EDP Renováveis zdobywa kontrakt (PPA) na 126 MW w Brazylii

wiatrak

Uwzględniwszy tę nową umowę, EDPR ma zabezpieczone kontraktami 3,3 GW z docelowego ~ 7,0 GW zaplanowanego w ramach globalnej strategii na okres 2019-2022.

EDP Renováveis ​​(EDP Renewables, Euronext: EDPR), światowy lider w sektorze energii odnawialnej i jeden z największych producentów energii wiatrowej na świecie, poprzez swoją spółkę zależną EDP Renováveis ​​Brasil, SA („EDPR Brasil”), zabezpieczyło 20-letnią prywatną Umowę Zakupu Energii elektrycznej („PPA”) na sprzedaż energii produkowanej przez projekty Monte Verde VI i Boqueirão I-II. Te dwie lądowe farmy wiatrowe zlokalizowane są w brazylijskim stanie Rio Grande do Norte i mają łączną moc 126 MW, a rozpoczęcie ich działalności oczekiwane jest w 2022 r.

Aktualnie EDPR posiada w tym kraju 467 MW zainstalowanej mocy w lądowych projektach wiatrowych, a dzięki nowej umowie wzmocni swoją rynkową pozycję firmy o niskim profilu ryzyka, którą determinują zawierane umowy długoterminowe, jakościowe zasoby odnawialne i solidne perspektywy średnio- oraz długoterminowe. EDPR posiada obecnie portfolio ponad 1 GW projektów wiatrowych i słonecznych w trakcie realizacji, z których 0,2 GW planowane jest do uruchomienia w 2021 r., 0,4 GW na 2022 r. i 0,5 GW do 2023 r.. Wszystkie te projekty są zabezpieczone umowami długoterminowymi.

Dzięki zabezpieczeniu tej umowy, EDPR zagwarantowało 3,3 GW z niespełna 7 GW, zaplanowanych jako cel na lata 2019-2022 na wszystkich rynkach, gdzie działa, zgodnie z dokumentem „Strategic update”, który opublikowało 12 marca 2019 roku.