KNF zatwierdziła prospekt nowego programu emisji obligacji Cavatina Holding S.A.

knf komisja nadzoru finansowego

Nowy program emisji obligacji pozwala spółce Cavatina Holding S.A. wyemitować obligacje o łącznej wartości do 150 mln zł (lub równowartość tej kwoty w EUR). Będą one emitowane na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 25 kwietnia 2024 r. Wcześniej, w lutym br. Cavatina poinformowała o zmianie strategii i koncentracji na nowych projektach na rynku mieszkaniowym przy jednoczesnym kontynuowaniu komercjalizacji oraz zwiększania wartości portfolio biurowego.

30 kwietnia Cavatina Holding opublikowała wyniki finansowe za 2023 rok – spółka osiągnęła trzykrotnie wyższy niż przed rokiem skonsolidowany zysk netto oraz o niemal 80 proc. wyższy skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej. Deweloper aktualnie koncentruje się na dywersyfikacji działalności zgodnie z przedstawionymi na początku roku założeniami strategicznymi. Obligacje pozostają jednym z kluczowych źródeł finansowania.

Ustanowiony w marcu 2024 roku program obligacji pozwala na emitowanie w jednej lub wielu seriach zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości do 150 mln zł – z możliwością emisji zarówno w złotych jak i euro. Podobnie, jak w przypadku poprzedniego programu emisji obligacji Spółki z 2023 roku, emisje będą prowadzone w ramach oferty publicznej, a kolejne serie będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst (rynek regulowany lub ASO).

W ostatnich miesiącach wyraźnie zaznaczyliśmy swoją obecność na rynku mieszkaniowym – pokazaliśmy wstępną koncepcję kompleksu przy Chmielnej 75 w Warszawie, uruchomiliśmy kolejny etap prac nad rewitalizacją inwestycji WIMA Widzewska Manufaktura oraz podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu największego budynku pofabrycznego WIMA A na cele mieszkaniowe. Wystartowała także budowa projektu Belg w Katowicach, a w przygotowaniu mamy kolejne inwestycje. Zgromadzone w ramach grupy kompetencje pozwalają nam na elastyczne podejście do rozwoju biznesu – chcemy dobrze wykorzystać perspektywy, jakie dziś ma przed sobą rynek mieszkaniowy w Polsce. W związku z zatwierdzeniem prospektu przez KNF, możemy nadal pozyskiwać środki na realizację naszych zamierzeń z wykorzystaniem różnych źródeł finansowania, w tym obligacji”, mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Za organizację oferty oraz tworzenie konsorcjum dystrybucyjnego będzie odpowiadał dom maklerski Noble Securities S.A. Wspólna historia Spółki i Noble Securities sięga 2022 roku. Od tego czasu podmioty współpracowały przy 10 emisjach obligacji, w tym w 2 ostatnich ofertach realizowanych w 2024 roku na podstawie memorandum informacyjnego, z których Spółka pozyskała łącznie 41,65 mln zł.
Przez lata ugruntowaliśmy swoją pozycję skutecznego gracza rynku nieruchomości, który realizuje ambitne cele i szybko reaguje na zmiany otoczenia makroekonomicznego. Dzięki temu możemy liczyć na przychylność inwestorów indywidualnych oraz instytucji finansowych. W samym 2023 r. wyemitowaliśmy obligacje o wartości ponad 115 mln zł i z powodzeniem zakończyliśmy proces pozyskiwania finansowania czy refinansowanie dla projektów Quorum A, B i D, Palio A, WIMA D oraz Cavatina Hall B – w sumie z tytułu kredytów i pożyczek pozyskaliśmy ok. 600 mln zł. Jako spółka obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2021 r. za cel w perspektywie kilku lat stawiamy sobie zostanie spółką dywidendową, regularnie dzielącą się zyskami z inwestorami”, dodaje Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding.

Cavatina Holding S.A. jest jednym z największych deweloperów nieruchomości komercyjnych w Polsce. Od początku swojej działalności Grupa ukończyła budowę 21 projektów komercyjnych o łącznej powierzchni ponad 325 tys. mkw GLA. Zgodnie z nowoprzyjętą strategią, od 2024 r. Grupa Emitenta rozwija także działalność w segmencie mieszkaniowym i dąży do uzyskania roli wiodącego podmiotu na tym rynku. Obecnie, w trakcie realizacji znajdują się trzy projekty mieszkaniowe o łącznej powierzchni blisko 25 tys. PUM, które dostarczą na rynek ponad 650 mieszkań, a w przygotowaniu są kolejne dwa projekty o łącznej powierzchni minimum 47 tys. PUM. W realizacji znajdują się także projekty komercyjne o łącznej powierzchni prawie 38 tys. mkw. GLA. Grupa prowadzi działalność w dużych miastach w Polsce. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Grupa Kapitałowa Cavatina Holding S.A. kładzie nacisk na zrównoważone budownictwo, a także komfort i bezpieczeństwo użytkowników mieszkań i biur. To sprawia, że biurowce z portfolio Cavatina bez problemów otrzymują certyfikaty BREEAM oraz WELL Health & Safety Rating. Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności.