Enefit podsumowuje rok 2020

Enefit

Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, podsumowuje kolejny udany rok. Pomimo tego, że branża energetyczna doświadczyła negatywnych skutków obostrzeń związanych z pandemią, Enefit podpisał w 2020 r. największą w historii Grupy umowę sprzedaży energii. Kontrakt pokrywający całe zapotrzebowanie energetyczne Orange Polska, obejmuje także realizację jednej z pierwszych na polskim rynku w 100% fizycznych umów typu Corporate PPA.

– Pomimo obostrzeń związanych z pandemią, które dotknęły niektórych naszych klientów, powodując spadek zapotrzebowania na energię, zaliczamy ubiegły rok do udanych. Jako spółka sukcesywnie rośniemy. W 2020 r. obserwowaliśmy też wzrost dynamiki sprzedaży w porównaniu do roku poprzedniego i odnotowaliśmy większą sprzedaż gazu niż pierwotnie zakładaliśmy – mówi Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit w Polsce.

Sprzedaż energii i gazu

W ubiegłym roku Enefit sprzedał w Polsce 1,7 TWh energii elektrycznej i 800 GWh gazu. Umowy jednoroczne oraz dwu i trzyletnie były podpisywane zarówno w formule tradycyjnej po cenie stałej (FIX), jak również w formie umów na produkty klikane/transzowe.

Oferta firmy kierowana jest do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, jak również największych odbiorców przemysłowych. Enefit współpracuje z 756 klientami biznesowymi i dostarcza obecnie energię dla podmiotów z takich sektorów jak: FMCG, handel, przemysł ciężki i lekki, logistyka, służba zdrowia i segment hotelarsko-gastronomiczny. W 2020 roku do grona klientów Enefit dołączył operator usług telekomunikacyjnych – Orange Polska.

Przez większą część roku najczęściej sprzedawaną usługą z oferty Enefit był „FIX” – produkt oparty na sprzedaży energii po cenach stałych. Wyjątek stanowił drugi kwartał, kiedy największą popularnością, zwłaszcza wśród odbiorców przemysłowych, cieszył się model klikany „KLIK”, czyli zakup energii w transzach, po cenie ustalanej w oparciu o aktualną sytuację rynkową.

Przełomowa umowa Corporate PPA

W ubiegłym roku Enefit obserwował wśród klientów duże zainteresowanie długoterminowymi kontraktami na dostawę energii ze źródeł odnawialnych. Umowa podpisana z Orange Polska nadaje Enefitowi rolę integratora umożliwiającego klientowi podpisywanie w tym czasie Corporate PPA z wytwórcami energii z OZE.

– Zdecydowanie naszym największym sukcesem w ubiegłym roku było podpisanie umowy z Orange Polska na dostawę 510 GWh energii elektrycznej rocznie. To nie tylko rekordowa transakcja w historii całej Grupy Eesti Energia, ale też pierwszy na polskim rynku Corporate PPA, który zapewnia fizyczne dostawy energii do kilkunastu tysięcy rozproszonych punktów odbioru. Przewidujemy, że zainteresowanie tym modelem wśród dużych firm będzie w najbliższych latach coraz większe – mówi Maciej Kowalski.

Działalność w segmencie OZE

Enefit oferuje także rozwiązania w zakresie sprzedaży instalacji PV dla potencjalnych wytwórców energii z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Świadczy również usługi z obszaru zakupu energii elektrycznej i bilansowania handlowego (POB) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych – w ubiegłym roku Enefit zakontraktował łącznie 106 GWh.

Działalność Spółki w obszarze OZE wpisuje się w strategię całej Grupy. Eesti Energia dąży do tego, aby do 2024 roku wytwarzać 43% energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych.

Drugą działającą na polskim rynku spółką, należącą do Grupy Eesti Energia, jest Enefit Green. Jej działalność skupia się na pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. Na terenie Polski Enefit Green posiada 19 elektrowni słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 18 MW. Grupa Eesti Energia ma ambicje zwiększenia produkcji zielonej energii w Polsce i planuje kolejne inwestycje w tym obszarze, głównie w zakresie energii słonecznej.