Eco5tech podpisało umowę o wartości 4,6 mln zł

Alicja Gackowska Prezes Zarządu Eco5tech
Alicja Gackowska, Prezes Zarządu Eco5tech

Eco5tech SA, notowana na rynku NewConnect, zajmująca się projektowaniem i nadzorami w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie Property Technology, zawarła umowę z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie na opracowanie dokumentacji projektowej na generalny remont kompleksu Ośrodka Szkoleniowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębe oraz przebudowę i remont jednego z budynków dydaktycznych tegoż ośrodka. Wartość kontraktu to 4,6 mln zł brutto. W związku z ośmioetapowym procesem realizacji prac szacuje się, że realizacja inwestycji trwać będzie 72 miesiące od dnia podpisania umowy, z czego 12 miesięcy przewiduje się na opracowanie dokumentacji projektowej.

Pod względem wartości umowy jest to nasz jeden z największych  kontraktów. Skala i złożoność prowadzonych prac będzie dla nas wyzwaniem i ciekawym doświadczeniem. Posiadamy bardzo doświadczony zespół, który podoła stawianym przed nami zadaniom. – powiedziała Alicja Gackowska, Prezes Zarządu Eco5tech SA. – Obecnie będziemy skupiać się na większych zleceniach. Pozwoli to Spółce uzyskiwać większe marże przy podobnym zaangażowaniu zasobów osobowych i czasu na realizację. – dodała.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla dwóch zadań inwestycyjnych, tj. na generalny remont kompleksu Ośrodka Szkoleniowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębe (gmina Serock) oraz na budowę, przebudowę oraz remont Budynku Dydaktycznego „D” w ośrodku szkoleniowym.

Eco5tech będzie odpowiedzialne za łączenie 11 zadań w ramach podpisanej umowy m.in. za przygotowanie projektu architektoniczno-budowlany, projektu zagospodarowania działki czy projektu technicznego.

Istotnym elementem prac będzie również opracowanie projektu wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz w których to Eco5tech zastosuje najnowocześniejsze rozwiązania również z zakresu Property Technology.

– Projekt jest bardzo ciekawy pod względem możliwości zaadoptowania rozwiązań technologicznych wpływających na komfort i bezpieczeństwo korzystania z budynku przez użytkowników, jak i tych odpowiedzialnych za ograniczenie kosztów związanych z jego utrzymaniem. – zakończyła Alicja Gackowska.

Eco5tech wypracowała 1,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kwartale br., co stanowi 17,5 proc. wzrost w porównaniu do okresu styczeń-marzec ubiegłego roku. Wysoki poziom sprzedaży oraz zdobyte granty przełożyły się na świetny wynik końcowy. Zysk netto Spółki był wyższy o 440 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. i wyniósł  blisko 620 tys. zł. Obecnie Spółka realizuje kilkanaście projektów o łącznej wartości ponad 46 mln zł.