Erato Energy ponad dwukrotnie zwiększyło przychody w I półroczu 2021 r.

fotowoltaika panele fotowoltaiczne

Erato Energy, koncentrująca się na sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych firma operująca na rynku odnawialnych źródeł energii, w dalszym ciągu dynamicznie zwiększa swoje przychody rok do roku. Sprzedaż odnotowana w czerwcu 2021 r. wyniosła 8,98 mln zł, co przekłada się na 262% kwoty przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Narastająco, za okres I półrocza 2021 roku, sprzedaż Erato Energy wyniosła już 35,62 mln zł, co stanowi 244% kwoty przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku.

Spółka zgodnie z rozpoczętą w tym roku komunikacją uzyskiwanych przychodów w cyklu miesięcznym, podała do wiadomości kolejne wyniki dotyczące jej głównej działalności prowadzonej na rynku odnawialnych źródeł energii i podsumowała I półrocze 2021 r.

  • I kwartał: 11,5 mln zł

243% kwoty przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku

  • II kwartał: 24,1 mln zł

245% kwoty przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku

  • 1 półrocze: 35,6 mln zł

244% kwoty przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku

– Wysokie dynamiki wzrostu, które notuje Erato Energy to efekt zmiany głównej działalności na branżę OZE, na której koncentrujemy nasze wysiłki od początku roku. W I oraz II kwartale utrzymaliśmy wysokie tempo poprawy wyników na poziomie blisko 250% kwoty przychodów z poprzedniego roku, a wkraczamy właśnie w najlepszy okres w roku dla fotowoltaiki, biorąc pod uwagę sezonowość tego biznesu. Rozwój naszych struktur umożliwia nam w pełni pokryć wysoki popyt na usługi sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych na polskim rynku. Liczymy na jeszcze lepszy III kwartał i równolegle prowadzimy działania związane z poszerzaniem naszej oferty o rozwiązania, które zyskają na popularności w najbliższej przyszłości, tj. prywatne magazyny energii oraz przydomowe stacje ładowania samochodów elektrycznych – komentuje Krzysztof Kłysz, wiceprezes Erato Energy.

Przychody podawane dla Erato Energy nie uwzględniają prowadzonej w grupie kapitałowej Erato Energy działalności inwestycyjnej, co jest konsekwencją zmiany głównej działalności firmy na branżę OZE, w tym zwłaszcza fotowoltaikę. Sprzedaż ta jest obecnie realizowana przez Erato Energy Sp. z o.o., a docelowo będzie kontynuowana przez Erato Energy S.A., po sfinalizowaniu połączenia.

– Ostatnio podjęte zostały uchwały, które znacząco przybliżają nas do sfinalizowania połączenia Erato Energy ASI S.A. oraz Erato Energy Sp. z o.o., co znacząco uprości naszą strukturę i zakończy istotny dla nas etap zmiany głównej działalności z obszaru inwestycji (która zostanie przeniesiona do spółki w 100% zależnej TIG ASI Sp. z o.o.) na działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii. Zadecydowano o zmianie nazwy z Erato Energy ASI S.A. na Erato Energy S.A., zmianie statutu Emitenta w zakresie przedmiotu jego działalności, a także wniesieniu aportem w całości przedsiębiorstwa Emitenta do spółki w 100% zależnej od TIG ASI Sp. z o.o. w zamian za jej udziały. Plan Połączenia dostępny jest na stronie Tech Invest Group oraz Erato Energy – dodaje Krzysztof Kłysz.