalnych zysków. Posiadamy warty ponad 500 mln euro portfel świetnie położonych nieruchomości, które m.in. dzięki zdywersyfikowanej bazie solidnych najemców i długim umowom najmu generują stabilne dochody, co umożliwi wypłatę regularnej dywidendy, atrakcyjnej zarówno dla inwestorów instytucjonalnych jak i indywidualnych – powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..

Zgodnie z ramowym porozumieniem Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju może nabyć akcje w ramach oferty publicznej reprezentujące nie mniej niż 5% oraz nie więcej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym Griffin Premium RE.. za równowartość w złotych (PLN) do 20 mln euro.

Oferta publiczna akcji Griffin Premium RE.. obejmuje do 22.201.267 akcji nowej emisji oraz do 59.108.251 akcji istniejących sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, tj. podmioty pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC. Dotychczasowi akcjonariusze zobowiązali się ponadto sprzedać do 7.857.705 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału. Przed zakończeniem budowy księgi popytu, dotychczasowi akcjonariusze mogą zdecydować o zwiększeniu liczby sprzedawanych akcji maksymalnie o 26.786.383 akcje. Przewiduje się, że free-float akcji po ofercie wyniesie od około 51% do około 74%.

Do 27 marca zapisy na akcje Spółki mogą składać inwestorzy indywidualni. Zapisy w tej grupie inwestorów przyjmowane są po cenie maksymalnej, tj. 6,50 zł za akcję. Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowane najpóźniej 29 marca br. do godz. 9.00.