EDP Renewables nabywa od ILI Group projekt magazynowania akumulatorów o mocy 50 MW

magazyn energii

Szkocka firma zajmująca się czystą energią, spółka Intelligent Land Investments (ILI) Group, ogłosiła pomyślną sprzedaż swojego projektu dotyczącego akumulatorów magazynujących energię o mocy 50 MW w Balnacraig, Alness, Highlands firmie EDP Renewables (EDPR), światowemu liderowi w sektorze energii odnawialnej.

Projekt Balnacraig, zlokalizowany w pobliżu Alness w regionie Highlands, wniesie do regionalnej sieci energetycznej około 50 MW mocy i będzie w stanie zapewnić energię wystarczającą do zasilenia każdego domu w regionie Highlands przez 2 godziny. Fakt ten będzie również odgrywał ważną rolę w zarządzaniu siecią, oferując elastyczność i wspierając krajową strategię dotyczącą energii odnawialnej. Budowa ma się rozpocząć za kilka miesięcy, a uruchomienie obiektu planowane jest na początek 2025 roku.

Transakcja daje łącznie 900 MW magazynowania energii, które Grupa ILI wprowadziła do sieci. Firma posiada ogólny portfel projektów dotyczących magazynowania energii o mocy 4,7 GW w całej Szkocji, w tym elektrowni szczytowo-pompowych o mocy 2,5 GW i elektrowni akumulatorowych o mocy 2,5 GW.

Dzięki ponad 15 GW aktywów z zakresu energii wiatrowej i słonecznej rozwiniętych na całym świecie, EDPR wnosi znaczące know-how w zakresie takich jak ten, projektów na dużą skalę. Firma inwestuje w optymalizację zasobów i poprawę efektywności energetycznej poprzez rozwój m.in. projektów magazynowania energii w Wielkiej Brytanii, jednym z kluczowych rynków europejskich. Na początku tego roku firma EDPR nabyła swój pierwszy system magazynowania energii akumulatorowej w hrabstwie Kent w Anglii. Doświadczenie EDPR obejmuje rynki: Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji i Pacyfiku.

Mark Wilson, dyrektor generalny ILI Group, podkreśla: „Z przyjemnością ogłaszamy sprzedaż naszego projektu magazynowania baterii Balnacraig o mocy 50 MW firmie EDPR, światowemu liderowi w rozwoju energii odnawialnej. Magazynowanie energii jest absolutnie niezbędne do wspierania ciągłego rozwoju odnawialnych źródeł i zapewniania stabilności sieci w trakcie prac nad dekarbonizacją naszego systemu energetycznego. Nasza oferta elektrowni szczytowo-pompowych i magazynów akumulatorowych stanowi kluczową infrastrukturę dla równoważenia podaży i popytu. Cieszymy się, że możemy powierzyć ten projekt firmie EDPR, która podziela naszą wizję.”

Carmen Caminero, Country Manager na Wielką Brytanię w EDP Renewables, dodaje, że „EDPR zwiększa swoje inwestycje w rozwiązania, które mogą przyczynić się do większego wykorzystania energii odnawialnej i maksymalizowania efektywności energetycznej. Dodając ten nowy produkt do naszego portfolio w Wielkiej Brytanii na wiodącym rynku systemów magazynowania, torujemy drogę innym inwestycjom w tę kluczową technologię dla zrównoważonej transformacji energetycznej.”

W swoim zaktualizowanym biznesplanie na lata 2023-2026 EDPR zamierza osiągnąć pojemność magazynową przekraczającą 500 MW przy pomocy samodzielnych aktywów, takich jak ten projekt. Oprócz projektów w Wielkiej Brytanii o mocy 100 MW, EDPR ma zakontraktowane także prawie 200 MW mocy magazynowych w Ameryce Północnej i ponad 4 MW w budowie w regionie Azji i Pacyfiku.

Projekt odegra kluczową rolę w krajobrazie energetycznym Wielkiej Brytanii, zapewniając niezbędną pojemność magazynowania, aby sprostać rosnącej integracji odnawialnych źródeł energii z siecią. Podkreśla reputację ILI jako lidera w sektorze czystej energii w zakresie opracowywania i wdrażania wielkoskalowych projektów magazynowania energii.