Encyklopedia pojęć dla pożyczkobiorcy – planujesz pożyczkę lub kredyt? Poznaj najpopularniejsze pojęcia

Kredyt pożyczka kapitał

Korzystasz z kredytów/pożyczek ale masz problem ze zrozumieniem niektórych pojęć? W podobnej sytuacji może znaleźć się każda osoba potrzebująca dodatkowych środków finansowych.

Planując zakup mieszkania, samochodu czy elektroniki na kredyt lub raty każdy konsument będzie musiał zaznajomić się z tymi pojęciami aby ze zrozumieniem zapoznać się z ofertą, jak i umową pożyczkową bądź kredytową. Żargon finansowy, jakiego używają bankowcy, może nie być dla każdego do końca zrozumiały. Zatem lepiej zawczasu poznać najczęściej używane słowa.

Co to jest RRSO?

RRSO to skrót od pełnej nazwy : Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa, która powszechnie stosowana jest ofertach kredytowych czy pożyczkowych jako uniwersalny wskaźnik odzwierciedlający wszystkie koszty kredytowe obciążające klienta. Z języka angielskiego RRSO nazywane jest APR – Annual Percentage Rate. Wskaźnik ten obejmuje nie tylko oprocentowanie kredytu lub pożyczki, ale także pozostałe koszty zaciągnięcia zobowiązania, w tym prowizje, ubezpieczenia oraz inne opłaty. Dlatego chcąc porównać całkowite koszty kilku pożyczek lepiej brać pod uwagę RRSO kredytu niż oprocentowanie, gdyż parametr ten może być wyższy i jest bardziej miarodajny. Sposób obliczania RRSO jest narzucony odgórnie i dlatego niezależnie od banku jest zawsze taki sam. Wzór na wyliczenie RRSO został opisany w ustawie o kredycie konsumenckim. Prawo wymaga od instytucji finansowych bankowych i pozabankowych, by przy obliczaniu wysokości RRSO uwzględniać wszystkie koszty i opłaty związane z pożyczką/kredytem.

Zatem tak jak wspomniano powyżej RRSO ułatwia porównywanie ze sobą ofert kredytów lub pożyczek w różnych bankach. Najlepiej, aby w takim porównaniu uwzględnić pożyczki udzielane na taki sam okres i kwotę. A to dlatego, że RRSO uwzględnia również wartość pieniądza w czasie.

Co to jest koszt kredytu?

Decydując się na skorzystanie z usług finansowych w banku lub instytucji pozabankowej należy liczyć się z tym, że zostaniemy obciążeni określonymi kosztami związanymi z obsługą danej umowy. Jest to tzw. koszt kredytu, na który składają się mniejsze kwoty naliczone za konkretne działania, jakie obciążają finansowo danego klienta. Na koszt kredytu składają się:

  • odsetki, czyli procentowa wartość pożyczonej kwoty, naliczone w okresie kredytowania według ustalonej stopy procentowej,
  • dodatkowe opłaty nakładane na klienta na rzecz kredytodawcy, w tym opłata przygotowawcza pobierana za rozpatrzenie wniosku, prowizja za obsługę zobowiązania,
  • polisa ubezpieczeniowa kredytu,
  • wszelkiego rodzaju inne prowizje i opłaty.

Koszt kredytu wyraża się w wartościach liczbowych i po zsumowaniu z wysokością pożyczonego kapitału można otrzymać całkowitą kwotę do spłaty.

Co to jest opłata przygotowawcza

Stanowi ona jeden z elementów składających się na całkowity koszt pożyczki lub kredytu. Jej naliczenie zależy od warunków oferty i nie jest to opłata obowiązkowa. Bank za zweryfikowanie wniosku kredytowego lub pożyczkowego oraz przygotowanie umowy może naliczyć opłatę przygotowawczą, którą należy traktować jako opłatę manipulacyjną. Pobierając taką opłatę instytucja finansowa pokrywa koszt pracy doradcy banku który analizował, czy klient ma odpowiednią zdolność kredytową i historię kredytowania w BIK. To opłata jednorazowa i najczęściej stała.

Co to jest prowizja bankowa

Najłatwiej to wyjaśnić określając prowizję od kredytu czy pożyczki jako wstępną opłatę naliczaną za obsługę zobowiązania. Najczęściej jest ona płatna jednorazowo z góry, czyli na początku okresu kredytowania ale może też być wliczona w całkowity koszt zobowiązania i spłacana stopniowo wraz z comiesięczną ratą kapitałowo-odsetkową. Prowizja wyrażana jest w wartości procentowej naliczanej od kwoty kapitału kredytowego. Zdarza się, że w ramach promocji bank rezygnuje z pobierania prowizji.

Co to jest stopa procentowa

Stopy procentowe to pojęcie często używane przez banki i każdy pożyczkobiorca powinien wiedzieć co oznacza. Po pierwsze lepszym określeniem jest roczna stopa procentowa, bo banki i pożyczkodawcy ujmują ją w stosunku rocznym. Po drugie definiuje ona wysokość odsetek naliczanych od pożyczonego kapitału. Właściwe będzie stwierdzenie, że wskazuje oprocentowanie nominalne kredytu. Elementy składające się na stopy procentowe to: stała marża banku oraz stopa bazowa, czyli wskaźnik referencyjny wysokości oprocentowania dla kredytów i pożyczek na rynku międzybankowym, np. WIBOR. Na etapie starania się o kredyt warto wiedzieć, że można zdecydować się na zmienne lub stałe stopy procentowe. Stała stopa procentowa jest ustalana raz na cały okres kredytowania, natomiast zmienna stopa procentowa zmienia się np. w przypadku publikacji nowych wskaźników referencyjnych dla danego okresu.